Znaleziono 4 artykuły

Ostap Ortwin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metamorfozy "Legendy" i w "Legendzie" Wyspiańskiego Ostap Ortwin s. 18-43
"Pisma krytyczne. T.1: O Wyspiańskim i dramacie", Ostap Ortwin, Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 145
"Pisma krytyczne. T. 2 ", Ostap Ortwin, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 174
"Pisma krytyczne", Ostap Ortwin, t. 1: "O Wyspiańskim i dramacie", opracowała i szkicem biograficznym poprzedziła Jadwiga Czachowska, Warszawa 1969; t. 2: "Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce", opracowała Jadwiga Czachowska, wstępem poprzedził Michał Głowiński, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 476 + 1 wklejka ilustr.; ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Maria Podraza-Kwiatkowska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 369-376