Znaleziono 3 artykuły

Piotr Szwed

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkie improwizacje Leśmiana : scena druga "Dziadów" drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora "Napoju cienistego" Piotr Szwed s. 5-44
Juliusz Słowacki od wierszy Piotr Szwed Ewangelina Skalińska (aut. dzieła rec.) Ewa Szczeglacka-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 175-184
Leśmian romantyczny Krzysztof Trybuś Piotr Szwed (aut. dzieła rec.) s. 429-434