Znaleziono 23 artykuły

Jarosław Maciejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistyczne symbole i polityczne realia : na marginesie dwóch wierszy J. Słowackiego z roku 1846 Jarosław Maciejewski s. 29-67
Subiektywne spojrzenie z dystansu : paryski tom VIII "Poezji" Adama Mickiewicza Jarosław Maciejewski s. 57-77
Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej : lata 1939-1950 Jarosław Maciejewski s. 61-87
"Pisarze polscy: przewodnik biograficzny i bibliograficzny" Jarosław Maciejewski s. 75-77
Słońce czerwca Maria Janion Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Studia o literaturze polskiej na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1974 Jarosław Maciejewski s. 110-134
Bielsko-Biała, Rynek, AZP 107-48/- Bogusław Chorążu Bożena Chorąży Jarosław Maciejewski s. 130
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Florenckie poematy Słowackiego", Jarosław Maciejewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Alina Siomkajło Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Paul Coates (tłum.) s. 149-153
"Florenckie poematy Słowackiego. >>Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle<<, >>Ojciec zadżumionych<<, >>W Szwajcarii<<, >>Wacław<<", Jarosław Maciejewski, Wrocław 1974: [recenzja] Marek Gumkowski Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje", Jarosław Maciejewski, Poznań 1972 : [recenzja] Halina Gacowa Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Słowacki-przeciwnik romantyków", Jarosław Maciejewski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta", Jarosław Maciejewski, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 222
Nieznany pierwodruk i nieznany adresat wiersza Słowackiego Jarosław Maciejewski s. 263-283
"Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej. Lata 1939-1950", Jarosław Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 303
"Subiektywne spojrzenie z dystansu. Paryski tom VIII >>Poezji<< Adama Mickiewicza", Jarosław Maciejewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 308
Ostatni pomysł dramatyczny Juliusza Słowackiego : plan dramatu "Syn ziemi" Jarosław Maciejewski s. 355-384
"Bolesław Prus (Aleksander Głowacki)", oprac. Teresa Tyszkiewicz, pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 356-363
"Trzy szkice romantyczne. O „Dziadach”, „Balladynie”, epilogu „Pana Tadeusza”", Jarosław Maciejewski, Poznań 1967, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 298, 2 nlb. : [recenzja] Maria Dernałowicz Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 361-376
Zygmunt Szweykowski (7 kwietnia 1894 - 11 lutego 1978) Jarosław Maciejewski s. 407-414
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
"«Wielkopolskie» opowiadania Henryka Sienkiewicza: „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”. „Za chlebem”. „Bartek Zwycięzca”", Jarosław Maciejewski, Poznań 1957, Poznańskie Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filologicznej, tom 17, zeszyt 3, s. 173 + 1 k. erraty : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 564-572
"Wybór kronik", Jan Lam, opracował Stanisław Frybes, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 385, 1 nlb. : [recenzja] Jarosław Maciejewski Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Lam (aut. dzieła rec.) s. 620-623
Komentarz do wiersza "Vivat Poznańczanie" Juliusza Słowackiego Jarosław Maciejewski s. 1089-1120