Znaleziono 16 artykułów

Józef Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
"Tyle jesteśmy warci, ile kochamy naszych zmarłych" Józef Wróbel s. 69-75
Sumienie a doskonałość chrześcijańska : wybrane elementy aspektu chrystologicznego Józef Wróbel s. 77-98
Filozoficzno-teologiczny i eklezjalny kontekst poszukiwań bioetyków katolickich Józef Wróbel s. 107-140
Niepłodność i możliwości jej przezwyciężenia z perspektywy bioetyki katolickiej = Infertility and Possibilities to Overcome it from the Pespective of Catholic Bioethic Józef Wróbel s. 115-138
Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej Józef Wróbel s. 121-147
Nigdy nie pozwolono Żydowi zostać Polakiem Henryk Grynberg Józef Wróbel s. 143-150
"Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne", Eugenia Prokop-Janiec, Kraków 1992; "Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987", Józef Wróbel, Kraków 1991; "Poeci i Szoa : obraz zagłady Żydów w poezji polskiej", Natan Gross, Sosnowiec 1993 : [recenzja] Jacek Leociak Natan Gross (aut. dzieła rec.) Eugenia Prokop-Janiec (aut. dzieła rec.) Józef Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 144-153
Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca Józef Wróbel s. 191-203
Miłość na wygnaniu : "Niekochana" Adolfa Rudnickiego Józef Wróbel s. 209-225
Uniwersytet Jagielloński Józef Wróbel s. 215-219
"Miara cierpienia : o pisarstwie Adolfa Rudnickiego", Józef Wróbel, Kraków 2004 : [recenzja] Sławomir Buryła Józef Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 233-238
W setną rocznicę śmierci Cypriana Kamila Norwida Józef Wróbel s. 270-271
Kultura artystyczna w Polsce w latach 1949-1955 Józef Wróbel s. 273-274
Przemiany dramatu polskiego w XX wieku Józef Wróbel s. 284-285
"Martyrologia żydowska w twórczości Adolfa Rudnickiego", Józef Wróbel, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.67, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 351