Znaleziono 7 artykułów

Teresa Tyszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN "Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa" Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 26-33
"Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 194
"„Sobótka” (1869-1871). „Tygodnik Wielkopolski” (1870-1874). Zarys historyczny oraz bibliografia zawartości", Teresa Tyszkiewicz, Poznań 1961, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filologicznej, tom 22, zeszyt 1, redaktor Roman Pollak, sekretarz komitetu redakcyjnego Jarosław Maciejewski, członkowie: Zygmunt Szweykowski, Bogdan Zakrzewski, s. 194, 2 nlb. : recenzja] Edward Pieścikowski Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 262-266
Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa : sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN (Warszawa, 17-19 listopada 1966) Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 267-282
"Religia a literatura. Bibliografia. Prace polskie. 1966-1969", opracował Zespół Komisji Badań nad Literaturą Katolicką KUL: Maria Błońska, Maria Józefacka, Maria Kunowska-Porębna, redaktor Maria Błońska, Lublin 1972, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Materiały Pomocnicze dla Studentów KUL, ss. 138 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Tyszkiewicz Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Bolesław Prus (Aleksander Głowacki)", oprac. Teresa Tyszkiewicz, pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 356-363
"Polska bibliografia literacka", za rok 1966, opracował zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naukowy Jadwiga Czachowska, redaktor tomu Teresa Tyszkiewicz, zespół autorski: Janina Formanowicz, Barbara Karelusówna, Teresa Kwiekowa, Maria Krystyna Maciejewska, Ewa Mendelska, Krystyna Marek-Schöneichowa, Kornel Szymanowski, Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Ewa Ziomkowa, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXXII, 882 : [recenzja] Henryk Sawoniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Janina Formanowicz (aut. dzieła rec.) Barbara Karelusówna (aut. dzieła rec.) Teresa Kwiekowa (aut. dzieła rec.) Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) Krystyna Marek-Schöneichowa (aut. dzieła rec.) Ewa Mendelska (aut. dzieła rec.) Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Witkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Ziomkowa (aut. dzieła rec.) s. 408-413