Znaleziono 19 artykułów

Kamila Rudzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
"Miciński:między poezją a snem", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 118
"W sprawie literackiego aspektu tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Leśmian-sen", Michał Głowiński, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 128
"Artysta wobec cywilizacji. Antagonizm czy harmonia", Kamila Rudzińska [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Kamila Rudzińska Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 128
"Cezura roku 1932", Stefan Żółkiewski, Lublin 1971 : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 128
"Modele polskiej literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Pisarz wobec kultury masowej. / Wybrane problemy polskiej autorefleksji literackiej lat 1956-1966 Ewa Szary Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Rzut oka na współczesną teorię badań literackich za granicą", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Sny z premedytacją", Stefan Treugutt, "Teksty" nr 2 (1972) : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 148
Z perspektywy odbiorcy Władysław Dynak Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 148-155
"Między awangardą a kulturą masową. Wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, Przedmowa; S.Żółkiewski, Nota bibliogr.: M.Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 157
Artysta i kultura Stanisław Stabro Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Romantyzm dziś- co to znaczy?", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Kamila Rudzińska Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 224
"Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji: ekspresjoniści „Zdroju” i Witkacy", Kamila Rudzińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 144 : [recenzja] Alina Brodzka Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Społeczne funkcje tekstów literakich i paraliterackich", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego, Maryli Hopfinger i Kamili Rudzińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 400 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 245-253
"Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji literackiej: Ekspresjoniści >>Zdroju<< i Witkacy", Kamila Rudzińska, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Między awangardą a kulturą masową : wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, przedmowy napisał Stefan Żółkiewski, tekst i indeks oprac. Maryla Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Urbański Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-361