Znaleziono 30 artykułów

Jacek Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jacek Łukasiewicz s. 5-8
Jeden dzień w socrealizmie Jacek Łukasiewicz s. 7-24
Wiersz wewnątrz gazety Jacek Łukasiewicz s. 8-29
Badania porównawcze nad rozumieniem pojęć i sytuacji religijnych przez uczniów głuchych i słyszących : ekspresja werbalna i rysunkowa Jacek Łukasiewicz s. 23-40
Czytanie Mickiewicza Jacek Łukasiewicz s. 37-46
Psychologiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji werbalnej Jacek Łukasiewicz s. 41-48
Przyboś wobec liryków lozańskich Jacek Łukasiewicz s. 49-66
Dwa nawiązania do "Pana Tadeusza" : "Kwiaty polskie" i "Trans-Atlantyk" Jacek Łukasiewicz s. 51-84
Poeta o poetach Jacek Łukasiewicz s. 57-71
Przestrzeń "świata naiwnego" : o poemacie Czesława Miłosza "Świat" Jacek Łukasiewicz s. 87-106
Czytanie Stali Jacek Łukasiewicz s. 100-108
Tren Jacek Łukasiewicz s. 146-152
"Nadwiślański socrealizm" Jacek Łukasiewicz s. 152-158
Święto i rewasz - czwórksiąg Stanisława Vincenza Jacek Łukasiewicz s. 155-161
"Poeta wobec współczesności", Edward Balcerzan, Zbigniew Herbert, Jacek Łukasiewicz, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
Wybierajcie poeci: Eros czy Agape? Krzysztof Dybciak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165-169
"Wiersze w gazetach 1945-1949", Jacek Łukasiewicz, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław 1992 : [recenzja] Paweł Rodak Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Czym jest dziś amatorska twórczość poetycka?", Jacek Łukasiewicz, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Powtórna podróż Różewicza", Jacek Łukasiewicz, "Odra", nr 12 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Laur i ciało", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"W dalekiej podróży", Jacek Łukasiewicz, "Nurt" nr 1 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 209
"Mieczysława Jastruna spotkanie w czasie", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice", Jacek Łukasiewicz, Katowice 2006 : [recenzja] Michał Głowiński Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Skamandryckie wiersze o Mickiewicz-wyraz kultu prywatnego", Jacek Łukasiewicz, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222
"Tren", Jacek Łukasiewicz, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Grochowiak i obrazy", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2002 : [recenzja] Robert Cieślak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
Grochowiak metafizyczny Jacek Łukasiewicz Michał Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 264-270
"Mieczysława Jastruna spotkania w czasie", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jacek Dąbała Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Naukowy imienia OssolińskichWydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 136 : [recenzja] Jacek Łukasiewicz Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 363-368