Znaleziono 32 artykuły

Tomasz Burek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Scalanie Tomasz Burek s. 1-4
Tout cet horrible monde Tomasz Burek Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 7-19
Cały ten okropny świat : sztuka pamięci głębokiej a zapiski w "Innym świecie" Herlinga-Grudzińskiego Tomasz Burek s. 47-57
Janusowe oblicze modernizmu Tomasz Burek s. 55-78
Badania nad literaturą polska okresu 1939 -1973 Tomasz Burek s. 83-95
Dialog wolności i konieczności albo historyczne wtajemniczenie Tomasz Burek s. 93-114
Dramat wielkiej krytyki Tomasz Burek s. 97-112
Autobiografia jako rozpamiętywanie losu : nie tylko o "Rodzinnej Europie" Tomasz Burek s. 123-141
"Utopia dobroci. Wilhelm Mach i jego książka nie napisana", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 10 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 140
"Rozdarta świadomość, czyli o Żeromskim", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 147
"Dziennik ze straconych złudzeń", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 9 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 159
"O sprawiedliwość dla Nałkowskiego", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 8 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 159
Gdzie jesteś powieści? Aleksander Fiut Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 168-171
Krytyka powieści, czyli powieść krytyczna Leszek Szaruga Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Teoria literatury Bohdana Czeszki Tomasz Burek s. 177-180
"Janusowe oblicze modernizmu", Tomasz Burek, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 177
"Zamiast powieści", Tomasz Burek, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 177
"Niepewna miara rzeczy: człowiek. Fragment o pisarstwie Brandysa Młodszego", Tomasz Burek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 180
Nieporozumienia z Brzozowskim Tomasz Burek s. 184-191
"Proces o romantyzm", Tomasz Burek, "Odra", T. 12 (1972), nr 10 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 196
"Lekcja rewolucji. / O znaczeniu rewolucji 1905 roku w procesie historycznoliterackim. Izabela Jarosińska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 196
"1905, nie 1918", Tomasz Burek [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 198
"Nieczyste formy Różewicza", Tomasz Burek, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 203
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Bolesław Miciński: Zwycięstwo nad rozpaczą", Tomasz Burek, "Twórczosć" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 219
"Cztery dyskusje Karola Irzykowskiego. Prolegomena", Tomasz Burek [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Dwugłos o Witkiewiczach", Tomasz Burek, Jan Błoński, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 239
"Twórczość" i przemiany literatury", Tomasz Burek, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Spór między likwidatorami MłodejPolski", Tomasz Burek, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 244
"Na manowcach "Powrotu do natury", Tomasz Burek, "Twórczosć" R.XXVII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 244
"Dramat wielkiej krytyki", Tomasz Burek, "Teksty", nr 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 250
"Dialog wolności i konieczności albo historyczne wtajemniczenie", Tomasz Burek, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 275
Zbigniew Żabicki (12 kwietnia 1930 - 27 grudnia 1970) [nekrolog] Tomasz Burek s. 371-376