Znaleziono 38 artykułów

Małgorzata Baranowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetycka zasada geografii Gałczyńskiego Małgorzata Baranowska s. 3-20
W perspektywie korepetycji Małgorzata Baranowska s. 27-33
Straszne światło stoicyzmu Małgorzata Baranowska s. 59-66
"Miasto - wszechświat" : "Ozimina" Berenta Małgorzata Baranowska s. 93-104
Miciński: między poezją a snem Małgorzata Baranowska s. 94-103
Dwa pejzaże z aniołami Małgorzata Baranowska s. 108-119
75 rocznica urodzin Władysława Broniewskiego Małgorzata Baranowska s. 113-116
Les transfigurations de l'espace dans l'oeuvre d'Aleksander Wat Małgorzata Baranowska Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 113-133
"Miciński:między poezją a snem", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 118
Surrealisme en tant que parodie Jan Zieliński Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) J. Sell (tłum.) s. 123-128
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
Od guwernantki do Kasandry Małgorzata Baranowska s. 135-148
"Koncepcja języka poetyckiego w teoriach polskiego ekspresjonizmu (Grupa >>Zdroju<<)", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1973) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 136
"Od guwernantki do Kasandry", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Dwa pejzaże z aniołami", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 154
Prywatna historia poezji i poeta Małgorzata Baranowska s. 159-166
Koniec świata Małgorzata Baranowska s. 160-165
"Problemy nauki i filozofii w >>Prawdzie<< Aleksandra Świętochowskiego (1881-1902)", Maria Brykalska [w:] "Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany", Wrocław 1972 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Konstanty Ildefons Gałczyński", Andrzej Drawicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 166
"Poetycka zasada geografii Gałczyńskiego", Małgorzata Baranowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Małgorzata Baranowska Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Pocztówka jako wyraz wyobraźni masowej", Małgorzata Baranowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 168
Dlaczego Warszawa Małgorzata Baranowska s. 169-179
Robak z cukru Małgorzata Baranowska s. 172-179
Prywatna historia obrazów i krajobrazy Małgorzata Baranowska s. 179-185
Poeta mimo woli Małgorzata Baranowska s. 185-190
Zejście na ziemię Małgorzata Baranowska s. 190-197
"W perspektywie korepetycji", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Pod czarną gwiazdą", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 6 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 209
Prywatna historia poezji (II) Małgorzata Baranowska s. 223-236
Prywatna historia poezji (III) Małgorzata Baranowska s. 223-238
"Surrealizm. Teoria i praktyka literacka", Adam Ważyk, Warszawa 1973 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247
Szymborska i Świrszczyńska : dwa bieguny codzienności Małgorzata Baranowska s. 256-263
"Odtańcowywanie poezji czyli Dzieje Teatru Mirona Białoszewskiego", Grácia Kerényi, Kraków 1973 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Grácia Kerényi (aut. dzieła rec.) s. 258
"Mistyfikacja >>samego życia<<", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
Zadzwonić do Miry Małgorzata Baranowska s. 302-307
"Muza krajobrazu ojczystego", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Andrzej Gołąb Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Surrealna wyobraźnia i poezja", Małgorzata Baranowska, indeks nazwisk oprac. Izabela Jarosińska, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Stala Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 350-355