Znaleziono 16 artykułów

Włodzimierz Szturc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
"Dzieje dramatu polskiego w I połowie XIX wieku" Włodzimierz Szturc s. 20-21
Jak czytali romantycy Włodzimierz Szturc s. 25-43
Konstrukcja izotopowa "Balladyny" Włodzimierz Szturc s. 57-72
Wśród fabuł ironicznie zawikłanych: od romansu hellenistycznego do "Orlanda szalonego" Ariosta Włodzimierz Szturc s. 81-90
"Dzieje dramatu polskiego w I połowie XIX w." Włodzimierz Szturc s. 91-93
Adam Mickiewicz i jego francuska proza artystyczna w języku polskim : wielkie wydarzenie edytorskie Włodzimierz Szturc Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-178
Artur Rimbaud : podróże wyobraźni tekstowej w "Statku pijanym" Włodzimierz Szturc s. 179-191
"Biblioteka jako smok" Włodzimierz Szturc s. 185-190
"Juliusz Słowackie - poeta europejski", red. Maria Cieśla-Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz, Kraków 2000 : [recenzja] Ewa Mirkowska Maria Cieśla-Korytowska (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) Agnieszka Ziołowicz (aut. dzieła rec.) s. 225-235
"Ironia romantyczna : pojęcie, granice i poetyka", Włodzimierz Szturc, indeks oprac. Andrzej Lubach, Warszawa 1992 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lubach (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"La Baroques en Pologne et en Europe", red. Maria Delaperrière, Paris 1990 : [recenzja] Włodzimierz Szturc Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"O rzekomych tradycjach romantycznych w dzisiejszym dramacie", Włodzimierz Szturc, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 263
">>Dziadów<< Adama Mickiewicza część III - misterium wskrzeszenia nadziei", Włodzimierz Szturc, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 276
Mit fundacyjny narodu w misterium o Wandzie C. K. Norwida Włodzimierz Szturc s. 297-308
"Ironia jako postawa i jako wyraz : z zagadnień teoretycznych ironii", Piotr Łaguna, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Włodzimierz Szturc Piotr Łaguna (aut. dzieła rec.) s. 367-370