Znaleziono 9 artykułów

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Idę na spolszczenie mojego instynktu" Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 5-6
Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza "Bóg mi odmówił tej anielskiej miary" Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 19-46
Kartka ocalona z ognia : liryki polozańskie Adama Mickiewicza 'Drzewo' i '[Wsłuchać się w szum wód głuchy...]' Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 29-55
Dlaczego Cyprian Norwid przeciął pamiątkowy rysunek z Egiptu od Juliusza Słowackiego? : o prywatności w "Czarnych kwiatach" Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 33-47
Pamiętnik Juliusza Słowackiego : projekt lektury brulionowej Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 59-74
Wydobyte z cienia Ewa Szczeglacka-Pawłowska Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Joanna Pietrzak-Thébault (aut. dzieła rec.) s. 109-117
Romantyczne odkrycie manuskryptu Jana Chryzostoma Paska (1821) : trzeci początek polskiego romantyzmu Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 123-139
Juliusz Słowacki od wierszy Piotr Szwed Ewangelina Skalińska (aut. dzieła rec.) Ewa Szczeglacka-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 175-184
"Niewidoczny" autograf Adama Mickiewicza z dwuwierszem "[Jak drzewo przed wydaniem owocu...]" i tzw. "Notą do Francuzów" Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 189-198