Znaleziono 35 artykułów

Jadwiga Czachowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i perspektywy warsztatu bibliograficznego nauk o literaturze polskiej Jadwiga Czachowska J. Maciejewski Bogdan Zakrzewski s. 1-10
Uwagi wstępne Jadwiga Czachowska s. 3-7
Pracownia "Słownika współczesnych pisarzy polskich" Jadwiga Czachowska s. 10-12
Trzecia ogólnokrajowa narada bibliografów Jadwiga Czachowska s. 14-17
Sprawozdanie z podróży naukowej do USRR Jadwiga Czachowska s. 37-38
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej Jadwiga Czachowska s. 48-51
Wacław Olszewicz (23 VII 1888 - 20 VII 1974) Jadwiga Czachowska s. 86-87
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej Jadwiga Czachowska s. 111-116
Literatura emigracyjna w krajowych bibliografiach literackich Jadwiga Czachowska s. 129-144
Indeks rzeczowy Jadwiga Czachowska s. 151-166
Brzydka recenzja : w sprawie oceny monografii biobibliograficznej Boya przez Janusza Stradeckiego Jadwiga Czachowska Roman Loth s. 153-163
Prace bibliograficzne i dokumentacyjne w Instytucie Badań Literackich PAN 1948-1973 Jadwiga Czachowska Władysław Korotaj s. 153-172
Zawiłe dzieje hasła Józefa Mackiewicza w słownikach IBL Jadwiga Czachowska s. 155-168
Słownik współczesnych pisarzy polskich Jadwiga Czachowska Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 157-158
Leopold Staff i Tadeusz Pawlikowski : listy i dedykacje s. 163-167
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki", T. 1: "Archeologia, etnografia, folklorystyka, językoznawstwo", T. 2: "Literaturoznawstwo", pod red. Jadwigi Czachowskiej, Jadwigi Puzyniny, Warszawa 1973; "Dziesięć lat językoznawstwa polskiego 1956-1965. Próba bibliografii", Józef Trypućko, Uppsala 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Józef Trypućko (aut. dzieła rec.) s. 164-165
Glosa do nowej edycji "Wileńskiej powieści kryminalnej" Jadwiga Czachowska s. 168
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Teresa Brzozowska Jadwiga Czachowska Helena Kapełuś Bolesław W. Lewicki Barbara Winklowa Alina Witkowska Michał Witkowski Zofia Wołoszyńska Roman Zimand s. 171-184
Maria Szurek-Wisti Jadwiga Czachowska s. 172-177
Debiut Gabrieli Zapolskiej Jadwiga Czachowska s. 181-193
"Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1974 : [recenzja] Roman Loth Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 199
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 228
Feliksa Lichodziejewska (18 maja 1928 - 4 lutego 1997) Jadwiga Czachowska s. 235-240
"Słowniki pisarzy współczesnych", Jadwiga Czachowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Jadwiga Czachowska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 253
"Polska bibliografia teatralna w okresie powojennym", Maria Krystyna Maciejewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Jadwiga Czachowska Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 259
"Polska Bibliografia Literacka", Kornel Szymanowski, Wrocław-Wrszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Jadwiga Czachowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 263
"Przewodnik polonisty. Bibliografia, słowniki, bilbioteki, muzea literackie", Jadwiga Czachowska, Wyd.2, uzupełnione, Wrocław 1981 : [recenzja] Katarzyna Glowacka Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 279
"Dokumantacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy", książka zbiorowa pod redakcją Jadwigi Czachowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 334, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Helena Hleb-Koszańska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 340-352
"Pisma krytyczne", Ostap Ortwin, t. 1: "O Wyspiańskim i dramacie", opracowała i szkicem biograficznym poprzedziła Jadwiga Czachowska, Warszawa 1969; t. 2: "Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce", opracowała Jadwiga Czachowska, wstępem poprzedził Michał Głowiński, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 476 + 1 wklejka ilustr.; ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Maria Podraza-Kwiatkowska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 369-376
"Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty", Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Roman Loth (aut. dzieła rec.) s. 399-408
"Polska bibliografia literacka", za rok 1966, opracował zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naukowy Jadwiga Czachowska, redaktor tomu Teresa Tyszkiewicz, zespół autorski: Janina Formanowicz, Barbara Karelusówna, Teresa Kwiekowa, Maria Krystyna Maciejewska, Ewa Mendelska, Krystyna Marek-Schöneichowa, Kornel Szymanowski, Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Ewa Ziomkowa, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXXII, 882 : [recenzja] Henryk Sawoniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Janina Formanowicz (aut. dzieła rec.) Barbara Karelusówna (aut. dzieła rec.) Teresa Kwiekowa (aut. dzieła rec.) Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) Krystyna Marek-Schöneichowa (aut. dzieła rec.) Ewa Mendelska (aut. dzieła rec.) Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Witkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Ziomkowa (aut. dzieła rec.) s. 408-413
"Rozwój bibliografii literackiej w Polsce", Jadwiga Czachowska, Wrocław 1979 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 430
"Oblicza dnia. 1936", wstęp i analogię opracowała Mirosława Puchalska, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Jerzy Kądziela, Wrocław 1953; "Sygnały. 1933-1939", opracowała Jadwiga Czachowska, Wrocław 1952; "Poprostu - Karta. 1835-1936", wstęp i analogie opracowała Barbara Winkiel, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Janusz Stradecki, Wrocław 1953 : [recenzja] Samuel Sandler Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 609-616
"Dzieła Sienkiewicza. Bibliografia", oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, Dzieła, Wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, tom 58, s. 280, 2 nlb. : [recenzja] Jadwiga Czachowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 655-661