Znaleziono 45 artykułów

Janina Kulczycka-Saloni

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sienkiewicz i Prus Janina Kulczycka-Saloni s. 1-37
Jan Zygmunt Jakubowski : żołnierz, więzień Oświęcimia, historyk literatury polskiej Janina Kulczycka-Saloni s. 29-32
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Wydawnictwo "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty" w oczach historyka literatury Janina Kulczycka-Saloni s. 52-54
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia Janina Kulczycka-Saloni s. 57-59
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Adolf Dygasiński - teoretyk i praktyk samouctwa Janina Kulczycka-Saloni s. 60-62
Nauka o literaturze a polonistyczna dydaktyka uniwersytecka Janina Kulczycka-Saloni s. 63-77
Le naturalisme dans la littérature polonaise Janina Kulczycka-Saloni Zbigniew Jamrozik (tłum.) s. 71-92
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Zapomniane polonicum lwowskie - powieść Alfreda Nossiga Janina Kulczycka-Saloni s. 81-83
Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe Janina Kulczycka-Saloni s. 87-99
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Naturalizm jako zjawisko międzynarodowe Janina Kulczycka-Saloni s. 89-90
Geneza literacka "Faraona" Janina Kulczycka-Saloni s. 93-128
"Nauka o literaturze a polonistyczna dydaktyka uniwersytecka", Janina Kulczycka-Saloni, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 111
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Aleksander Brückner jako historyk kultury polskiej Janina Kulczycka-Saloni s. 115-116
"Pisma krytycznoliterackie", Włodzimierz Spasowicz, wybór, wstęp i komentarze - Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1981 : [recenzja] Juliusz Łeszczyński Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Spasowicz (aut. dzieła rec.) s. 118-120
"Naturalizm w literaturach języków europejskich" Danuta Knysz-Rudzka Janina Kulczycka-Saloni s. 137-148
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja] Andrzej Szwarc Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Estetyczna doktryna Zoli a poglądy realistów polskich na istote powieści i zadania powieściopisarza", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 149
Tom "Naturalizm" w serii "Historia porównawcza literatur w językach europejskich" Janina Kulczycka-Saloni s. 152-159
Komisja Komparatystyczna Towarzystwa Literackiego Ewa Ihnatowicz Janina Kulczycka-Saloni s. 153-155
"Pozytywizm", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 157
"Literatura polska pod zaborami w oczach przyjaciela", Janina Kulczycka-Saloni, "Pamiętnik Słowiański" XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 163
"Jan Zygmunt Jakubowski jako inspirator i organizator polonistyki", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 167
"Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli. Studia", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 177
"Dickens w Polsce", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 178
"Pozytywizm i Żeromski", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 185
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 191
"Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 200
"Dziedzictwo romantyzmu w kulturze okresu pozytywizmu", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 202
"Kilka uwag o znaczeniu nauk humanistycznych w naszych czasach", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 204
"Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe", Janina Kulczycka-Saloni,"Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 212
"Adam Mickiewicz und die Positivisten. /Adam Mickiewicz a pozytywiści Dietrich Scholze Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 267
Czytając Prusa Janina Kulczycka-Saloni s. 297-309
"Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim", Janina Kulczycka-Saloni, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 297
"Nieobecni?", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 302
"Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 272 : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 312-316
"Dziedzictwo literackie powstania styczniowego", praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją Jana Zygmunta Jakubowskiego, Janiny Kulczyckiej-Saloni, Stanisława Frybesa, indeksy zestawiła Lucyna Michalska, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 684 : [recenzja] Wincenty Danek Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Lucyna Michalska (aut. dzieła rec.) s. 326-335
Alina Nofer Ładyka (26 sierpnia 1920 - 27 listopada 1987) Janina Kulczycka-Saloni s. 337-343
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu", seria III, pod red. Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni, przy współudziale Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Grażyna Borkowska Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Ewa Pieńkowska-Rohozińska (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 365-376
"Pozytywizm i Żeromski", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1977 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 374-381
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 9, z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 244 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 385-393
Henryk Sienkiewicz - krytyk i teoretyk literatury Janina Kulczycka-Saloni s. 389-444
VI Międzynarodowy Kongres Slawistów (Praha, 7-13 sierpnia 1968) Janina Kulczycka-Saloni s. 409-412
V Kongres L'Association Internationale de Littérature Comparée (Belgrad, 30 sierpnia - 5 września 1967) Janina Kulczycka-Saloni s. 437-439
"Kroniki", tom 1: część I i II, t. 2-5, Bolesław Prus, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953-1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Janina Kulczycka-Saloni Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 588-597