Znaleziono 40 artykułów

Sławomir Buryła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leopold Buczkowski - kilka uwag o kreacji, nowatorstwie i samotności Sławomir Buryła s. 31-46
Nim przyszło zmęczenie Sławomir Buryła s. 53-68
Na antypodach tradycji literackiej : wokół "sprawy Borowskiego" Sławomir Buryła s. 99-123
Monografia po latach Sławomir Buryła s. 100-105
O komizmie poważnie Sławomir Buryła s. 101-108
Prywatne podsumowanie Sławomir Buryła s. 113-117
    Zacytuj
  • Udostępnij
"...by o nich opowiedzieć" Sławomir Buryła s. 123-129
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nobilitacja groteski Sławomir Buryła s. 128-133
    Zacytuj
  • Udostępnij
Topika Holocaustu : wstępne rozpoznanie Sławomir Buryła s. 131-151
Męski faszyzm Sławomir Buryła s. 142-165
Oblicza Zagłady Sławomir Buryła s. 157-171
Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego : rekonesans Sławomir Buryła s. 167-189
Literatura pamięci : o pisarstwie Henryka Grynberga Sławomir Buryła s. 169-188, 252-253
"Doświadczenie zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego", Justyna Kowalska-Leder, Wrocław 2009 :[recenzja] Sławomir Buryła Justyna Kowalska-Leder (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Ciało. Seksualność. Obozy zagłady", Bożena Kowalska, Kraków 2009 : [recenzja] Sławomir Buryła Bożena Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 184-190
"Tekst wobec zagłady : (o relacjach z getta warszawskiego)", Jacek Leociak, Wrocław 1997 : [recenzja] Sławomir Buryła Jacek Leociak (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Na początku wieku : rozważania o tradycji", red. Zofia Trojanowiczowa, Krzysztof Trybuś, indeks sporządziła Małgorzata Szkudlarska, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trybuś (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Cykl podolski Włodzimierza Odojewicza : postacie - krajobrazy - obszary pamięci", Ewa Szczepkowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Sławomir Buryła Ewa Szczepkowska (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Grynberg i granice historyczności Olga Orzeł Sławomir Buryła (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury", Michał Januszkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1998 : [recenzja] Sławomir Buryła Michał Januszkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Między wschodem a zachodem : horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego", Daria Mazur, Kraków 2004 : [recenzja] Sławomir Buryła Daria Mazur (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Nowocześni w PRL : Przyboś i Sandauer", Grzegorz Wołowiec, Wrocław 1999 : [recenzja] Sławomir Buryła Grzegorz Wołowiec (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Sztuka czy naród? : monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego", Elżbieta Janicka, Kraków 2006 : [recenzja] Sławomir Buryła Elżbieta Janicka (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Studia o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja, biografia", Zdzisław Kudelski, Lublin 1998 : [recenzja] Sławomir Buryła Zdzisław Kudelski (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Pisma w czterech tomach", Tadeusz Borowski, red. Tadeusz Drewnowski, Justyna Szczęsna, Sławomir Buryła, Kraków 2004-2005 : [recenzja] Eliza Kiepura Tadeusz Borowski (aut. dzieła rec.) Sławomir Buryła (aut. dzieła rec.) Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Justyna Szczęsna (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Wiek dokumentu : inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] Sławomir Buryła Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 230-234
Prekursorska synteza literatury w języku jidysz Sławomir Buryła M. Ruta (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Miara cierpienia : o pisarstwie Adolfa Rudnickiego", Józef Wróbel, Kraków 2004 : [recenzja] Sławomir Buryła Józef Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 233-238
W kręgu "słabego" nihilizmu Gianniego Vattimo Sławomir Buryła s. 235-242
"Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie, wyzwanie", Małgorzata Czermińska, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Wysoko: nie na palcach : o pisarstwie Jana Józefa Szczepańskieg", Andrzej Werner, indeks: Anita Kasperek, Krakow 2003 : [recenzja] Sławomir Buryła Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Dwie prawdy : Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948", Dariusz Kulesza, Białystok 2006 : [recenzja] Sławomir Buryła Dariusz Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 242-246
Koniec wojny Leopold Buczkowski s. 247-264
"Literatura polska wobec zagłady", pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, Warszawa 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Alina Brodzka-Wald (aut. dzieła rec.) Dorota Krawczyńska (aut. dzieła rec.) Jacek Leociak (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego", Bartłomiej Krupa, Kraków 2006 : [recenzja] Sławomir Buryła Bartłomiej Krupa (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Mistrz „czerwonego rymu” Słowacki", Andrzej Kotliński, Warszawa 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Andrzej Kotliński (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Nowe spojrzenie na pogranicze polsko-żydowskie Sławomir Buryła E. Prokop-Janiec (aut. dzieła rec.) s. 264-268
Między "Wertepami" a "Czarnym potokiem" : zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego Sławomir Buryła s. 265-273
Opisane, przypomniane Sławomir Buryła Monika Wycykał s. 327-334
O potrzebie badań nad męskością Sławomir Buryła Franco La Cecla (aut. dzieła rec.) s. 455-463