Znaleziono 8 artykułów

Janina Kamionka-Straszakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
"Poezja romantycznych przełomów. Szkice", Ireneusz Opacki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Janina Kamionka-Straszakowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 89
"The Sickness of the Age" and the Romantic Life-Style Janina Kamionka-Straszakowa Paul Coates (tłum.) s. 91-120
"Zwierciadło prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", pod red. Bohdana Galstera, Janiny Kamionki-Straszakowej, Krystyny Sierockiej ; przy współudziale Anieli Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Bohdan Galster (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Błękitny kwiat : almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983", Janina Kamionka-Straszakowa, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu", Janina Kamionka-Straszakowa, Warszawa 1974 : [recenzja] Janina Kamionka-Straszakowa Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 175
"Nasz naród jako lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu", Janina Kamiona-Straszakowa, indeks zestawiła Maria Domańska, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 36, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 472 : [recenzja] Ryszarda Czepulis-Rastenis Maria Domańska (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 229-239
">>Błękitny kwiat<<. Almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983", Janina Kamionka-Straszakowa, Kraków 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 232