Znaleziono 13 artykułów

Ewa Cytowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propaganda kulturalna na łamach niemieckiej prasy w języku polskim w Generalnej Guberni 1939-1945 Ewa Cytowska s. 25-48
Sytuacja informacyjna społeczeństwa w Generalnej Guberni o sprawie polskiej w okresie II wojny światowej. Cz. 1 Ewa Cytowska s. 45-71
Etapy polityki prasowej w faszystowskich Włoszech Ewa Cytowska s. 49-63
Sytuacja informacyjna społeczeństwa w Generalnej Guberni o sprawie polskiej w okresie II wojny światowej. Cz. 2 Ewa Cytowska s. 55-77
Funkcje prasy w okresie okupacji Ewa Cytowska s. 109-115
Prasa polska we wrześniu 1939 r. : przegląd informacyjny Ewa Cytowska s. 115-118
"Bibliografia prasy >>Solidarności<< 28 VIII 1980-12 XII 1981", Adam Konderak, Lublin 1990 : [recenzja] Ewa Cytowska Adam Konderak (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Prasa w Trzeciej Rzeszy : organizacja i zakres działania", Andrzej Czarnik, Gdańsk 1976 : [recenzja] Ewa Cytowska Andrzej Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 119-123
"W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944 : wspomnienia", Michał Wojewódzki, Warszawa 1976 : [recenzja] Ewa Cytowska Michał Wojewódzki (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945)", Ewa Cytowska, Warszawa ; Łódź 1986 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Ewa Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 139-147
"Okupowanej Warszawy dzień powszedni : studium historyczne", Tomasz Szarota, Warszawa 1978 : [recenzja] Ewa Cytowska Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945)", Ewa Cytowska, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Ewa Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 204
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256