Znaleziono 222 artykuły

Dobrosława Świerczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czterdziestolecie Instytutu Badań Literackich PAN Dobrosława Świerczyńska s. 1-4
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Pracownia Dokumentacji i Edytorstwa XIX w. Dobrosława Świerczyńska s. 44-48
"Strategia narratora i odbiorcy w powieści ekspresjonistycznej", Seweryna Wysłouch, "Twórczość" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 77
O badaniach pseudonimu literackiego w Polsce Dobrosława Świerczyńska s. 103-110
"Rola książki krytycznoliterackiej w propagandzie czytelnictwa i w informacji bibliotecznej", Jan Zdzisław Brudnicki, "Rocznik Biblioteki Narodowej" R.IX (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Zdzisław Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 105
"Wiersz polski w >>Nauce poezji<< Hipolita Cegielskiego", Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 114
Sienkiewicz i Żydzi : rekonesans Dobrosława Świerczyńska s. 121-157
"Ja jestem Żyd z >>Wesela<<...", Roman Brandstaetter, Poznań 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Brandstaetter (aut. dzieła rec.) s. 126
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"Suwalskie lata Marii Konopnickiej", Zygmunt Filipowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zygmunt Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 128
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 128
"Ignacy Krasicki. Portret literacki", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Zagadka angielskiego przekładu >>Trzech Budrysów<<", Dobrosława Świerczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 131
"Humorystyczna i satyryczna onomastyka w utworach Bolesława Prusa", Jan Tyborczyk, "Ruch Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Tyborczyk (aut. dzieła rec.) s. 131
"Podstawowe wyróżniki koncepcji realizmu w literaturze według György Lukácsa", Bogusław Jasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Dobrosława Świerczyńska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 131
"Przysłowia mów potocznych", Andrzej Maksymilian Fredro, Wybór, oprac. i wstęp L.Kukulski, Warszawa 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Maksymilian Fredro (aut. dzieła rec.) s. 132
"Sfera publiczna a sfera prywatna w kulturze polskiej drugiej połowy XIX wieku" Dobrosława Świerczyńska s. 134-141
Pseudonimy "Wiadomości Brukowych" Dobrosława Świerczyńska s. 137-166
"Autor i autorstwo w edytorstwie współczesnym", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Magia słowa", Andrzej Konkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Konkowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Studia nad twórczością Mikołaja Reya", Tadeusz Witczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 139
"Między autorem a podmiotem mówiącym", Stefan Sawicki, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 139
"Mechanizm kształtowania się opinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji", Jarema Maciszewski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 140
">>Listy<< i >>Szkice z Anglii<< I. Maciejowskiego (Sewera)", Maria Kocięcka, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Kocięcka (aut. dzieła rec.) s. 140
"Felietony Dela-Łozińskiego w >>Czasie<< (8 VIII 1870-2 III 1873)", Karol Kosek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" z.1 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 142
"Adam Junosza-Rościszewski / 1774-1844 Dobrosława Świerczyńska Irena Lewadnowska-Jaraczewska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Kraszewski o literaturze staropolskiej", Antonina Bartoszewicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 143
"O literaturze polskiej", Iwan Franko, Wybór i oprac. M.Kuplowska, Kraków 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Iwan Franko (aut. dzieła rec.) s. 145
"Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Studium z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku", Zbyszko Bednorz, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zbyszko Bednorz (aut. dzieła rec.) s. 145
"Rej i Trzecieski", Julian Krzyżanowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego", R. 4 (1969) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 146
Hrabia Paul Vasili i księżna Katarzyna Radziwiłłowa Dobrosława Świerczyńska s. 147-157
"Utopia w dziełach Ignacego Krasickiego", Sante Graciotti, "Przegląd Humanistyczny" R.16 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 148
Mistyfikacja literacka Dobrosława Świerczyńska s. 149-170
Mickiewiczowskie "Rozmowy chorych" Dobrosława Świerczyńska s. 150-153
"Wędrówki Remusowe po Kaszubach. / O Aleksandrze Majkowskim Dobrosława Świerczyńska Jan Drzeżdżon (aut. dzieła rec.) s. 151
"Listy", Adolf Dygasiński, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Adolf Dygasiński (aut. dzieła rec.) s. 153
"Nobilitacja Albertus. Z pogranicza historii i folkloru", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 154
"Warszawska batalia o nową sztukę. (>>Wędrowiec<< 1884-1887)", Michał Kabata, Warszawa 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 155
"Tradycje żołnierskie literatury polskiej", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Wrocław 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od Renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"O motywach miłości i przyrody w utworach Szymona Szymonowica", Halina Wiśniewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 158
"O rzekomych autografach Samuela Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Elizabeth Rowe, prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz. Z warsztatu bibliografa "Monitora"(5)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 159
"Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieju wobec polskiej tradycji gatunku", Anna Dobakówna, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) s. 160
"Rycerz pośmiertnie pasowany. / Ze studiów nad dawnąepiką historyczną Dobrosława Świerczyńska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 164
"Kontakty literackie polsko-czeskie w dobie powstania styczniowego", Krystyna Kardyni-Pelikanova, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Krystyna Kardyni-Pelikanova (aut. dzieła rec.) s. 165
"Wobec Mickiewicza", Danuta Paluchowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego", R. 4 (1969) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Danuta Paluchowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Jan Dobrzański - redaktor >>Gazety Narodowej<< w 1848 r.", Janina Rosnowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Młodzieńcza korespondencja Józefa Weyssenhoffa z Konstantym Marianem Górskim. 1876-1885", Irena Szypowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 169
"Wespazjan Kochowski- poeta "naznaczony", Czesław Hernas, Wrocław 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 170
"Bolesław Prus >>Kamizelka<<", Marek Kozanecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marek Kozanecki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Z teoretycznych problemów powieści historycznej", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 5 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów", Roman Kaleta, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 170
"Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 Dobrosława Świerczyńska Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Życie i działalność Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle badań z lat 1947-1970", Janusz Jasiński, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. VIII (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 171
Walery Przyborowski czy eksdziennikarz? : rozważania o autorstwie "Starej i młodej prasy" Dobrosława Świerczyńska s. 171-202
"Bogusławsciana", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Nieznana polemika Konstantego Damroza", Elżbieta Malinowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 172
Julian Kaliszewski - pisarz zapomniany Dobrosława Świerczyńska s. 173-205
"Nieznany debiut pisarski księdza-jakobina Józefa Meiera. Z warsztatu bibliografa >>Monitora<< (4)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Z pogranicza satyry i krytyki literackiej. / Poeci stanisławowscy w świetle pamfletu i paszkwilu Dobrosława Świerczyńska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 174
Dora Kacnelson (l921-2003) Dobrosława Świerczyńska s. 175-181
"Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku", Tadeusz Opacki, Warszawa 1976 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, Warszawa 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 178
"W kręgu recepcji Floriana w Polsce", Alina Aleksandrowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Dafnis<< i >>Paskwalina<<. Z problemów epoki romansowej Samuela Twardowskiego", Jan Okoń, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 179
">>Tam gdzie natura wskazywała wzór<< -o niektórych sposobach kreowania postaci przez J.I.Kraszewskiego", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Jan Żabczyc i jego pisma w świetle nowych badań", Mieczysław Piszczkowski, "Ruch Literacki" nr 2 (1979) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Średniowiecze polskie w poezji Lenartowicza", Zofia Szmydtowa [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 182
Zapomniane polonica rosyjskie : o życiu i pracach W. A. Rotkircha - tłumacza "Dziadów" Dobrosława Świerczyńska s. 183-195
"Nowy Parnas literacki przedromantycznej Warszawy", Wiesław Pusz, Wrocław 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 183
Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry - A. S-n Dobrosława Świerczyńska s. 183-190
"Z doświadczeń bibliografa Reja", Irena Rostkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Rostkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Kilka uwag o spornych problemach oceny publicystyki literackiej wczesnego pozytywizmu", Ewa Warzenica-Zalewska, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Legenda Żeromskiego w ludowej poezji Kielecczyzny", Roch Sulima, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kształtowanie się publicystyki staropolskiej", Edmund Kotarski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Ostrożna muza satyr oświeceniowych", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 188
"Korespondencja", Maria Konopnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 190
"Z badań porównawczych nad twórczością Kochanowskiego. Gawęda filologiczna polonisty", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 191
">>Gazeta Świąteczna<< za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego >>Promyka<< (1881-1908)", Zenon Kmiecik, Warszawa 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 192
"Kłopoty racjonalisty", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 192
"Miłośc i poltyka. / "Vestol" Adama Krechowieckiego Dobrosława Świerczyńska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 192
"Longinus Podbipięta. Rodowody literacko-folklorystyczne trzech motywów", Marian Ursel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 193
S[yn] E[migranta], czyli Wacław Gasztowtt jako tłumacz i popularyzator literatury polskiej we Francji Dobrosława Świerczyńska s. 193-162
"Polacy w Petersburgu", Ludwik Bazylow, Wrocław 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 193
"O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu >>Pawła i Gawła<<", Marian Ursel, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 193
"Z problematyki relacji osobowych w poezji stanisławowskiej. Rola adresata (na przykładzie wierszy do Naruszewicza)", Przemysława Matuszewska, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 195
"O kilku gatunkach przysłów. Welleryzmy, dialogi, priamele", Dobrosława Świerczyńska, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Szukam człowieka", Zofia Starowieyska-Morstinowa, Kraków 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Starowieyska-Morstinowa (aut. dzieła rec.) s. 198
"Semantyczne funkcje nazw własnych występujących w literaturze okresu realizmu i naturalizmu", Irena Sarnowska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198
Paulin Święcicki : dramat pisarza pogranicza Dobrosława Świerczyńska s. 199-212
"Trylogia Henryka Sienkiewicza. Historia-dzieło-recepcja. Materiały z sesji naukowej >>W dziewięćdziesiątą rocznicę "Trylogii" Henryka Sienkiewicza<<", Lubuskie Tow.Nauk., PWN 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 199
"Autor-podmiot literacki- bohater. Studia", Red. A.Martuszewska, J.Sławiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 200-202
"Niekrasow w Polsce. (Lata 1856-1914)", Jan Orłowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Polski Leonidas. Rzecz o legendzie historycznej i literackiej Józefa Sowińskiego", Czesław Kłak, Warszawa 1986 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Dowcip językowy w twórczości S.Lema", Zofia Bożek, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Bożek (aut. dzieła rec.) s. 206
Sigmund Ludomir czyli kim był tłumacz "Kirgiza" Gustawa Zielińskiego Dobrosława Świerczyńska s. 207-213
"Miroslava Krležy spór z chorwacką moderną", Jan Wierzbicki [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 208
"Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień eksdziennikarza", Walery Przyborowski [?], Julian Kaliszewski [?], przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogdan Mazan Julian Kaliszewski (aut. dzieła rec.) Walery Przyborowski (aut. dzieła rec.) Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 208-218
"Wokół komizmu w twórczości Mikołaja Reja", Teresa Podgórska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 209
Edmund Jankowski 16 XII 1912 - 26 IV 1991 Dobrosława Świerczyńska s. 209-216
"Debiut Konopnickiej", Maria Lenikówna, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 2 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Lenikówna (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Rota<< w świetle publicystyki politycznej i korespondencji Marii Konopnickiej", Justyna Lec, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Justyna Lec (aut. dzieła rec.) s. 210
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. 1972-1981. Literaturoznawstwo", Oprac. J.Biesiada pod red. J.Czachowskiej, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 210
"Teatr Mały w Warszawie za dyrekcji Mariana Gawalewicza (1906-1909)", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 211
Pseudonim literacki i jego stosunek do tekstu Dobrosława Świerczyńska s. 213-229
"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w.XVI-XVIII", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Castus Ioseph", Stanisław Gosławski,Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Gosławski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", Elwira Wróblewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elwira Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 216
"O heroikomizmie i poemacie heroikomicznym", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" z.1. (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 217
"Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich stylizacji biblijnych", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 217
Zapomniane relacje o pobycie Mickiewicza w Burgas Dobrosława Świerczyńska s. 217-228
"Droga naukowa Waleriana Preisnera", Bronisław Nadolski, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Trud naukowy Władysława Szyszkowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Poezja Mickiewicza wśród powstańców : wiek XIX : z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty", Dora Kacnelson, przeł. Lubomir Puszak, Kraków 1999; "Skazani za lekturę Mickiewicza : z archiwów Lwowa i Wilna", Dora Kacnelson, Lublin 2001 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dora Kacnelson (aut. dzieła rec.) Lubomir Puszak (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Poeta czarnoleski. Studia literackie", Julian Krzyżanowski, Wybrały i oprac. M.Bokszczanin i H.Kapełuś, Warszawa 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Listy Adama Asnyka do rodziców (1860-1867) i do Stanisława Krzemińskiego (1873-1897)", Adam Asnyk, Wrocław 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Adam Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 220
"Wiedza i obowiązek. Środowisko >>Przeglądu Tygodniowego<< w latach siedemdziesiątych XIX w.", Joanna Kurczewska, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", T.28 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Joanna Kurczewska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Krasiński układa arcydzieło", Anna Kurska, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21., Katowice 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Anna Kurska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut. T. 13", Warszawa 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 222
"Bajka o dwóch kłosach", Juliusz W. Gomulicki, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Juliusz W. Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera", Kraków 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 224
"Trzy legendy literackie. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Z kręgu filomackiego preromantyzmu", Stanisław Świrko, Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 228
"Spór Marii Konopnickiej z Czesławem Jankowskim o poglądy na kwestię kobiecą", Maria Zawialska, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" t.11 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Tadeusz Grabowski i jego powieściowa autobiografia", Andrzej Biernacki, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 229
">>Bibliografia polska<< Estreicherów", Władysław Berbelicki, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" R. XXI (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 229
"Komedia dell'arte w Warszawie XVIII wieku i jej wpływ na rozwój sceny narodowej", Mieczysław Klimowicz, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Zagadnienie parodii w twórczości Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 231