Znaleziono 15 artykułów

Irena Kadulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Krasicki do publiczności polskiego teatru Irena Kadulska s. 9-15
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Apoteoza mądrości na scenie jezuickiej w Braniewie (XVI-XVIII w.) Irena Kadulska s. 33-40
[Jak w ostatnim stuleciu... : odpowiedź na ankietę] Irena Kadulska s. 35-39
"Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746-1765)", Irena Kadulska, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 78
Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich Irena Kadulska s. 171-214
"Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII wieku", Irena Kadulska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Od liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i kultury : prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", pod red. Ireny Kadulskiej i Radosława Grześkowiaka, Gdańsk 2004 : [recenzja] Iwona Maciejewska Radosław Grześkowiak (aut. dzieła rec.) Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku", Irena Kadulska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Barbara Judkowiak Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 184-194
"Akademia Połocka : ośrodek kultury na Kresach : 1812-1820", Irena Kadulska, Gdańsk 2004 : [recenzja] Aleksandra Norkowska Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756)", Mieczysław Klimowicz, Wanda Roszkowska, Venezia 1988 : [recenzja] Irena Kadulska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"„Dramat rzymski” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego TJ (1622-1625) : studium literacko-biograficzne", Józef Warszawski, Rzym 1984 : [recenzja] Irena Kadulska Józef Warszawski (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia. (1746-1765)", Irena Kadulska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 8, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze, ss. 204 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca : u źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.", Barbara Kryda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Irena Kadulska Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny dziewicy męczennicy w latach 1571-1772", Barbara Gerarda Śliwińska, Olsztyn 1996 : [recenzja] Irena Kadulska Barbara Gerarda Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 620-622