Znaleziono 3 artykuły

Bohdan Drozdowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Metafora w poezji Broniewskiego", Bohdan Drozdowski, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 108
"O poezji. Szkice", Bohdan Drozdowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie", Bohdan Drozdowski, Łódź 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 212