Znaleziono 83 artykuły

Janina Kancewicz-Hoffmanowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pierwiastki baśniowe w międzywojennej powieści rodzinnej", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 76
"Sylwetki polityczne XIX wieku", Wojciech Karpiński, Marcin Król, Kraków 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 79
"Awangardy XX wieku- stara i nowa", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 84
"Pozytywistyczne powieści z dziejów narodu dla dzieci i młodzieży", Gertruda Skotnicka, Gdańsk 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Gertruda Skotnicka (aut. dzieła rec.) s. 92
"Historia we współczesności literackiej", Jacek Wegner, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jacek Wegner (aut. dzieła rec.) s. 98
"Pisarze Łodzi i ich książki 1945-1974", Krystyna Mierzwianka, Andrzej Gawroński, Łódź 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Gawroński (aut. dzieła rec.) Krystyna Mierzwianka (aut. dzieła rec.) s. 107
"Futuryzm i jego warianty w kulturze europejskiej", Praca zbiorowa pod red. J.Heisteina, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 126
"Sztuka w krainie oczywistości", Jan Kurowicki, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 129
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Utopia dobroci. Wilhelm Mach i jego książka nie napisana", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 10 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 140
"Nieznany list Karola Szymanowskiego do Stanisława Witkiewicza", Teresa Chylińska, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Teresa Chylińska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Rozdarta świadomość, czyli o Żeromskim", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 147
"Teoria powieści Witkacego", Stanisław Gawliński, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 149
">>Pan Tadeusz<< i nowa sztuka. O >>Zarazie w Grenadzie<< J.N.Millera", Romuald Kanarek, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 154
"O Stefanie Żeromskim. Materiały z sesji naukowej. Kielce 14-16 października 1974", Red. nauk. J. Pacławski, Kraków 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 156
">>Europa<<: między awangardą a polityką", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 156
">>L'Art Contemporain<< i awangarda", Tadeusz Kłak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Dezercja Leopolda Buczkowskiego", Andrzej Falkiewicz,"Twórczość" nr 1 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157
"Sztuka i ocalenie", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" nr 12 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Wybór pism krytycznoliterackich", Karol Irzykowski, Kraków 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Słowo poetyckie K.I.Gałczyńskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" z.4 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 161
"Autoportret Stanisławy Przybyszewskiej w listach ukryty", Tomasz Lewandowski, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Przyjedzie taki i ...", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Twórczość" nr 12 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Niektóre aspekty zagadnienia czasowości w >>Bramach raju<< Jerzego Andrzejewskiego", Barbara Domańska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Barbara Domańska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Dwa aspekty mitu narodowego jako tekstu w pamięci zbiorowej", Antonina Lubaszewska, "Ruch Literacki" z. 2 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Antonina Lubaszewska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Ignacy Fik. 1904-1942", Marian Stępień, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 166
"Świat uczucia przed dwudziestym rokiem", Jerzy Kądziela, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 167
"Wielka liczba i trochę dobrej poezji", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 167
">>Pamiętnik z Powstania Warszawskiego<< Mirona Białoszewskiego jako propozycja realizmu", Mirosław Milewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Mirosław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Józef Czechowicz jako katastrofista", Andrzej Chudzik, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Chudzik (aut. dzieła rec.) s. 170
"Z problemów pisarstwa ludowego w kulturze literackiej 20-lecia międzywojennego", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Poetyka surrealizmu. Cz. II", Stanisław Jaworski, "Ruch Literacki" z.5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Ewolucja narracji w międzywojennych powieściach Zofii Nałkowskiej", Krystyna Jakowska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół >>Soli ziemi<<", Krystyna Jakowska, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dalsze dzieje Awangardy", Stanisław Jaworski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Narracyjna anarchia i autotematyzm. (O powieści J. Iwaszkiewicza >>Hilary, syn buchaltera<<)", Maria Jędrychowska, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Aluzje plastyczne w >>Próchnie<<", Jerzy Paszek, "Ruch Literacki" nr 2 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 179
"Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939", Marian Stępień, Kraków 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 185
"Poetycka polemika Lucjana Szenwalda z Władysławem Broniewskim", Dorota Chróścielewska-Kuźniak, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Dorota Chróścielewska-Kuźniak (aut. dzieła rec.) s. 187
"Pierwotność i racjonalizm czyli rzecz o poezji Urszuli Kozioł", Jerzy Szymura, "Ruch Literacki" z.5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Szymura (aut. dzieła rec.) s. 189
"Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895)", Anna Martuszewska, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 189
"Osobowość i literatura", Włodzimierz Sokorski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Włodzimierz Sokorski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski", Oprac. M.Podraza-Kwiatkowska, wyd.2, zmien., Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 190
"Pola Gojawiczyńska", Danuta Knysz-Rudzka, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 191
"Listy trzynastoletniego Lechonia", Józef Adam Kosiński, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Iwaszkiewicza romans z Czystą Formą. (O strukturze >>Wieczoru u Abdona<<)", Maria Jędrychowska, "Twórczość" nr 2 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Niektóre właściwości struktury syntaktycznej monologu wewnętrznego w >>Annie Kareninie<< i jej przekładzie na język polski", Tadeusz Kuroczycki, "Studia Polonistyczne" T.III (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kuroczycki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Żyję, więc grzeszę", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wilhelm Mach", Janusz Termer, Warszawa 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Janusz Termer (aut. dzieła rec.) s. 197
"Polska myśl filmowa do roku 1939", Jadwiga Bocheńska, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Piosenka i topika wolności", Stanisław Barańczak, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 199
"W kręgu przemian polskiej prozy XX wieku. Zbiór studiów", Red. T.Bujnicki, Wrocław 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 203
"Etos lumpa. Szkice literackie", Mieczysław Orski, Wrocław 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Naga dusza<< i >>Epoka mundurów<<. W pięćdziesięciolecie śmierci Stanisława Przybyszewskiego", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Nad tekstem >>Lalki<<", Józef Bachórz, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 207
"Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Rozważania o społeczeństwie mrowiska w >>Dramatach<< S. I. Witkiewicza", Tomasz Bocheński, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 213
"St. I. Witkiewicz w Rosji", Jan Stanisław Witkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213
">>Żagary<<", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ewolucja poezji międzywojennej", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 219
"Dziwna historia awangardy", Adam Ważyk, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 221
"Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Skamander", Jadwiga Zacharska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 222
"O poezji Wisławy Szymborskiej", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 223
"Władysław Broniewski w poezji polskiej", Red.nauk.: M. Janion, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 225
"Sztuka a rzeczywistość (o programie literackim grupy >>Żagary<<)", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Mity dzieciństwa i dojrzałości. (O >>Życiu dużym i małym<< Wilhelma Macha)", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Świat nie przedstawiony", Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Kraków 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Tradycja romantyczna w dziele Jarosława Iwaszkiewicza", Janusz Rohodziński, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Janusz Rohodziński (aut. dzieła rec.) s. 235
"Pokusa epistemologii (o twórczości poetyckiej Adama Ważyka)", Marek Zieliński, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marek Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Perspektywy badań dziejów życia literackiego w Polsce międzywojennej", Janusz Stradecki, "Ruch Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 239
">>Kosmos<< Gombrowicza: wizja życia - wizja wszechświata", Antoni Libera, "Twórczość", nr 5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Antoni Libera (aut. dzieła rec.) s. 241
"Płomień obdarzony rozumem", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 244
"Gombrowiczowskie dyskursy o literaturze i krytyce", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Poetyka a prakseologia", Piotr Lehr-Spławiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Piotr Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 247
"Karol Szymanowski w kręgu literatury międzywojennej", Józef Opalski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Jak nas widzą, jak nas piszą", Jan Koprowski, Łódź 1979 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 261
"Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza", Jerzy Speina, Warszawa 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 275
"Od Andrzeja Bursy do Rafała Wojaczka", Stanisław Stabro, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 277
"W stronę nadrealizmu. O poezji Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Tłumaczenie czy przetwarzanie informacji", Jan Trzynadlowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 311
">>Cud<< Wojciech Bogusławskiego - polityka i artyzm. W kręgu genezy, pogłosów, paralel", Ryszard Wierzbowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Kategorie przestrzeni w >>Brzezinie<< Jarosława Iwaszkiewicza", Tomasz Wójcik, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319
"Nowela, opowiadanie, gawęda: interpretacja małych form narracyjnych", Red. K.Bartoszyński, M.Jasińska-Wojtkowska, S.Sawicki, Wyd. 2, poszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 319