Znaleziono 79 artykułów

Anna Nasiłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korzenie i kompleksy Anna Nasiłowska s. 1-3
Trzy trudne pojęcia Anna Nasiłowska s. 1-4
Drażliwe pytania? Anna Nasiłowska s. 1-6
Konserwatyści i nieuczesani Anna Nasiłowska s. 1-3
Granice współczesności Anna Nasiłowska s. 1-4
Co się zmieniło? Anna Nasiłowska s. 1-4
Romantyczna korona Anna Nasiłowska s. 1-4
Mit i dialog Anna Nasiłowska s. 1-4
Przyjemności filologa Anna Nasiłowska s. 1-4
Psychoanalityk na bezdrożach Anna Nasiłowska s. 1-4
Intelektualiści, esteci i myśl praktyczna Anna Nasiłowska s. 1-5
Płaszcz Konrada Anna Nasiłowska s. 1-4
Przeciw oczywistościom Anna Nasiłowska s. 1-4
Biblioteka Anna Nasiłowska s. 1-4
Szczurze ogony i duch czasu Anna Nasiłowska s. 1-4
Pole (do)wolności Anna Nasiłowska s. 1-4
O niewiernych sługach Anna Nasiłowska s. 4-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Melancholia Anna Nasiłowska s. 4-6
Krytyka poetycka Anna Nasiłowska s. 4-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tezy o Herbercie Anna Nasiłowska s. 4-6
Ciało - c.d.n. Anna Nasiłowska s. 4-6
Vlepki Anna Nasiłowska s. 4-6
Obrona Pałacu Kultury Anna Nasiłowska s. 4-6
Historia i etyka Anna Nasiłowska s. 4-6
Papierzyska Anna Nasiłowska s. 4-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe Muzy Anna Nasiłowska s. 4-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strukturalizm, modernizm i cień marksizmu Michał Głowiński Anna Nasiłowska s. 5-16
Czym jest kamp? Anna Nasiłowska s. 6-9
Kłopoty z genderem Anna Nasiłowska s. 6-8
O pożytkach z internetu dla tradycyjnej filologii Anna Nasiłowska s. 6-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poznawcza moc poezji Anna Nasiłowska s. 6-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koniec epoki Anna Nasiłowska s. 6-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nagość Simone de Beauvoir Anna Nasiłowska s. 6-8
Gry słów Anna Nasiłowska s. 6-9
Słowo i obraz Anna Nasiłowska s. 6-9
Mężczyzna ponowoczesny Anna Nasiłowska s. 6-9
Liryzm i podmiot modernistyczny Anna Nasiłowska s. 7-30
Pole literatury Anna Nasiłowska s. 7-12
Estetyka, biologia, gender Anna Nasiłowska s. 8-10
Kim jest twórca? Anna Nasiłowska s. 8-12
... a muzom Anna Nasiłowska s. 8-11
Pisanie i działanie Anna Nasiłowska s. 9-12
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Kto się boi dzikich? Anna Nasiłowska s. 44-54
Szymborska w szkole świata Anna Nasiłowska s. 53-57
Postmodernizm liryczny albo co przytrafiło się Adamowi Zagajewskiemu w drodze do Lwowa German Ritz Anna Nasiłowska (tłum.) s. 55-73
Stanisław Trembecki's Descriptive Poetry Anna Nasiłowska Agnieszka Kreczmar (tłum.) s. 63-91
Kobiety w poezji Czesława Miłosza Anna Nasiłowska s. 72-90
Modele i przemiany Anna Nasiłowska s. 76-79
Struktura i autorytet Anna Nasiłowska s. 77-83
Oblicza poezji Kazimierza Wierzyńskiego Anna Nasiłowska s. 83-88
Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku : między androgynicznością a esencjalizmem Anna Nasiłowska s. 103-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życie świadome i nieświadome Anna Nasiłowska s. 120-125
Duch Straconego Czasu (albo katalog dziwnych zwierząt) Anna Nasiłowska s. 121-128
Herezje Anna Nasiłowska s. 129-136
Feminizm i psychoanaliza - ucieczka od opozycji Anna Nasiłowska s. 132-141
Odpowiedź na ankietę redakcji "Tekstów Drugich" Anna Nasiłowska s. 135-139
The romantic forms of contemporary literature Anna Nasiłowska Małgorzata Łukaszuk (aut. dzieła rec.) Teresa Święch (tłum.) s. 135-138
Chłopcy z zapałkami Anna Nasiłowska s. 139-142
Herling-Grudziński - years after Anna Nasiłowska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) S. Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 139-143
O cudownych skutkach herbatki z melisy Anna Nasiłowska s. 139-144
Śmiech Meduzy Hélène Cixous Marek Bieńczyk (tłum.) Anna Nasiłowska (tłum.) s. 147-166
Wacław Borowy i New Criticism Anna Nasiłowska s. 153-156
Romantyzm wrześniowy i formy pośrednie Anna Nasiłowska s. 157-168
Natura jako źródło cierpień Anna Nasiłowska s. 189-194
Podręczny dyskont słów : dalsze dostawy niewykluczone Anna Nasiłowska s. 195-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kuferek Harpagona Maria Janion Anna Nasiłowska Marta Zielińska s. 199-217
Hipertekstualna estetyka i literatura w dobie Internetu Anna Nasiłowska s. 205-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Form vs Antiform : das semantische Universum von Witold Gombrowicz", Jan Ijsbrand van der Meer, Amsterdam-Atlanta, GA 1992 : [recenzja] Anna Nasiłowska Jan Ijsbrand van der Meer (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego", Anna Nasiłowska, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Marcin Cieński Anna Nasiłowska (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 226-237
Joanna, nasz sekretarz Anna Nasiłowska s. 229-233
Inna awangarda Ewa Kuryluk Anna Nasiłowska Ryszard Nycz s. 239-248
Fikcyjność i fikcjonalność Jürgen Landwehr Anna Nasiłowska (tłum.) s. 279-326
Geografia literatury polskiej : rozpoznawanie Wschodu Anna Nasiłowska s. 306-320
"Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej", Ewa Wiegandt, Poznań 1988 : [recenzja] Anna Nasiłowska Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 339-342
Manifest Kreatywnych Anna Nasiłowska s. 342-345
"Andrzej Kuśniewicz' synkretische Romanpoetik", Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, München 1988 : [recenzja] Anna Nasiłowska Hans-Peter Hoelscher-Obermaier (aut. dzieła rec.) s. 349-351
Czytanie i edukacja Anna Nasiłowska s. 385-389