Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Trybuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Strona romantyków : studia o Norwidzie", Zofia Stefanowska, Lublin 1993 : [recenzja] Krzysztof Trybuś Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Dialektyka sacrum w poezji Stanisława Grochowiaka Krzysztof Trybuś s. 165-189
Rytuał i pamięć w "Dziadach" : uwagi do stanu badań Krzysztof Trybuś s. 167-179
"Na początku wieku : rozważania o tradycji", red. Zofia Trojanowiczowa, Krzysztof Trybuś, indeks sporządziła Małgorzata Szkudlarska, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trybuś (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Ważna książka o "Dziadach", historii i romantyzmie Krzysztof Trybuś Wojciech Ingielewicz (aut. dzieła rec.) Bolesław Oleksowicz (aut. dzieła rec.) s. 218-224
Leśmian romantyczny Krzysztof Trybuś Piotr Szwed (aut. dzieła rec.) s. 429-434