Znaleziono 2 artykuły

Maria Kunowska-Porębna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Religia a literatura. Bibliografia. Prace polskie. 1966-1969", opracował Zespół Komisji Badań nad Literaturą Katolicką KUL: Maria Błońska, Maria Józefacka, Maria Kunowska-Porębna, redaktor Maria Błońska, Lublin 1972, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Materiały Pomocnicze dla Studentów KUL, ss. 138 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Tyszkiewicz Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"„Verbum” (1934-1939). Pismo i środowisko", t. 1-2, opracowali Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki, indeks osób zestawił Jan Gotfryd, Lublin 1976, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zakład Badań nad Literaturą Religijną, tom 5 i 6, ss. 484; 374, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Gotfryd (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 430-432