Znaleziono 126 artykułów

Aniela Piorunowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
50 rocznica "Pamiętnika Literackiego" Aniela Piorunowa s. 7-11
O wydawnictwach Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 8-13
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 13-17
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich 1978-1982 Cecylia Gajkowska Aniela Piorunowa s. 18-74
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 20-24
Konferencja poświęcona Tadeuszowi Boyowi Żeleńskiemu w 25 rocznice śmierci Aniela Piorunowa s. 25-27
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 38-44
Produkcja wydawnicza IBL w roku 1968 Aniela Piorunowa s. 40-47
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 46-54
W pierwszą rocznicę śmierci Kazimierza Wyki Aniela Piorunowa s. 47-60
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 48-54
Jubileuszowe posiedzenia Rady Naukowej z okazji trzydziestolecia IBL Aniela Piorunowa s. 83-87
Polskie edytorstwo naukowe w okresie powojennym Aniela Piorunowa s. 84-94
Sześć lat olimpiady literatury i języka polskiego Aniela Piorunowa s. 87-94
Korespondencja Aniela Piorunowa Bogdan Zakrzewski s. 114-117
"Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945", Anna Kruszewska-Kudelska, Wrocław 1972 ; [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Kruszewska-Kudelska (aut. dzieła rec.) s. 120
LX Anni Laboris pro Scientia et Arte : 60-lecie pracy naukowej prof. Juliana Krzyżanowskiego Aniela Piorunowa s. 121-124
"Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci", Krystyna Kuliczkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Krystyna Kuliczkowska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Zwierciadło prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", pod red. Bohdana Galstera, Janiny Kamionki-Straszakowej, Krystyny Sierockiej ; przy współudziale Anieli Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Bohdan Galster (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Kultura. socjologia. Semiotyka literacka", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1979 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Od >>Przeglądu Naukowego<< Edwarda Dembowskiego do >>Przeglądu Humanistycznego<< Jana Zygmunta Jakubowskiego", Józef Chałasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) s. 155
"Reymont przy biurku. Z zagadnień warsztatu pisarskiego", Tomasz Jodełka-Burzecki, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Tomasz Jodełka-Burzecki (aut. dzieła rec.) s. 157
"O moim Profesorze", Andrzej Gronczewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Listy", Józef Czechowicz, Zebrał i opracował T. Kłak, Lublin 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Czechowicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Listy do Anny Jackowskiej", Jan Lechoń, Oprac. R. Loth, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Lechoń (aut. dzieła rec.) s. 163
"Literatura polska i rosyjska przełomu XIX Aniela Piorunowa s. 164
"O poezji. Szkice", Bohdan Drozdowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Jan Zygmunt Jakubowski jako inspirator i organizator polonistyki", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 167
"Słuchowiska Jerzego Janickiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Aniela Piorunowa Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Krytyk-nauczyciel. (J.Z. Jakubowski o poezji współczesnej)", Andrzej Lam, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 169
Skróty nazw placówek naukowych Aniela Piorunowa s. 170-171
Indeks Aniela Piorunowa s. 171-184
"Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku", Zbigniew Kuchowicz, Łódź 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Postawy młodzieży", Anna Grajewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Utopia postaci doskonałej", Michał Komar [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 183
"Koncepcja zaangażowania we współczesnej literaturze polskiej", Janusz Rohoziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Janusz Rohoziński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wzory osobowe robotnika. Głos socjologa", Salomea Kowalewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Salomea Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Środowisko robotnicze. Głos socjologa", Jolanta Kulpińska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jolanta Kulpińska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Pozytywizm i Żeromski", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 185
"Charakterystyki-Wspomnienia-Bibliografia", Kazimierz Wyka, Praca zbiorowa pod red. H.Markiewicz i A.Fiuta, Kraków 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 185
"Jana Lechonia świat teatru", Stanisław Kaszyński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Tematyka pracy", Michał Masłowski [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Tematyka wiejska w prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 187
Sesja naukowa poświęcona życiu i twórczości Władysława Reymonta Aniela Piorunowa s. 188-190
"O Juliuszu Wiktorze Gomulickim. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Władysław Bartoszewski, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Z problematyki budowy roli Szambelana w >>Głupim Jakubie<< Tadeusza Rittnera", Anna Maria Klimalanka, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Maria Klimalanka (aut. dzieła rec.) s. 188
"W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie", Henryk Markiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich", Maria Korniłowiczówna, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Korniłowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 190
"Fragmenty dramatyczne", Jan Lechoń, Oprac. T.Januszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Lechoń (aut. dzieła rec.) s. 190
"Dzienniki. II. 1909-1917", Zofia Nałkowska,Opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1976 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"Pokolenia literackie", Kazimierz Wyka, Przedmową poprzedził H.Markiewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Wierny mąż języka. (O trudnej sztuce cytatu słów kilka)", Jan Witan, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Witan (aut. dzieła rec.) s. 195
"Dzienniki. I. 1899-1905", Zofia Nałkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Władysław Reymont", Józef Rurawski, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Rurawski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Młoda Polska w badaniach J.Z. Jakubowskiego", Jadwiga Zacharska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Aleksander Fredro jest w złym humorze", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
"Zygzakiem. Szkice-wspomnienia-przekłady", Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Aniela Piorunowa Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Lautreamont i Mickiewicz", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Sztyrmer i Lermontow", Helena Cybienko, "Slavia Orientalis" nr 3 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 205
"Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971", pod red. M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 205
"Bric à brac 1848-1939", Halina Ostrowska-Grabska, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Halina Ostrowska-Grabska (aut. dzieła rec.) s. 205
"W świecie twardych ludzi. Kartki z życia i twórczości Antoniny Sokolicz", Dorota Chrościelewska, Łódź 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Dorota Chrościelewska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce", Pod red. B. Galstera, J. Kamionkowej, K. Sierockiej, przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 207
"Pani na Puławach. Opowieść o Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej", Gabriela Pauszer-Klonowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Gabriela Pauszer-Klonowska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Miłość i katastrofa. Listy do Wandy Szczukowej", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 208
"O życiu i literaturze", Joseph Conrad, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Joseph Conrad (aut. dzieła rec.) s. 209
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Teodor Parnicki", Małgorzata Czermińska, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Motywy i fascynacje", Tadeusz Sołtan, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Tadeusz Sołtan (aut. dzieła rec.) s. 221
">>Intruz<< Maurycego Maeterlincka na scenach polskich (1894-1916)", Maria Barbara Stykowa, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 226
"Zapomniany debiut dramatopisarski Jerzego Szaniawskiego", Roman Taborski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", Pod red.: B.Galstera, J.Kamionki-Straszakowej, K.Sierockiej, przy współudziale A.Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 226
"Wczesna awangarda polska a romantyzm", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 229
Sesja naukowa w 150 rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa, 7-8 grudnia 1962 Aniela Piorunowa s. 230-242
"Awangardowa wielość rzeczywistości", Stanisław Marczak-Oborski, "Dialog" nr 8 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 233
">>Teatr Ludowy<< w międzywojennym dwudziestoleciu", Józef Zięba, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Zięba (aut. dzieła rec.) s. 234
"Z domu", Janusz Żuławski, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Janusz Żuławski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji", Wiesław Głębocki, Karol Mórawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Aniela Piorunowa Wiesław Głębocki (aut. dzieła rec.) Karol Mórawski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Utwory poetyckie", Stanisław Młodożeniec, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Młodożeniec (aut. dzieła rec.) s. 237
"A ślad po mnie-pieśń złota... Teofil Lenartowicz", Jan Nowakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Wśród autorów i książek", Władysław Grzelak, Warszawa 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 239
"Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia", Teksty z rękopisów wybrała, opracowała i wstępem poprzedziła A.Aleksandrowicz, T.1, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 239
"Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą", Maria Wirtemberska, Z rękopisów opracowała i wstępem poprzedziła A.Aleksandrowicz, T.2, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Wirtemberska (aut. dzieła rec.) s. 239
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971", pod redakcją Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 35, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 268 : [recenzja] Stefan Sawicki Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 239-246
"Wieszcz czy robotnik słowa? (albo czym mógłby być dla Broniewskiego Brecht?)", Heinz Olschowsky, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Heinz Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 241
Nagrody Aniela Piorunowa s. 242-243
"Wilhelm Mach w szkole krytyków", Jerzy Poradecki, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 247
"Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu" Pod red. B. Galstera i J. Kamionkowej. Przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 255
"Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych", pod red. K. Bartoszyńskiego, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa K. Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu. (C. d.)", : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 257
"Próby założenia drukarni hebrajskiej w Warszawie w latach 1776-1794", Józef Szczepaniec, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 272
"Biblioteka mokotowska ks. Izabelli Lubomirskiej", Stefania Wójcikowa, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Stefania Wójcikowa (aut. dzieła rec.) s. 272
"Stanisław Czernik. Życie i twórczość. Bibliografia", Michał Kuna, Ostrzeszów 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Kuna (aut. dzieła rec.) s. 277
"Ze stanowiska lewicy. Studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej lat 1919-1939", Marian Stępień, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 281
"Dzienniki. III. 1918-1929", Zofia Nałkowska, Opracowanie, wstęp i komentarz H.Kirchner, Warszawa 1980 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 285
"J. I. Kraszewski o Komisji Edukacji Narodowej", Wincenty Danek, "Ruch Literacki z.5 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 289
"Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego", red. A. Walicki, R. Zimand, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa A. Walicki (aut. dzieła rec.) R. Zimand (aut. dzieła rec.) s. 291
"Myśl teatralna polskiej awangardy. 1919-1939. Antologia", Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 291
"Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Studia", Janina Kamionkowa, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 27, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 428, 4 nlb. : [recenzja] Marian Maciejewski Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 298-309
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN w latach 1958-1963 Aniela Piorunowa s. 299-320
Nagroda Polskiego Pen-Clubu Aniela Piorunowa s. 305-307
Konferencja poświęcona Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu w 25 rocznicę śmierci (Instytut Badań Literackich PAN - Warszawa, 26 września 1966) Aniela Piorunowa s. 317-322
"Literatura polska wobec rewolucji", praca zbiorowa pod redakcją Marii Janion, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 30, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 586, 6 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Stanisław Barańczak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 324-331
Stefan Żeromski (14 X 1864 - 20 XI 1925) : sprawozdanie z Konferencji Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN Aniela Piorunowa s. 326-337
"Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże", praca zbiorowa pod redakcją Aliny Brodzkiej i Marii Żmigrodzkiej, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 31, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 306, 2 nlb. : [recenzja] Eugeniusz Kloc Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmogrodzka (aut. dzieła rec.) s. 329-335
"Kartka z dziejów polsko-szwedzkich" Aniela Piorunowa s. 334-337
"Świadomość literatury : rozprawy i szkice", Henryk Markiewicz, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1985 : [recenzja] Erazm Kuźma Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 334-340
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 32, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Danek (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 335-350
"Wśród wiedeńskich poloników", Roman Taborski, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 339
"Polskie sceny robotnicze. 1918-1939", Estera Wodnar, Mieczysław Wodnar, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Estera Wodnar (aut. dzieła rec.) Mieczysław Wodnar (aut. dzieła rec.) s. 341
"Z uwag nad słownictwem Mickiewicza" Aniela Piorunowa s. 342-346
"Studia o Leśmianie", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 28, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 356-369
Międzynarodowa Sesja Naukowa w 60 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej (Kalisz, 16-17 września 1970) Aniela Piorunowa s. 365-369
"Kultura - socjologia - semiotyka literacka : studia", Stefan Żółkiewski, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 376-385
Wydawnictwa Instytutu Badań LIterackich PAN w latach 1964-1968 s. 393-417
W setną rocznicę urodzin twórcy "Chłopów" : na marginesie sesji naukowej poświęconej życiu i twórczości Władysława Reymonta (Łódź, 12-13 grudnia 1967) Aniela Piorunowa s. 413-417
"Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965", pod redakcją Marii Janion i Anieli Piorunowej, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 18, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 400, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Kmita Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 418-435
"Znowu o „Bogurodzicy”", Julian Krzyżanowski, w tomie zbiorowym: "Z polskich studiów slawistycznych", seria 2 (t. 2): "Nauka o literaturze. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963", redaktor Józef Magnuszewski, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, s. 5-19 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 531-533
Z brulionów Leona Kruczkowskiego s. 567-577
"Zjazd Naukowy Polonistów. 10-13 grudnia 1958", redaktor naukowy Kazimierz Wyka, współpraca redakcyjna: Aniela Piorunowa, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XXI, 1 nlb., 621 : [recenzja] Witold Billip Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 579-584
K. I. Gałczyńskiego dwa listy do redaktora "Przekroju" s. 579-583
Instytut Badań Literackich 1948-1958 Aniela Piorunowa s. 599-629
"Rousseau - Mickiewicz i inne studia", Zofia Szmydtowa, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 2, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 348, 4 nlb. : [recenzja] Konrad Górski Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 616-625