Znaleziono 70 artykułów

Alicja Szałagan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Maria Kuncewiczowa i "Leśnik" w kręgu paryskiej "Kultury" Alicja Szałagan s. 37-54
Zebranie naukowe poświęcone Janowi Kochanowskiemu Mirosław Korolko Alicja Szałagan s. 39-43
"Ciężar obecności" : dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944-1958) Alicja Szałagan s. 95-116
"Opowiadanie edytorskie a proces komunikacji literackiej", Bogusław Bednarek, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Alicja Szałagan Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 123
"Zygmunt Łempicki jako krytyk teatralny", Krzysztof Bartos, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Alicja Szałagan Krzysztof Bartos (aut. dzieła rec.) s. 124
"Uwagi o polskich terminach socjolingwistycznych", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 125
"Dzieło sztuki i wzory moralne. Związki-opozycje-przymierze", Alicja Kuczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Zofia Kuczyńska (aut. dzieła rec.) s. 129
"Młodość Stefana Żeromskiego", Jerzy Kądziela, Warszawa 1976 : [recenzja] Alicja Szałagan Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 136
"O rodowodzie polskiej przekory", Claude Backvis, "Twórczość" nr 12 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 139
"Świat jeszcze istnieje", Tadeusz Nyczek, "Twórczość" nr 12 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 169
"Fragmenty większego świata", Mieczysław Orski, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Z Jastrunem- spotkanie w czasie", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Świat w stylach literackich. Szkice i recenzje", Marian Promiński, Wstęp, wybór i oprac.: M.Sprusiński, Kraków 1977 : [recenzja] Alicja Szałagan Marian Promiński (aut. dzieła rec.) s. 177
"Pisarze ziemi krakowskiej. Informator (wg stanu członków Oddziału ZLP w dniu 1 stycznia 1974)", Oprac. E. Szary, Kraków 1976 : [recenzja] Alicja Szałagan s. 178
"Role, typy symboliczne i postaci", Elizabeth Burns, Tłum. K.Urbisz [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Elizabeth Burns (aut. dzieła rec.) s. 182
"Stefana Otwinowskiego teoria i praktyka samosądu", Stanisław Stanuch, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Stanuch (aut. dzieła rec.) s. 185
"Z problematyki badań nad społecznym obiegiem książki", Janusz Ankudowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Psychologia społeczna a teatr", Jurij Dawydow, Tłum. B.Stempczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jurij Dawydow (aut. dzieła rec.) s. 192
"Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w.", Janusz Kostecki, Zofia Byczkowska,"Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Zofia Byczkowska (aut. dzieła rec.) Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Proza Michała Choromańskiego", Seweryna Wysłouch, Wrocław 1977 : [recenzja] Alicja Szałagan Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 197
"Rola zakładu przemysłowego w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturowych młodzieży pracującej", Stanisław Siekierski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Awangarda-sztuka nowa i antysztuka", Ryszard W. Kluszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Alicja Szałagan Ryszard W. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Dramaturgia radiowa Iredyńskiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 5 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Zarys teorii funkcji dramatu popularnego w społeczeństwie", John S.R. Goodlad, Tłum. J.Mach [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan John S.R. Goodlad (aut. dzieła rec.) s. 212
"Klucze. Literatura polska i Włochy. Rozważania i refleksje o Szymanowskim, Witkiewiczu i Gombrowiczu", Jarosław Iwaszkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1987) : [recenzja] Alicja Szałagan Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Socjologia teatru", Georges Gurvitch, Tłum. K.Wojtynek [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Georges Gurvitch (aut. dzieła rec.) s. 214
"Aspekty psychologiczne w >>Zawiści<< Tadeusza Brezy", Jan Bełkot, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Bełkot (aut. dzieła rec.) s. 217
"O przestrzeni w liryce Młodej Polski. Opis typów dużej przestrzeni", Jan A. Choroszy, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan A. Choroszy (aut. dzieła rec.) s. 219
"Miejsce sceniczne w społeczeństwie współczesnym (wprowadzenie)", Jean Jacquot, Tłum. J.Lekczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jean Jacquot (aut. dzieła rec.) s. 222
Maria Kuncewiczowa w podróży Alicja Szałagan s. 223-237
"Kultura humanistyczna ludzi nauk technicznych. Rekonesans-wybrane problemy i aspekty", Czesław P. Dutka, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Czesław P. Dutka (aut. dzieła rec.) s. 225
"Listy Zofii Kossak do ks. dra Kazimierza Lutosławskiego", Danuta Mazanowska, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Danuta Mazanowska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wokół powieści nowej. Eksperyment prozatorski A. Robbe-Grilleta a filozofia fenomenologiczna", Aleksander Milecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Alicja Szałagan Aleksander Milecki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Publiczność teatralna", Lew N. Kogan, Tłum. P.Fast [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Lew N. Kogan (aut. dzieła rec.) s. 236
"Strategia Ślimaka. Szkice krytyczne", Leszek Bugajski, Warszawa 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Leszek Bugajski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej : powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja Alicja Szałagan s. 241-276
"Metoda stylizacji ludowej w poezji Czechowicza", Maria Jakitowicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Maria Jakitowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia 1939-1942", Lesław Bartelski, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Lesław Bartelski (aut. dzieła rec.) s. 244
"W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism", t. 1-2, Roman Jakobson, wybór, redakcja naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa, bibliografię opracowała Alicja Szałagan, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Mitosek Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 251-259
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
"Psychologiczne ujęcie problematyki badawczej w polskiej nauce o literaturze do roku 1939", Ryszard Pawlukiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Ryszard Pawlukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 257
"Semiotyka sceny", Jurij Lotman,Tłum. B.Stempczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 258
"Pozytywistka na rozdrożu", Józef Bachórz [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 264
"Kierunki polityki kulturalnej a uwarunkowania i możliwości powieści politycznej w latach 1945-1970", Stanisław Majchrowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 265
"Rozumieć historię", Michał Boni, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 265
">>Cudzoziemka<< Marii Kuncewiczowej. Powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja", Alicja Szałagan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 272
"Społeczna sytuacja komunikacyjna lektury szkolnej (w świetle literatury przedmiotu i własnych badań)", Józef Szocki, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 274
"Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej", Grażyna Borkowska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 276
"Leopold Buczkowski", Zygmunt Trziszka, Warszawa 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Zygmunt Trziszka (aut. dzieła rec.) s. 285
"Między autobiografią a powieścią", Regina Lubas-Bartoszyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1987) : [recenzja] Alicja Szałagan Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Esej - zarys teorii gatunku", Tomasz Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Alicja Szałagan Tomasz Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 294
"Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku", Ewa Gaworska, Ewa Ihnatowicz, Waldemar Klemm [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Ewa Gaworska (aut. dzieła rec.) Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 300
"Wizja dydaktyczna", Sean Smiley, Tłum. J.Mach [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Sean Smiley (aut. dzieła rec.) s. 302
"Sytuacja dramatyczna a zbiorowe uczestnictwo", Etienne Souriau, Tłum. J.Lekczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Etienne Souriau (aut. dzieła rec.) s. 306
"Uwagi o polskim literaturoznawstwie", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 313
"Porachunki ze światem. O powieścich fantastycznych Antoniego Słonimskiego", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 315
">>Niepogodzony z bezsensem istnienia<<", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Kształtowanie się nowej nauki", Galina Suworowa, P.Fast [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Galina Suworowa (aut. dzieła rec.) s. 316
"Społeczna historia form dramatycznych", Raymond Williams, Tłum. T.Sławek [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Raymond Williams (aut. dzieła rec.) s. 324
"Problemy systematyki i dziejów zagadki", Leon Witkowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie", Józef Opalski, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 328
">>Nerwowość<< w literaturze naukowej końca XIX wieku", Krystyna Kłosińska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 330
"Polska bibliografia literacka za rok 1980. Cz. 1-2", Oprac. zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej, Red. K.Marak-Schoeneichowa, Warszawa-Łódź 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan s. 334
"Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowska w latach 1939-1945. T.1-2", Stanisław Sierotwiński, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 346
"Niektóre przemiany prozy narracyjnej polskiego pozytywizmu", Anna Martuszewska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 360
"W stronę Kuncewiczowej. Studia i szkice", Red. W.Wójcik, Katowice 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan s. 384
"Maria Wisnowska-osobowość artystyczna epoki przełomu", Agata Tuszyńska "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Agata Tuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 422
"Inteligent bez głupców. O adresie krytycznym >>Fachowca<< Berenta", Jerzy Tynecki "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 422
"Historia literatury jako opowieść (Prolegomena)", Teresa Walas, "Ruch Literacki" z.5 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 430