Znaleziono 10 artykułów

Waldemar Klemm

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Zestawienie publikacji prof. dr Janiny Kulczyckiej-Saloni Ewa Ihnatowicz Waldemar Klemm Teresa Marciszuk s. 13-30
"Panna Leokadia widzi cały garnitur" : o ubraniach w "Lalce" Bolesława Prusa Waldemar Klemm s. 53-74
Ludwik Krzywicki — krytyk pozytywizmu Waldemar Klemm s. 99-113
"Nieznane artykuły rosyjskie Ludwika Krzywickiego o literaturze", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 159
"Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914)", Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Klemm Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 213-223
"Powstanie styczniowe w twórczości Bolesława Prusa", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 225
"Historia i polityka w >>Lalce<<", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 9-10 (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 276
"Ludwik Krzywicki-krytyk pozytywizmu", Waldemar Klemm, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Maria Prussak Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 292
"Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku", Ewa Gaworska, Ewa Ihnatowicz, Waldemar Klemm [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Ewa Gaworska (aut. dzieła rec.) Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 300