Znaleziono 33 artykuły

Adam Mickiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Joł Kaleniń jary üśt’uńa : Droga nad przepaścią w Czufut-Kale Adam Mickiewicz Ananjasz Zajączkowski (tłum.) s. 6
"Mickiewicza Adama Pisma", wyd., objaśnił, wstępami poprzedził Józef Kallenbach, Brody 1911 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 92-93
"Wielka utrata. Istoryczna drama z r. 1831-32. Z dodatkom żytiepysu A. Mickiewicza ta wyboru jeho poezji u perekładi na ukraińśku mowu", Adam Mickiewicz, wyd. Iwan Franko, Lwiw 1914 : [recenzja] Józef Kallenbach Iwan Franko (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-95
Nowy Rok Adam Mickiewicz s. 103-0
Nowy Rok Adam Mickiewicz s. 103
Wydobyte z cienia Ewa Szczeglacka-Pawłowska Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Joanna Pietrzak-Thébault (aut. dzieła rec.) s. 109-117
"Dziadów część pierwsza" : tekst całkowity w nowym układzie Adam Mickiewicz s. 172-204
Adam Mickiewicz i jego francuska proza artystyczna w języku polskim : wielkie wydarzenie edytorskie Włodzimierz Szturc Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-178
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
"Dzieła wszystkie", T. VI : "Pisma prozaiczne polskie", T. XVI : "Rozmowy z Adamem Mickiewiczem", Adam Mickiewicz, Warszawa 1933 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Trybuna ludów", Adam Mickiewicz, wyd. i przedm. zaopatrzył Władysław Mickiewicz, przeł. Antoni Krasnowolski, Warszawa 1907 ; "Mickiewicz jako polityk", Artur Śliwiński, Kraków 1908 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Antoni Krasnowolski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Artur Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Wydanie narodowe "Dzieł" Mickiewicza Juliusz Kleiner Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 289-356
"Grażyna", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 ; "Konrad Wallenrod", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów 1922 : [recenzja] Henryk Życzyński Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"Dzieła wszystkie", t. 1-5, Adam Mickiewicz, pod redakcją Konrada Górskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. LXVII, 388, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiktor Weintraub Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-323
"Literatura słowiańska. Kurs pierwszy", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 8 i 9, „Czytelnik”, s. 394 i 254 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 317-329
"Сонеты", Адам Мицкевич, издание подготовил С. С. Ланда, Ленинград 1976, Издательство „Наука”, Академия Наук СССР, Литературные памятники, ss. 4 nlb., 344 + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Jakóbiec Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-340
"Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem", Adam Mickiewicz, oprac. Konrad Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 327-332
"Izbrannoje - Lirika - Bałłady - Poemy", Adam Mickiewicz, pierewod s polskogo pod redakcijej M. F. Rylskogo i B. A. Turganowa, Moskwa, Ogiz 1946, s. 602, ilustracje : [recenzja] J. K. Dębowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Literatura słowiańska. Kurs drugi", Adam Mickiewicz, w przekładzie i opracowaniu Leona Płoszewskiego, Warszawa 1952, Dzieła, Wydanie narodowe, t. 10, «Czytelnik», s. 468 : [recenzja] Henryk Batowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Pan Tadeusz albo aposzni zajezd na Litwie : szlachockaja historyja z 1811 i 1812 h. u dwanaccaci bylicach wierszam", Adam Mickiewicz, przeł. Bronisław Taraszkiewicz, red. nauk. Antonina Obrębska-Jabłońska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Franciszek Sielicki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Antonina Obrębska-Jabłońska (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Słyszę zew życia - Cлышу жизни зов", Adam Mickiewicz, tł. R. Alimpijewa, Kaliningrad 1998 : [recenzja] Iwona Borys Roza Alimpijewa (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Pan Tadewusz", Adam Mickiewicz, pierekład: Bronisław Taraszkiewicz, pradmowa, padrychtouka tekstu i kamientaryjaŭ: A. Maldzis, Minsk 1981 : [recenzja] Franciszek Sielicki A. Maldzis (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"La Tribune des Peuples", Adam Mickiewicz, Paris-Cracovie 1907 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 521-526
G. R. Noyes i jego przekład Mickiewicza Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) George Rapall Noyes (aut. dzieła rec.) s. 551-556
Poezje Mickiewicza w przekładach rosyjskich Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 556-562
"Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 556-557
"Dziady" w przekładzie Beneszicia Marian Jakóbiec Julije Beneszić (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 562-566
Na marginesie szwedzkich przekładów "Pana Tadeusza" Zbigniew Folejewski Alfred Jensen (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) E. Weer (aut. dzieła rec.) s. 567-573
"Dzieła", Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb.; t. 15: "Listy", część II: od roku 1832 do roku 1844, tom opracował Stanisław Pigoń, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 623, 1 nlb. : [recenzja] Adam Lewak Artur Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-590
"Dzieła" Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 4: "Pan Tadeusz", tekst i uwagi o tekście przygotował Leon Płoszewski, objaśnienia przygotował Julian Krzyżanowski, Warszawa 1948, «Czytelnik», s. 442, 2 nlb.; t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Artur Górski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 590-604
"Pan Tadeusz. Podobizna rękopisu", Adam Mickiewicz, Wrocław 1949, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Folio, s. XIII, 3 nlb., 332 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 594-597
Mickiewicziana I Leon Płoszewski Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 644-648
Mickiewicziana II Konrad Górski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Schipper (aut. dzieła rec.) s. 648-655