Znaleziono 20 artykułów

Maria Bokszczanin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Zbiorowe wydanie "Listów" Henryka Sienkiewicza Maria Bokszczanin s. 24-30
Na tropach listów Henryka Sienkiewicza Maria Bokszczanin s. 101-111
Dzieło Juliana Krzyżanowskiego : (sprawozdanie z sesji naukowej "Julian Krzyżanowski - w pierwszą rocznicę śmierci") Maria Bokszczanin s. 143-149
Uroczystość nadania Gminnej Szkole Zbiorczej w Bukowsku imienia Profesora Juliana Krzyżanowskiego Maria Bokszczanin s. 153-157
W poszukiwaniu korespondencji Henryka Sienkiewicza Maria Bokszczanin s. 154-160
Julian Krzyżanowski - jaki był, jakim go wspominamy Maria Bokszczanin s. 159-168
Pamięci Antoniny Jelicz (l923-2004) Maria Bokszczanin s. 173-177
"Listy Henryka Sienkiewicza do siostry Heleny z lat 1886-1907", Edward Kiernicki, "Ze Skarbca Kultury" (1971) : [recenzja] Maria Bokszczanin Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) s. 173
"Listy, t. 1, cz. 1-2" Henryk Sienkiewicz, wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski, listy opracowała i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Juliusz Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Sienkiewicz. Listy. T.1. Cz.1: Marian Albiński - Cyprian Godebski. Cz.2:Mścisław Godlewski- Władysław Jabłonowski", Wstęp i biogramy adresatów oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Bokszczanin s. 200
"Listy", Henryk Sienkiewicz, ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin, t. 2, cz. 1-3, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Julian Krzyżanowski badacz i miłośnik twórczości Sienkiewicza", Maria Bokszczanin, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Małgorzata Leczycka Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) s. 235
"Listy", Henryk Sienkiewicz, oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 1977-2009 : [recenzja] Roman Loth Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
Maria Dernałowicz (1928-2009) Maria Bokszczanin s. 277-280
Zjazd Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Maria Bokszczanin s. 368-370
Grażyna (Inka) Syryczyńska (1954-2010) Maria Bokszczanin s. 377-379
Bibliografia pism Wacława Borowego (w zarysie) [1914-1950] s. 456-462
"Paralele. Studia prównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Julian Krzyżanowski, indeksy opracowała Maria Bokszczanin, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 3, s. 587, 1 nlb. + 12 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 559-571