Znaleziono 109 artykułów

Jerzy Starnawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piotr Skarga w legendzie wieków Jerzy Starnawski s. 3-46
Podstawowe zagadnienia metodologiczne badacza literatury staropolskiej Jerzy Starnawski s. 5-14
Pokolenie wielkich humanistów polskich Jerzy Starnawski s. 7-28
Działalność Komisji do badania dziejów polskiej nauki o literaturze przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskie PAN Jerzy Starnawski s. 7-10
Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim Jerzy Starnawski s. 7-79
Do sprawy Sierpeckiego Słupa z 1739 roku Jerzy Starnawski s. 10, 10-0
Od tekstu anonimowego do tekstów autorskich: wiedza o najdawniejszych pisarzach literatury polskiej Jerzy Starnawski s. 17-23
Sylwetki kilku lubelskich uczonych Jerzy Starnawski s. 19-40
Z dziejów sławy Łukasza Górnickiego Jerzy Starnawski s. 21-26
Nieznany list łaciński do Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego Jerzy Starnawski s. 21, 21-0
Pisarze polsko-łacińscy w podręcznikach łaciny Jerzy Starnawski s. 39-48
"Zwierzyniec" Reja jako utwór humanistyczny i reformacyjny Jerzy Starnawski s. 55-72
Jan Oko (1875-1946), pierwszy profesor filologii klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego i piąty prezes Koła Łódzkiego PTF Jerzy Starnawski s. 87-90
Gdy mija sto lat... Jerzy Starnawski s. 89-94
Materiały dotyczące Stanisława i Marii Leszczyńskich w zbiorach francuskich Jerzy Starnawski s. 91-102
Wiktor Hahn (1871-1959) Jerzy Starnawski s. 93-102
Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej Jerzy Starnawski s. 101-113
O "Słowniku Biograficznym Miasta Lublina" Aniela Chałubińska Jerzy Starnawski Zygmunt Sułowski s. 109-112
"Światowa sława Orzechowskiego", Jerzy Starnawski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 109
Odnaleziony autograf listu Mickiewicza Jerzy Starnawski s. 111-112
Z korespondencji pisarzy i uczonych czeskich i polskich z przełomu wieków XIX i XX Jerzy Starnawski s. 117-135
Dyskusja po referacie Teresy Zaniewskiej "Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej" Rita Majkowska Wojciech Narębski Jerzy Starnawski Karolina Targosz Zbigniew Wójcik Teresa Zaniewska s. 117-122
Recenzja poematu Dyzmy Bończa-Tomaszewskiego (1749-1825) "Rolnictwo" (1801, 1802) ogłoszona przez Józefa Sygierta w "Annalen der österreichischen Literatur" Jerzy Starnawski s. 123-131
O zainteresowaniach biskupa Michała Klepacza literaturą polską i obcą Jerzy Starnawski s. 127-133
Julian Krzyżanowski - laureatem lubelskiej nagrody naukowej 1934 roku Jerzy Starnawski s. 143-145
Wielcy romantycy polscy nałamach "Bibliographie de la France" Jerzy Starnawski s. 147-168
Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993) Jerzy Starnawski s. 151-154
Feliks Araszkiewicz (14.1.1899-30.7.1966) Jerzy Starnawski s. 151-155
"O "Źwierzyńcu" Mikołaja z Nagłowic", Jerzy Starnawski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 154
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 165-170
"Mikołaj Rej", Jerzy Starnawski, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 168
Uniwersytet Łódzki Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 171-175
Niemieckie XIX-wieczne tłumaczenie "Bogurodzicy" Jerzy Starnawski s. 171-176
Dantiscana Jerzy Starnawski s. 177-196
"Piotr Grzegorczyk i >>Ruch Literacki<< 1926-1939", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 183
Piotr Grzegorczyk (1894-1968) Jerzy Starnawski s. 185-188
Stefan Kawyn (1904-1968) Jerzy Starnawski s. 189-192
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, przekł. i wstęp Jerzy Starnawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 190
Polonica w "Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien" (1850-1918) Jerzy Starnawski s. 191-218
"W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku", Jerzy Starnawski, Wrocław 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 193
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mieczysław Adamowski (1892 - 1975) Jerzy Starnawski s. 197-200
Kilka uwag o łacińskich przekładach traktatu Demetriusza Περί έρμενείας dokonanych jednocześnie przez dwu humanistów polskich (1557) Jerzy Starnawski s. 199-206
Zofia Ciechanowska (1896-1972) Jerzy Starnawski s. 199-203
Wanda Achremowiczowa (1901-1974) Jerzy Starnawski s. 204-206
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Marek Smurzyński Jerzy Starnawski s. 206-214
Wspomnienie o Marianie Mikucie Jerzy Starnawski s. 215-228
"Propozycje do nowego wydania dzieł Jana Kochanowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 215
Jadwiga Rudnicka (7 września 1916 - 25 kwietnia 2006) Jerzy Starnawski s. 215-220
Pierwsze uczczenie Norwida w polonistycznym środowisku lubelskim Jerzy Starnawski s. 217-218
"Trud naukowy Władysława Szyszkowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 218
Irena Pitulanka-Rożniatowska (1919 - 1980) Jerzy Starnawski s. 219-220
Nowe materiały do konfliktu Nitsch-Kołaczkowski Jerzy Starnawski s. 219-228
"Józefa Kallenbacha próba syntezy literatury polskiej końca XVI i XVII wieku", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 222
O najstarszej konstrukcji trzech poetów Jerzy Starnawski s. 223-229
Maria z Fifagrowiczów Nogowa (30 VI 1925 - 10 VI 1972) Jerzy Starnawski s. 225-226
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Hanna Ruszczakowa Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 231-237
Karol Kosek (1924-2004) Jerzy Starnawski s. 235-238
"Aleksander Brückner w świetle korespondencji", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 237
Edmund Łągiewka (1934-2005) Jerzy Starnawski s. 239-241
"Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim", Jerzy Starnawski, Wrocław 1984 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Uwagi o trylogii dramatycznej Karola Huberta Rostworowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" T.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 242
Stefan Jerzy Buksiński (1922-2004) Jerzy Starnawski s. 243-245
Teksty Sarbiewskiego w antologiach poezji nowołacińskiej wydanych na Zachodzie w ostatnich dziesiątkach lat Jerzy Starnawski s. 245-251
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 247-259
Uwagi na temat publikacji "Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej" Jerzy Starnawski s. 247-257
Refleksje nad nowym wydaniem krytycznym dzieł Słowackiego Jerzy Starnawski s. 251-258
"Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. / Na tle dyscyplin pokrewnych Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 252
Dwa listy Reymonta do Henryka Wiercińskiego Jerzy Starnawski s. 259-261
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 259-267
Autobiografia naukowa Jerzy Starnawski s. 265-302
"Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich", Szymon Starowolski, przełożył i komentarzem opatrzył Jerzy Starnawski, wstęp napisali Franciszek Bielak i Jerzy Starnawski, indeks nazwisk zstawiła Teresa Starnawska, Kraków 1970, Nakładem Wydawnictwa Literackiego, ss. 366, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) Teresa Starnawska (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 276-281
"Sodalitas Litteraria Vistulana. Nikłe świadectwo o działalności Towarzystwa w świetle korespondencji Celtise", Jerzy Starnawski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowiecza do 1968 r.", August Grychowski, posłowie napisał Stanisław Fita, Lublin 1974, Wydawnictwo Lubelskie, ss. 424 + errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Starnawski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) August Grychowski (aut. dzieła rec.) s. 278-294
Tadeusz Frączyk (1920-2009) Jerzy Starnawski s. 281-284
Maria Jasińska-Wojtkowska (1926-2009) Jerzy Starnawski s. 285-289
"Bibliografia historii polski 1815-1914", tom wstępny, opracowała Halina Bachulska, przy współudziale Wandy Konarskiej, Barbary Konarskiej i Ireny Łapinowej, Warszawa 1954, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, z teki wydawniczej b. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, redaktor naukowy Stefan Kieniewicz, s. X, 235, 1 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Jerzy Starnawski Halina Bachulska (aut. dzieła rec.) Wanda Konarska (aut. dzieła rec.) Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) Irena Łapinowa (aut. dzieła rec.) s. 287-293
List do Redakcji Jerzy Starnawski s. 288-289
"Drobiazgi z korespondencji Żeromskiego i Sienkiewicza", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Gotfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza. Próba rewizji", Kazimierza Mężyński, Gdańsk 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 48, Prace Komisji Nauk o Literaturze, ss. 318, 2 nlb. + wklejka ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Jerzy Starnawski Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 303-306
Kulisy opracowania przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego tomu "Młoda Polska" w Bibliotece Narodowej (1939) Jerzy Starnawski s. 317-320
"Polska liryka religijna", red. Stefan Sawicki, Piotr Nowaczyński, Lublin 1983 : [recenzja] Jerzy Starnawski Piotr Nowaczyński (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 328-338
Temat i kompozycja "Zwierzyńca" Mikołaja Reja Jerzy Starnawski s. 351-377
"Wespazjan Kochowski", Jerzy Starnawski, Wrocław 1988 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 356
"Polnische Literatur 1863-1914 : Darstellung und Analyse", Bonifacy Miązek, Wien 1984 : [recenzja] Jerzy Starnawski Bonifacy Miązek (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Zagadka autorstwa Naruszewiczowego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" nr 3 (1988) : [recenzja] Monika Kostaszuk-Romanowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 358
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, wybór tekstów i opracowanie Andrzej Biernacki, teksty z języka francuskiego przełożyli: Maria Daszkiewicz, Urszula Dąmbska-Prokop, Elżbieta Jogałła, Jan Prokop, Elżbieta Radziwiłłowa, Zbigniew Raszewski, Julian Rogoziński, Barbara Sosień, Jerzy Stadnicki, Hanna Szymańska, Katarzyna Witwicka, Anna Wolicka, indeks zestawiła Aldona Krzyżanowska, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 804 + 1 wklejka ilsutr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Maria Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) Urszula Dąmbska-Prokop (aut. dzieła rec.) Elzbieta Jogałła (aut. dzieła rec.) Aldona Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Elżbieta Radziwiłłowa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) Barbara Sosień (aut. dzieła rec.) Jerzy Stadnicki (aut. dzieła rec.) Hanna Szymańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Witwicka (aut. dzieła rec.) Anna Wolicka (aut. dzieła rec.) s. 367-374
"Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy", Jerzy Pietrkiewicz, przeł. Anna Olszewska-Marcinkiewicz i Ignacy Sieradzki, tekst wybrał, opracował i przedmową opatrzył Jerzy Starnawski, indeks oprac. Hanna Łączyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Pytasz Anna Olszewska-Marcinkiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) Ignacy Sieradzki (aut. dzieła rec.) Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Hanna Łączyńska (aut. dzieła rec.) s. 373-379
Sprostowanie Jerzy Starnawski s. 379-380
"Słownik pracowników książki polskiej", pod redakcją Ireny Treichel, Warszawa-Łódź 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. XX, 1044 : [recenzja] Jerzy Starnawski Irena Treichel (aut. dzieła rec.) s. 380-388
Henryk Kowalewicz (20 czerwca 1925 - 16 lutego 1981) Jerzy Starnawski s. 381-385
"Miscellanea staropolskie" w "Archiwum Literackim" Jerzy Starnawski s. 385-389
"Bronisław Chlebowski", Jerzy Starnawski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
"Studia historycznoliterackie Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Elżbieta Modrzewska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Białystok, 27-29 września 1968) Jerzy Starnawski s. 404-407
Piotr Grzegorczyk (17 listopada 1894 - 20 maja 1968) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 409-415
Zofia Ciechanowska (2 kwietnia 1896 - 25 czerwca 1972) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 413-420
Stefan Kawyn (28 marca 1904 - 29 września 1968) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 417-424
Wanda Achremowiczowa (2 września 1901 - 13 marca 1974) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 421-424
Stanisław Piekut (8 grudnia 1907 - 23 czerwca 1980) Jerzy Starnawski s. 425-431
"„Verbum” (1934-1939). Pismo i środowisko", t. 1-2, opracowali Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki, indeks osób zestawił Jan Gotfryd, Lublin 1976, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zakład Badań nad Literaturą Religijną, tom 5 i 6, ss. 484; 374, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Gotfryd (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 430-432
Na tropie rozwiązania zagadki autorstwa "Proteusa abo Odmieńca" (1564) Jerzy Starnawski s. 461-463
Z archiwalnych dokumentów policji francuskiej dotyczących uchodźców polskich w Poitiers Jerzy Starnawski s. 479-490
Jeszcze jeden list Naruszewicza s. 507-508
Trzy listy Bolesława Prusa do Gustawa Świdy s. 525-530
Andrzej Wojtkowski (1891-1975) Jerzy Starnawski s. 563-567
Marginalia Słowackiego w 1 i 2 tomie "Poezyj" Jerzy Starnawski s. 573-575
O rozproszonych drobiazgach Słowackiego i nieistniejącej broszurze Jerzy Starnawski s. 593-602
W odpowiedzi doc. dr Sławomirowi Kalembce Jerzy Starnawski s. 610-611
"Starowolski's Biographies of Copernicus", Erna Hilfstein, Wrocław 1980 : [recenzja] Jerzy Starnawski Erna Hilfstein (aut. dzieła rec.) s. 729-730