Znaleziono 90 artykułów

Krzysztof Dybciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I wódz nas - czasem - na pokuszenie Krzysztof Dybciak s. 1-8
Florilegium II (1972-1975) Krzysztof Dybciak s. 1-6
Być uczonym? Krzysztof Dybciak s. 1-4
Zabawa jako źródło poezji Krzysztof Dybciak s. 24-41
Systemy komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych Krzysztof Dybciak s. 29-41
Istota i struktura krytyki literackiej Krzysztof Dybciak s. 70-95
Poezja krajowa: 1956-1981 Krzysztof Dybciak s. 74-82
"Proszę pokazać język", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 81
"Nowe w nowej poezji", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 89
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowe w nowej poezji Krzysztof Dybciak s. 106-122
"Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze", Józef Bachórz, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 110
Ikar Hiobem Krzysztof Dybciak s. 111-118
Inwazja eseju Krzysztof Dybciak s. 113-150
"Maszyny dialogowe", Wincenty Grajewski, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 114
Krytyczna działalność powieściopisarza : o krytyce literackej Teodora Parnickiego w latach 1928-1939 Krzysztof Dybciak s. 115-151
"Paradoks niekomunikatywności", Jerzy Kaczorowski, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Kaczorowski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Uwagi do poetyki nastrojowego symbolizmu", Jan Prokop, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 117
"Szarlatan i teatr", Dobrochna Ratajczakowa, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 120
"Semiotyczne problemy sztuki teatru", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 124
"Inwazja eseju", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 126
"Wiersze wobec Innego", Wojciech Kudyba, Sopot 2012 : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Język. Polifonia. Karnawał", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 131
Św. Augustyn wśród znaków Krzysztof Dybciak s. 133-135
"Instytucje młodej literatury. (Kilka uwag o ruchu wydawniczym młodych 1956-1970)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 135
"Poetyka współczesnych przepisów kulturalnych", Anna Barańczak, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 135
"Pomiędzy listem a powieścią", Małgorzata Czermińska, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 135
"Nos a łydka. (O powieściowych spisach rzeczy)", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 137
">>Obszary trzecie<< literatury", Janusz Maciejewski, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Rubryki porad sercowych", Ewa Wiegandt, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 143
"Teatr albo >>trzeba mieć ciało...<<", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 143
Przybliżać czy obniżać? Krzysztof Dybciak s. 144-148
"Anatomia widma", Seweryna Wysłouch, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 147
">>Popiołem będzie ciało nasze...<<", Maria Adamczyk, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Dokończenie", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158
"Młodopolska utopia pozakodowej komunikacji", Jan Prokop, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ciało sarmackie", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Cztery sylaby,czyli o trudności rzeczy najprostszych", Anna Drzewicka, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Drzewicka (aut. dzieła rec.) s. 162
"Czy literaturoznawca może pomóc szkolnej polonistyce?", Aleksander Labuda, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 163
"Zabawa jako źródło poezji", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 164
Wybierajcie poeci: Eros czy Agape? Krzysztof Dybciak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165-169
Zagrożona tożsamość krytyki i metakrytyki Krzysztof Dybciak Aleksander Kumor (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"O pewnym materii przemieszaniu, czyli między baśnią a science fiction", Ryszard Handke, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 166
Drogi studenckiej prasy Krzysztof Dybciak Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Hierarchia i przemiany tematów", Hanna Morawska, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Hanna Morawska (aut. dzieła rec.) s. 168
">>Państwo<< Platona: dialog jako monolog; >>Wyznania<< Augustyna: monolog jako dialog", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 168
"Zabawa z Finneganem", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 170
"Jak się przekłada onomatopeje", Lucylla Pszczołowska, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 170
"Model komunikacji przekładowej", Jerzy Święch, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 172
Wizja i prawda Krzysztof Dybciak Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Element zabawowy w poezji awangardowej. (Na przykładzie czeskiego poetyzmu)", Pavol Winczer, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Pawol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 174
"O funkcjonalnym pojmowaniu tropów. Propozycje", Andrzej Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Modernistyczne wizje rewolucji (trzy analizy)", Tadeusz Bujnicki, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
Pokoleniomachia Krzysztof Dybciak J. Leszin (aut. dzieła rec.) E. Mielcarek (aut. dzieła rec.) K. Mroziewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Pod wezwaniem Cicerona i Horacego", Jadwiga Ziętarska, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Tłumacz-zdrajca i tłumaczenie-zdrada", Roman Zimand, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wywalczyć cudaczne prawo bytu...", Krzysztof Dybciak, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 176
"Janusowe oblicze modernizmu", Tomasz Burek, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 177
"List, pamiętnik i dziennik w strukturze powieści pozytywistycznej", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Znak plastyczny w teatrze Szajny", Zofia Watrak, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zofia Watrak (aut. dzieła rec.) s. 182
"Szkatułkowy cytat: o narracji w >>Czarnym potoku<<", Maria Indykówna, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Maria Indykówna (aut. dzieła rec.) s. 183
"Lekcja pejzażu według Króla-Ducha", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 187
"Poezja mitu katastroficznego", Krzysztof Dybciak, "Twórczość" nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 189
"Istota i struktura krytyki literackiej", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 193
"Oko i dłoń pisarza. Próba interpretacji dzieła Leopolda Buczkowskiego", Ryszard Nycz, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Miejsce człowieka", Aleksandra Olędzka-Frybesowa, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksandra Olędzka-Frybesowa (aut. dzieła rec.) s. 195
"Przestrzeń w dramacie- przestrzeń teatralna", Hanna Marta Karasińska, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Hanna Marta Karasińska (aut. dzieła rec.) s. 202
"Krytyka literacka a język wartościujący", Krzysztof Krasuski, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Hipoteza jedności. (Glosa do interpretacji >>Kosmosu<<)", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Poetyka a semiotyka logiczna", Jerzy Pelc, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 206
"Powieściowa przestrzeń i poetyka sceny", Marian Płachecki, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 206
"Ikar Hiobem", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Metafory >>fizjologiczne<< S.I.Witkiewicza", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 207
"Próba określenia komizmu jako kategorii ogólnofilozoficznej", Andrzej Pytlak, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej Pytlak (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Generał Barcz<< o autonomię literatury", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 219
">>Podobnie żartował Horacy<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 222
"Wojenna przygoda pokolenia", Tadeusz Witkowski, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 223
"Filozofia naskórka", Sławomir Magala, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 225
"O źródłach filozofii", Krzysztof Michalski, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 227
"W zdrowym ciele - zdrowy Duch Czasu?", Paweł Ustrzykowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Paweł Ustrzykowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Kiedy poeta przestaje być formalistą?", Zbigniew Siatkowski, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zbigniew Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Faraon<< jako powieść o państwie", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 5 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 238
"Romantyk w ogrodzie", Marta Piwińska, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 248
Personalizm we współczesnej literaturze polskiej Krzysztof Dybciak s. 251-265
"Pożegnanie z powieścią", Antoni Gołubiew, "Twórczość" nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Antoni Gołubiew (aut. dzieła rec.) s. 253
"Krytyczna działalność powieściopisarza. O krytyce literackiej Teodora Parnickiego w latach 1928-1939", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 271
">>Białe małżeństwo<<, czyli >>ślub w kościele ludzkim<<", Zbigniew Majchrowski, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 276
"Personalistyczna krytyka literacka : teoria i opis nurtu z lat trzydziestych", Krzysztof Dybciak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 363-369
"Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych", Krzysztof Dybciak, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 373
"Twórczość S. I. Witkiewicza" - Konferencja w IBL PAN (3-5 grudnia 1970) Krzysztof Dybciak Janusz Pawłowski s. 383-389
Kilka myśli o Janie Błońskim Krzysztof Dybciak s. 429-446