Znaleziono 8 artykułów

Irena Mierzwa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad podejściem modelowym w badaniach nad Kościołem Irena Mierzwa s. 5-22
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Górny Śląsk jako przedmiot badań teologii praktycznej Irena Mierzwa s. 67-78
Stosunek Kościół - świat jako element w dyskusji nad prawem fundamentalnym Kościoła Irena Mierzwa s. 121-128
Zespół Roboczy Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski ds. Wydawnictw i Czasopism Katolickich Irena Mierzwa s. 141-168
Rozwój polskiej myśli katolickiej na Śląsku w drugiej połowie XIX w. Irena Mierzwa s. 151-167
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne : profil rocznika i zamierzenia : dyskusja redakcyjna Irena Mierzwa s. 163-166
Przemiany postaw wiary i perspektywy ich rozwoju Irena Mierzwa s. 301-310