Znaleziono 2 artykuły

Teresa Marciszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zestawienie publikacji prof. dr Janiny Kulczyckiej-Saloni Ewa Ihnatowicz Waldemar Klemm Teresa Marciszuk s. 13-30
"Poezja polska lat osiemdziesiątych XIX wieku w oczach krytyki (na podstawie prasy warszawskiej z lat 1880-1890)", Teresa Marciszuk, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1982) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Teresa Marciszuk (aut. dzieła rec.) s. 252