Znaleziono 95 artykułów

Maria Janion

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
IV część "Dziadów" i wczesnoromantyczny bohater egzystencji Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 3-13
Romantyczni jakobini : Dembowski - Berwiński Maria Janion s. 3-30
Dwie wizje ludowości romantycznej Maria Janion s. 5-24
Badania literackie nad XIX stuleciem Maria Janion s. 7-21
Le romantisme polonais parmi les romantismes européens Maria Janion Lucjan Grobelak (tłum.) s. 7-36
Romantyzm "zapomniany" i "niezapomniany" Maria Janion s. 7-27
"Tak będzie pisała kiedyś Polska" Maria Janion s. 9-21
Hermeneutyka Maria Janion s. 9-18
"W tę jesień dławiącą" [Pamięci Kazimierza Wyki] Maria Janion s. 13-19
O genezie "Konrada Wallenroda" Maria Janion s. 13-43
Polska proza cywilna Maria Janion s. 13-38
Gorzkie arcydzieło Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 14-23
Panna i miłość szalona Maria Janion s. 15-35
Literatura a spisek Maria Janion s. 23-61
"L'Art c'est l'homme qui s'organise" : le bouillant creuset de l'histoire privée Maria Janion Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 35-77
Romantyczny świadek egzystencji (I) Maria Janion s. 40-58
Pour une critique fantasmatique Maria Janion Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 41-67
La mort, témoin romantique le l'existence Maria Janion Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 45-62
Romantyczna legenda księcia Józefa Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 55-95
Artysta przemienienia Maria Janion s. 58-80
W oczach Durera : o nowej książce Marka Bieńczyka Maria Janion s. 67-72
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Forma gotycka Gombrowicza", Maria Janion, "Twórczość" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 77
"Sobowtóry i dwoistości Gombrowicza", Maria Janion, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 77
Wiersze sieroce Lenartowicza Maria Janion s. 87-115
Histoire de la littérature et histoire des idées : proposition d'une nouvelle problématisation Maria Janion L. Grobelak (tłum.) s. 87-104
"Polska proza cywilna", Maria Janion, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 97
">>Wojna<< i >>Miłość<< Jarosława Marka Rymkiewicza", Maria Janion, "Dialog" nr 6 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 99
Słońce czerwca Maria Janion Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Krasiński - Mielikowski - Ligenza Maria Janion s. 109-127
Jeszcze jedno nieporozumienie wokół liberalizmu : z powodu nowej publikacji prof. Chałasińskiego Maria Janion s. 112-142
W walce o ideowe nowatorstwo poezji krajowej Maria Janion s. 116-150
Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski Maria Janion s. 119-147
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
Temat polski Maria Janion Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 131-137
Polska między Wschodem a Zachodem Maria Janion s. 131-149
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Realizm eseistyczny Kazimierza Wyki", Maria Janion, "Twórczość" nr 5 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 134
O romantyzmie, o sobie, o nas Alina Witkowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 135-140
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, Warszawa 1975 : [recenzja] Marta Piwińska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Paul Coates (tłum.) s. 137-139
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Janion Maria Żmigrodzka Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 139-149
"Romantyczna poezja północy", Maria Janion, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 150
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 155
"Hermeneutyka", Maria Janion, "Teksty" z.2 (9172) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 156
"Wiersze sieroce Lenartowicza", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 163
"Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie", Maria Janion, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 164
"Romantyczna legenda księcia Józefa", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Romantyczna wizja rewolucji", Maria Janion, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 168
Humanista przed rozbitym zwierciadłem Ryszard Nycz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Antynomie romantyzmu i romantyzm antynomii Maria Cieśla Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Romantyczni jakobini. Dembowski-Berwiński", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Romantyzm >>zapomniany<< i >>niezapomniany<<", Maria Janion, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Tradycja barska w dobie romantyzmu", Maria Janion, Maria Żmigrodzka [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 178
"Literatura i spisek", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Cześć i dynamit<<. Literatura a rewolucja", Maria Janion [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 180
"Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie", Maria Janion, Gdańsk 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 184
"Dwie wizje ludowości romantycznej", Maria Janion, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 185
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 192
Kuferek Harpagona Maria Janion Anna Nasiłowska Marta Zielińska s. 199-217
"Humanistyka: poznanie i terapia", Maria Janion, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 203
Kronika zagraniczna Maria Janion Bolesław W. Lewicki Stefania Skwarczyńska s. 203-210
"Odnawianie znaczeń", Maria Janion, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 208
"Badania literackie nad XIX stuleciem", Maria Janion, "Teksty" nr 5 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 219
"Epika życia fantazmatycznego", Maria Janion [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 224
"IV część >>Dziadów<< i wczesnoromantyczny bohater egzystencji", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 226
">>Rozbitych harf niedomówiony dźwięk<<. (W stoczterdziestolecie romantycznego tomu poezji)", Maria Janion, "Twórczość" nr 3 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 237
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Pisariew i litieraturno-obszczestwiennoje dwiżenije szestidiesiatych godow", L. A. Płotkin, Leningrad-Moskwa 1945, Akadiemija Nauk Sojuza SSR, Institut Litieratury (Puszkinskij Dom), Izdatielstwo Akadiemii Nauk SSSR : [recenzja] Maria Janion L. A. Płotkin (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Romantyczny świadek egzystencji (I)", Maria Janion, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Tak będzie pisała kiedyś Polska<<<", Maria Janion, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 245
"Życie pośmiertne Konrada Wallenroda", Maria Janion, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1990 : [recenzja] Maria Kalinowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 246-255
"Krieg und Form. /Wojna i forma Dietrich Scholze Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 265
"Szalona", Maria Janion, "Twórczość" nr 10 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 267
Bolesna utrata własnej mitologii : jeszcze o "Niesamowitej Słowiańszczyźnie" profesor Marii Janion Marek Piechota Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 283-290
"Konrad Wallenrod: maska, scenariusz, tragizm", Maria Janion, "Dialog" nr 5 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 284
"Rousseau: samotność i wspólnota", Bronisław Baczko, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 746, 2 nlb. + 13 wklejek ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Maria Janion Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 301-306
"Wobec zła", Maria Janion, Chotomów 1989 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 304-309
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, indeksy zestawili Agnieszka Rabińska i Andrzej Walicki, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Jan Garewicz Maria Janion Ryszard Panasiuk Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 306-330
Zmierzch romantyzmu Maria Janion s. 313
"Literatura polska wobec rewolucji", praca zbiorowa pod redakcją Marii Janion, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 30, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 586, 6 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Stanisław Barańczak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 324-331
"Wybór poezji", Józef Dunin-Borkowski, wydał i opracował Adam Ważyk, PIW, 1950, s. 107, 3 nlb. : [recenzja] Maria Janion Józef Dunin-Borkowski (aut. dzieła rec.) Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 324-327
"Księga życia i śmierci. Wybór pism", Ryszard Berwiński, opracowała Maria Janion, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 425, 1 nlb. : [recenzja] Maria Olszaniecka Ryszard Berwiński (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Romantyzm. Studia o ideach i stylu", Maria Janion, indeksy zestawiły Małgorzata Czermińska i Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 361, 3 nlb. : [recenzja] Ireneusz Opacki Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 334-347
"Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum : Warszawa, 10-11 grudnia 1979", pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 335-352
"Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu", Edward Balcerzan, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XI, komitet redakcyjny: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 334, 2 nlb. : [recenzja] Maria Janion Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 341-346
"Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie", Maria Janion, indeks rzeczowy zestawiła Izabela Jarosińska, Gdańsk 1972, Wydawnictwo Morskie, ss. 450, 2 nlb. + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Janion (aut. dzieła rec.) Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 344-358
"Iwaszkiewicza >>mit powstania<< i ironia czynu dziejowego", Maria Janion, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Andrzej Gołąb Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 368
"Posłannicy słowa. Hoene-Wroński. Towiański. Mickiewicz", Adam Sikora, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 352 + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Janion Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 370-377
Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim Maria Janion s. 377-429
Genewska proza Krasińskiego Maria Janion s. 393-423
"Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965", pod redakcją Marii Janion i Anieli Piorunowej, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 18, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 400, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Kmita Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 418-435
"Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość", Maria Janion, Warszawa 1962, Wiedza Powszechna, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 274, 2 nlb. + 20 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Maria Grabowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 571-579
"Wybór poezji", Edmund Wasilewski, wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. LXXI, 1 nlb., 148, 4 nlb. : [recenzja] Kazimierz Pecold Maria Janion (aut. dzieła rec.) Edmund Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 573-589
Współczesna postępowa wiedza o Mickewiczu Maria Janion s. 596-610
"„Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego", Stefan Treugutt, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 11, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 362, 6 nlb. : [recenzja] Maria Janion Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 675-678
Z narodowej pielgrzymki Maria Janion s. 725-765
"Lucjan Siemieński : poeta romantyczny", Maria Janon, Warszawa 1955 : [recenzja] Krzysztof Groniewski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 807-811