Znaleziono 17 artykułów

Elżbieta Kiślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Przybyszewska na Utopii Elżbieta Kiślak s. 83-90
Szkic do portretu artysty z czasów starości Elżbieta Kiślak s. 91-98
Druga emigracja Czesława Miłosza Elżbieta Kiślak s. 103-123
Poeta i jego czytelnik Elżbieta Kiślak s. 106-109
Dzieci Rewolucji Elżbieta Kiślak s. 111-116
Zdobycie góry Miłosz Elżbieta Kiślak s. 127-134
Dialog w maskach Elżbieta Kiślak s. 131-149
"Litwa i Białoruś w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX w." Elżbieta Kiślak Maria Piasecka s. 139-150
"„Przez wieki idąca powieść” : wybór pism o literaturze XIX i XX wieku", Maria Żmigrodzka, red. Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak, Warszawa 2002 : [recenzja] Danuta Zawadzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 193-199
Detektyw jako artysta romantyczny Elżbieta Kiślak s. 196-204
"Trzynaście arcydzieł romantycznych", pod red. Elżbiety Kiślak i Marka Gumkowskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Barbara Zwolińska Marek Gumkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Rosja Krasińskiego : rzecz o nieprzejednaniu", Jerzy Fiećko, indeks oprac. Małgorzata Szkudlarska, Poznań 2005 : [recenzja] Elżbieta Kiślak Jerzy Fiećko (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) s. 211-218
Niewolnik honoru Natan Ejdelman Dżemma Firsowa Elżbieta Kiślak (tłum.) s. 219-232
"Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności", Elżbieta Kiślak, indeksy Izabela Jarosińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Kołodziejczyk Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) s. 220-227
Wspomnienie o Marii Żmigrodzkiej (4 listopada 1922 - 21 lutego 2000) Elżbieta Kiślak s. 263-266
"Myth and Scholarship : University Students and Political Development in XIX Poland", Bronisław Świderski, København 1988 : [recenzja] Elżbieta Kiślak Bronisław Świderski (aut. dzieła rec.) s. 362-367