Znaleziono 22 artykuły

Helena Kapełuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Zakładu Literatury Ludowej IBL PAN Ryszard Górski Helena Kapełuś s. 8-11
Konferencja Folklorystyki Słowiańskiej Helena Kapełuś s. 29-34
Pracownia Literatury Ludowej Helena Kapełuś s. 37-38
Jan Karłowicz en tant que folkloriste : aux origines de la science polonaise moderne du folklore Helena Kapełuś Yolande Lamy Grumm (tłum.) s. 79-92
Konferencja poświęcona Słowiańskiej Terminologii Literackiej Helena Kapełuś s. 82-83
Pracownia Literatury Ludowej Helena Kapełuś s. 143-151
"Romantyzm i folklor", Helena Kapełuś, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Kapełuś Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 170
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Brzozowska Jadwiga Czachowska Helena Kapełuś Bolesław W. Lewicki Barbara Winklowa Alina Witkowska Michał Witkowski Zofia Wołoszyńska Roman Zimand s. 171-184
"Modlnicki raptularz Antoniny Konopczanki", Helena Kapełuś [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 199
"Romantyczny lirnik. (O informatorach ludowych w czasach romantyzmu)", Helena Kapełuś [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R.Górskiego i J.Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 221
"O wydawaniu tekstów ludowych w Polsce", Helena Kapełuś [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 228
"Z życia tradycji pieśniowej. Uwagi o materiałach konkursu >>Nowej Wsi<<", Helena Kapełuś [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 230
"Stanisław z Bochnie, kleryka królewski", Helena Kapełuś, redaktor naukowy Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienian Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom XIII, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 184 : [recenzja] Teresa Kruszewska-Michałowska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
"Pamięć konfederacji barskiej w polskiej pieśni ludowej", Helena Kapełuś [w:] "Przemiany tradycji barskiej. Studia", pod red. Z. Stefanowskiej, Kraków 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 260
"Droga folklorystyczna Juliana Krzyżanowskiego", Helena Kapełuś, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 273
"Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka przedkolbergowska", pod redakcją Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 528 + 19 wklejek ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Julian Maślanka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 288-300
"Mazury i Warmia w okresie 1800-1914", Tadeusz Oracki, [w:] "Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 339-343
"Kolęda o turze", Helena Kapełuś, "Pamiętnik Literacki" nr 2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 360
"Cantio de Hungaria occupata" Helena Kapełuś s. 411-434
"Dawna facecja polska. (XVI-XVIII w.)", opracowali Julian Krzyżanowski i Kazimiera Żukowska-Billip, indeksy opracowała Helena Kapełuś, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 647, 1 nlb. + 1 wklejka z erratą : [recenzja] Teresa Kruszewska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Kazimiera Żukowska-Billip (aut. dzieła rec.) s. 644-651
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651