Znaleziono 33 artykuły

Elżbieta Aleksandrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elizabeth Rowe : prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz : z warszatu bibliografa "Monitora" Elżbieta Aleksandrowska s. 3-44
O mało znanym poecie - Onufrym Korytyńskim Elżbieta Aleksandrowska s. 7-36
Czy Dmochowski był autorem bajki "Orzeł i Paw"? Elżbieta Aleksandrowska s. 9-17
Zebranie naukowe Pracowni Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich we Wrocławiu Elżbieta Aleksandrowska s. 14-17
Czy Stanisław Szymański publikował w "Monitorze"? : z warsztatu bibliografa "Monitora" (9) Elżbieta Aleksandrowska s. 126-134
Roman Kaleta Elżbieta Aleksandrowska s. 129-133
Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego : z warsztatu bibliografa "Monitora" (11) Elżbieta Aleksandrowska s. 153-166
Montesquieu i D'Alembert na łamach monitorowych : z warsztatu bibliografa "Monitora" (7) Elżbieta Aleksandrowska s. 155-169
"Elizabeth Rowe, prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz. Z warsztatu bibliografa "Monitora"(5)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 159
Nieznany debiut pisarski księdza-jakobina Józefa Meiera : z warsztatu bibliografa "Monitora" (4) Elżbieta Aleksandrowska s. 161-190
O "sławnym poecie" Melchiorze Starzeńskim i nieznanej jego twórczości : z warsztatu bibliografa "Monitora" (10) Elżbieta Aleksandrowska s. 171-194
Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego Saskiego, o "Monitorze" (1765-1770) s. 173-187
"Nieznany debiut pisarski księdza-jakobina Józefa Meiera. Z warsztatu bibliografa >>Monitora<< (4)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 174
Na tropie autorstwa króla w "Monitorze" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (8) Elżbieta Aleksandrowska s. 184-196
Jeszcze "wśród redaktorów i autorów «Monitora»" : glosa do publikacji Tadeusza Frączyka : z warsztatu bibliografa "Monitora" (6) Elżbieta Aleksandrowska s. 189-217
W kręgu poezji zabawowej Pałacu Błękitnego : nieznane wiersze Adama Kazimierza Czartoryskiego, Kaspra Rogalińskiego i Józefa Bielawskiego Elżbieta Aleksandrowska s. 215-226
O kompetencji i metodach pewnego recenzenta oświeceniowej serii "Nowego Korbuta" Elżbieta Aleksandrowska s. 219-239
Starzeński ciągle pisze... : z warsztatu bibliografa "Monitora" (12) Elżbieta Aleksandrowska s. 229-231
"Wiersze zebrane", Melchior Starzeński ; oprac. Elżbieta Aleksandrowska, Kraków-Warszawa 2004 : [recenzja] Monika Jung Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Melchior Starzeński (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
"Historycznoliterackie kompendia bio-bibliograficzne z zakresu staropolszczyzny i Oświecenia : historia i zarys problematyki", Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Ułomek z trajedii «Tankreda» Adama Naruszewicza : nieznany wariant i stosunek do tekstu Voltaire'a Elżbieta Aleksandrowska s. 285-295
"„Pamiętnik Warszawski” Ludwika Osińskiego 1809-1810. Bibliografia zawartości", Regina Mliczewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, tom VIII, zeszyt 1,komitet redakcyjny: Tadeusz Cieślak, Zenon Kmiecik, Jerzy Myśliński (sekretarz redakcji), Józef Skrzypek (redaktor), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku Polskiej Akademii Nauk, s. 75-106 : [recenzja] Elżbieta Aleksandrowska Regina Mliczewska (aut. dzieła rec.) s. 320-326
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, oprac. Roman Sobol, wydanie przygotowali Elżbieta Aleksandrowska i Zbigniew Goliński, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 325-334
"„Zabawy przyjemne i pożyteczne” 1770-1777 : zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego", Julian Platt, Gdańsk 1986 : [recenzja] Elżbieta Aleksandrowska Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 330-346
"„Monitor” : 1765-1785 : wybór", opracowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] Barbara Wolska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 349-361
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
Wiersze siedemnastowieczne i saskie w "Monitorze" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (2) Elżbieta Aleksandrowska s. 435-462
Monitorowe "autopowtórzenia" : z warsztatu bibliografa "Monitora" (3) Elżbieta Aleksandrowska s. 443-498
"Geografia środowiska pisarskiego", E. Aleksandrowska, [w:] "Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", praca zbiorowa pod red. Z. Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Pisarze - generacje i rodowód społeczny", E. Aleksandrowska, [w:] "Słownik literatury polskiego Oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa", Z. Florczak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 469-473
Johan Turesson Oxenstierna w Polsce : z warsztatu bibliografa "Monitora" (1) Elżbieta Aleksandrowska s. 471-498
Nieznany przekład epigramówm Owena Elżbieta Aleksandrowska s. 491-494
Wrocławska konferencja naukowa poświęcona twórczości Ignacego Krasickiego i literaturze okresu Oświecenia 23-25 listopada 1961 Elżbieta Aleksandrowska s. 619-628