Znaleziono 10 artykułów

Danuta Knysz-Rudzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic do portretu dzisiejszej pozytywistki, czyli o pracach Janiny Kulczyckiej-Saloni Danuta Knysz-Rudzka s. 3-12
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
"Naturalizm w literaturach języków europejskich" Danuta Knysz-Rudzka Janina Kulczycka-Saloni s. 137-148
Międzynarodowe spotkania komparatystów na Kolokwium Naturalistycznym "Le Naturalisme en question" Danuta Knysz-Rudzka s. 154-161
"Od naturalizmu Zoli do prozy zespołu >>Przedmieście<<. (Z dziejów tradycji naturalistycznej w wieku XX)", Danuta Knysz-Rudzka, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Pola Gojawiczyńska", Danuta Knysz-Rudzka, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 191
"Spór o naturalizm w latach trzydziestych", Danuta Knysz-Rudzka, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 216
"Naturalistyczni sojusznicy sztuki niezależnej w Polsce i w Belgii", Danuta Knysz-Rudzka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 217
"La Jeune Pologne et les lettres européennes (1890-1910)", Jean Lajarrige, red. Danuta Knysz-Rudzka, Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Jean Lajarrige (aut. dzieła rec.) Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 242-251
"Journal Intime", Alain Girard, Paris 1963, Presses Universitaires de France, Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, fondée par Felix Alcan, ss. 638, XXIV : [recenzja] Danuta Knysz-Rudzka Alain Girard (aut. dzieła rec.) s. 331-337