Znaleziono 180 artykułów

Michał Głowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół "Powieści" Norwida Michał Głowiński s. 3-31
Poezja i rytuał : wiersze na sześćdziesiąte urodziny Bolesława Bieruta Michał Głowiński s. 5-26
Strukturalizm, modernizm i cień marksizmu Michał Głowiński Anna Nasiłowska s. 5-16
On the "Gawęda" Michał Głowiński Paul Coates (tłum.) s. 7-11
A few preliminary remarks Michał Głowiński Paul Coates (tłum.) s. 7-13
"Tak jest dziwnie, tak jest inaczej" Michał Głowiński s. 9-15
Małe narracje Mirona Białoszewskiego Michał Głowiński s. 9-28
Świadectwa i style odbioru Michał Głowiński s. 9-28
Konferencja poświęcona poezji Bolesława Leśmiana Michał Głowiński s. 10-13
Poetyka a socjolingwistyka Michał Głowiński s. 11-33
Sto lat minęło jak... Michał Głowiński s. 15-20
Ryszard III i Prometeusz : o "Nowym wyzwoleniu" Stanisława Ignacego Witkiewicza Michał Głowiński s. 17-27
Narratologia : dzisiaj i nieco dawniej Michał Głowiński s. 20-30
Des méthodes externes et internes à la communication littéraire Michał Głowiński Marie Szypowska-Guyot (tłum.) s. 27-46
Constructive Parody: Gombrowicz's "Pornografia" Michał Głowiński s. 27-46
Trzy glosy Michał Głowiński s. 31-34
Leśmianowskie pytania i zagadki Michał Głowiński s. 35-56
Konstelacja "Wyzwolenia" Michał Głowiński s. 35-77
Przyboś: najwięcej słów Michał Głowiński s. 39-52
Angel in the Midst of False Tongues (On "Blue-Stockings" by Prus) Michał Głowiński Paul Coates (tłum.) s. 41-56
Monolog wewnętrzny Telimeny Michał Głowiński s. 41-54
Wielka parataksa : o budowie dyskursu w "Legendzie Młodej Polski" Stanisława Brzozowskiego Michał Głowiński s. 43-70
Wiedza o literaturze wobec nauk o kulturze Michał Głowiński s. 44-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Les temoignages et les styles de réception Michał Głowiński Jan Błoński (tłum.) s. 45-63
Gombrowicz a Brzozowski Michał Głowiński s. 47-62
Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej Michał Głowiński s. 47-76
Peryfrazy współczesne Michał Głowiński s. 48-58
Gombrowicz poprawia Dantego Michał Głowiński s. 58-67
Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej Michał Głowiński s. 59-71
Kolokwium poświecone S. I. Witkiewiczowi : (na Uniwersytecie w Amsterdamie) Michał Głowiński s. 59-62
Gombrowiczowska diatryba Michał Głowiński s. 63-81
Mijają lata... Michał Głowiński s. 67-69
Wszystko o Chopinie Michał Głowiński s. 71-74
O intertekstualności Michał Głowiński s. 75-100
Inspiratorzy : spiskowa kategoryzacja świata w okresie marcowym Michał Głowiński s. 75-84
Tuwim w kręgu Norwida Michał Głowiński s. 77-89
Commentaries on "Ślub" (The Marriage) Michał Głowiński Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 79-94
Leśmian - sen Michał Głowiński s. 80-93
Rzeka Michał Głowiński s. 81-84
Biblioteka Michał Głowiński s. 82-91
Style bycia, style mowy : notatki z dawnych czasów Michał Głowiński s. 83-102
Gang strukturalistów Michał Głowiński s. 83-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Trzy młodopolskie manifesty literackie Michał Głowiński s. 87-104
"Przyboś: najwięcej słów", Michał Głowiński, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 93
Kijem go i marchewką Michał Głowiński s. 97-105
Leśmian: poezja śmierci Michał Głowiński s. 98-115
Muzyka w powieści Michał Głowiński s. 98-114
Pracownia poetyki historycznej Michał Głowiński s. 99-108
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Znowu o gatunkach literackich Michał Głowiński s. 100-102
Ciemne alegorie Norwida Michał Głowiński s. 103-114
Młodopolska lektura Słowackiego: Cezary Jellenta Michał Głowiński s. 103-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
Mowa : cytaty i aluzje Michał Głowiński s. 107-118
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
"Norwidowska druga osoba", Michał Głowiński, Lublin 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 114
"Powieść a dziennik intymny", Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 122
Między dziełem a biografią : na marginesie książek Rity Gombrowicz i Rajmunda Kalickiego Michał Głowiński s. 123-136
"Powieść i prawda", Michał Głowiński [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 124
"Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej", Michał Głowiński, Wrocław 1969 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 125-128
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, Warszawa 1969 : [recenzja] Michał Głowiński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 126-128
Leśmian : poezja przeczenia Michał Głowiński s. 127-172
Narracja, nowomowa, forma totalitarna Michał Głowiński s. 127-133
"Leśmian-sen", Michał Głowiński, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 128
Kunszt wieloznaczności Michał Głowiński s. 129-141
Narration en tant que monologue énoncé Michał Głowiński Anna Tyńska (tłum.) s. 129-161
"Małe narracje Mirona Białoszewskiego", Michał Głowiński, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
">>Don Juan żywy i martwy<<", Michał Głowiński, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Ewa Łubieniewska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Leśmian: poezja przeznaczenia", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"„Lalka” i inne : studia w stulecie polskiej powieści realistycznej", pod red. Józefa Bachórza i Michała Głowińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130-139
"Kunszt wieloznaczności", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 135
"Słowo i pieśń. / Leśmiana poezja o poezji Izabela Jarosińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 138
"Witkacy jako pantagruelista", Michał Głowiński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Bożena Wojnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nienawistnicy, belfrzy, manipulatorzy Michał Głowiński s. 140-152
"Świadectwa i style odbioru", Michał Głowiński, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wprowadzenie", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 146
Czy schodzimy na pobocze? Michał Głowiński s. 146-150
"Wokół >>Powieści<< Norwida", Michał Głowiński, "Pamietnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej", Michał Głowiński, Kraków 1978: [recenzja] Włodzimierz Bolecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 149-156
"Style odbioru", Michał Głowiński, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"Zaświat przedstawiony", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 152
Poeta - rocznik 33 Michał Głowiński s. 152-154
"Sztuka mówienia do władców. (O pieśni II, 14 Jana Kochanowskiego)", Michał Głowiński, "Ruch Literacki" z. 1 Aleksander Nawarecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 153
"Peryfrazy współczesne", Michał Głowiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 154
Zmagania z przestrzenią Seweryna Wysłouch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 156-164
Małe szkice Michał Głowiński s. 159-166
Mowa nad grobem Stefana Treugutta (12 lipca 1991) Michał Głowiński s. 165-166
Glosy Michał Głowiński s. 169-172
"Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 172
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 175-187
Zaokienne widoki Michał Głowiński s. 175-188
Pożegnanie [Zagadnienia krytyki tekstu : II] Michał Głowiński s. 175-178
Szymborska i krytycy : kilka uwag na początek Michał Głowiński s. 177-199
Pani Szmydtowa Michał Głowiński s. 178-179
Małe szkice Michał Głowiński s. 179-186
"Od poznania do epifanii. (O poezji opisowej Leśmiana)", Michał Głowiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz bo Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Leśmian: poezja śmierci", Michał Głowiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Leśmianowskie pytania i zagadki", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych", Michał Głowiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 183
Korespondencja Michał Głowiński s. 183
  Zacytuj
 • Udostępnij
Anachronizm i konstrukcja czasu : (z problemów poetyki Żeromskiego) Michał Głowiński s. 185-208
Małe szkice : ludzie-teksty Michał Głowiński s. 187-192
"Stanisława Pigonia relacja o Sachsenhausen", Michał Głowiński [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Poetyka a socjolingwistyka", Michał Głowiński, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 195
Wielkie zderzenie Michał Głowiński s. 199-211
Muza zmyślonych podróży Michał Głowiński s. 199-203
"Narcyz i jego odbicie", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 10 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 200
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 201-202
"Ciemne alegorie Norwida", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Przedmieście" Czesława Miłosza : próba interpretacji Michał Głowiński s. 203-215
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 207-210
"Niby-groteska", Michał Głowiński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Przedmieście<< Czesława Miłosza. Próba interpretacji", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Tak jest dziwnie, tak jest inaczej<<", Michał Głowiński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Ballada bezludna", czyli opowieść o tym, czego nie było", Michał Głowiński, " Nurt" nr 6 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice", Jacek Łukasiewicz, Katowice 2006 : [recenzja] Michał Głowiński Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
Posłowie Michał Głowiński s. 217
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Portret Marchołta", Michał Głowiński, "Twórczość", 1974 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Ryszard III i Prometeusz. O >>Nowym Wyzwoleniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 222
Pochwała bohaterskiego oportunizmu Michał Głowiński s. 224-233
"Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana", Michał Głowiński, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 227
"Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice", Michał Głowiński, indeks nazwisk oprac. Włodzimierz Dulemba, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Mizerkiewicz Włodzimierz Dulemba (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Cztery typy fikcji narracyjnej", Michał Głowiński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 229
Od października do grudnia : (o książce Konrada Rokickiego) Michał Głowiński Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, pod red. Janusza Sławińskiego, wydanie trzecie, poszerzone i poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Maciej Adamski Maciej Gorczyński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kotkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Adam Michał Głowiński s. 235-239
O Hannie - jubileuszowo Michał Głowiński s. 236-240
"Theoretical Foundations of Historical Poetics. /Teoretyczne podstawy poetyki historycznej Maciej Orkan-Łęcki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 243
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 245-250
"Peereliada : komentarz do słów : 1976-1981", Michał Głowiński, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Tomasik Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 245-247
Paweł Hertz (29 października 1918 - 13 maja 2001) Michał Głowiński s. 245-251
"Marcowe gadanie : komentarze do słów : 1966-1971", Michał Głowiński, Warszawa 1991; "Nowomowa po polsku", Michał Głowiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Jolanta Rokoszowa Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 248-251
Peer Hultberg (8 listopada 1935 - 20 grudnia 2007) Michał Głowiński s. 249-252