Znaleziono 146 artykułów

Henryk Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Żeromski wobec Rewolucji 1905 roku Henryk Markiewicz s. 1-40
Dylematy historyka literatury Henryk Markiewicz s. 5-21
Historia a literatura Henryk Markiewicz s. 5-28
The Dialectic of Polish Positivism Henryk Markiewicz Paul Coates (tłum.) s. 7-28
Drama and Theatre in Polish Theoretical Discussions Henryk Markiewicz Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 7-26
Les dilemmes de l'historien de la littérature Henryk Markiewicz Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 8-29
O sytuacji metodologicznej w 10 minutach Henryk Markiewicz s. 9-15
Biografistyka w twórczości naukowej Stefana Kieniewicza Irena Homola-Skąpska Henryk Markiewicz s. 13-27
The past and the present day of Polish literary studies Henryk Markiewicz C. Grèce Dąbrowska (tłum.) s. 13-23
Drogi i manowce komentarza literackiego Henryk Markiewicz s. 15-37
Problemy teoretyczne powieści w krytyce młodopolskiej Henryk Markiewicz s. 31-41
Jak był zrobiony "Beniaminek" Henryk Markiewicz s. 41-57
Staroświeckie glosy Henryk Markiewicz s. 45-49
Międzynarodowe znaczenie literatury polskiej w dyskusjach ostatniego pięćdziesięciolecia Henryk Markiewicz s. 45-57
Nazywanie "bezimiennego dzieła" Henryk Markiewicz s. 45-69
O typowości w literaturze : z historii problemu Henryk Markiewicz s. 46-82
Metamorfozy "Balladyny" Henryk Markiewicz s. 47-86
Pamflet na książkę Hermeneuty Henryk Markiewicz s. 48-65
Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939 Henryk Markiewicz s. 49-60
Bolesław Prus a pozytywizm warszawski Henryk Markiewicz s. 49-58
Krótkie "narzekanie na porządną niedbałość naszę" [odpowiedź na ankietę] Henryk Markiewicz s. 55-58
Badania nad literaturą polską okresu pozytywizmu (1864-1895) Henryk Markiewicz s. 56-66
Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu Henryk Markiewicz s. 59-86
O falsyfikowaniu interpretacji literackich Henryk Markiewicz s. 59-74
Spór o przełom pozytywistyczny Henryk Markiewicz s. 62-79
Antropologia pozytywizmu czy jego czarna legenda? Henryk Markiewicz s. 65-79
Czytając "Słownik realizmu socjalistycznego" Henryk Markiewicz s. 79-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polifonia, dialogiczność i dialektyka : bachtinowska teoria powieści Henryk Markiewicz s. 83-98
Dobra robota Henryk Markiewicz s. 91-97
Zrzędność bez przekory Henryk Markiewicz s. 91-98
"Bezdogmatowcy i melancholicy", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93
Niewiarygodna książka Henryk Markiewicz s. 94-99
Odpowiedź na ankietę Henryk Markiewicz s. 99-102
Przeciw nienawiści i pogardzie Henryk Markiewicz s. 99-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wczesna krytyka literacka Stanisława Brzozowskiego Henryk Markiewicz s. 101-116
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. T. 2", Henryk Markiewicz, Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 104
Cnota i Rozkosz Wojciech Tomasik Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 105-111
Krakowska polonistyka literacka w minionym półwieczu Henryk Markiewicz s. 105-124
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976 : [recenzja] Z. Bolecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 106-118
"Lajkonik : wybór felietonów z lat 1931-1939", Zygmunt Nowakowski ; oprac. Henryk Markiewicz, Kraków 1975 : [recenzja] Daria Nałęcz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Główne problemy wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 114
O inspiracji semantycznej utworów literackich Henryk Markiewicz s. 115-131
"Wymiary dzieła literackiego", Henryk Markiewicz, Kraków 1984 ; "Świadomość literatury. Rozprawy i szkice", Henryk Markiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Bohdan Tomasik Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 115-126
"Sztuka interpretacji. Wybór i opracowanie...", Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 116
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia", Henryk Markiewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 116
"Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" R.XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 119
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 119-121
"Paszkwil i pamflet", Henryk Markiewicz, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 122
Odpowiedź Stanisławowi Dąbrowskiemu Henryk Markiewicz s. 124-125
Odpowiedź na ankietę podręcznikową Henryk Markiewicz s. 126-129
"Morfologia dialogu. Próba uporządkowania", Henryk Markiewicz, "Dialog" z.1 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133
"Rzut oka na współczesną teorię badań literackich za granicą", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 138
Przemiany ergografii w polskich badaniach literackich do roku 1939 Henryk Markiewicz s. 139-164
"Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej", Henryk Markiewicz, Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 145
Niedobry "Informator" Henryk Markiewicz s. 145-147
Postać literacka i jej badanie Henryk Markiewicz s. 147-162
Jeszcze raz o poetyce, teorii literatury i interpretacji Henryk Markiewicz s. 153-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Stefan Żeromski a rewolucja socjalistyczna", Henryk Markiewicz [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 153
Lekcje "Pana Jowialskiego" Henryk Markiewicz s. 153-166
Polska historiografia literacka wobec cenzury rosyjskiej Henryk Markiewicz s. 155-176
"O spornych problemach realizmu socjalistycznego", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Jak był zrobiony >>Beniaminek<<", Henryk Markiewicz, "Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158
Ingarden nieobecny? Henryk Markiewicz s. 159-161
"Trzy epizody z dziejów metodologii badań literackich w Polsce", Henryk Markiewicz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
Theory and Method in Literary Studies Henryk Markiewicz s. 161-170
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Teorie powieści za granicą : od początków do schyłku XX wieku", Henryk Markiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Anna Martuszewska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171
Postmodernizm i krytyka feministyczna Henryk Markiewicz s. 167-168
Antynomie i kompromisy Anna Grzegorczyk Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 171-177
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Współzawodnicy Sienkiewicza", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych", Henryk Markiewicz, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
Glosa o pojęciu "literatury współczesnej" Henryk Markiewicz s. 179-182
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
Dziesięć najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w. Henryk Markiewicz s. 184-185
Literatura okresu pozytywizmu w perspektywie polskiej i światowej Henryk Markiewicz s. 187-200
Diabeł tkwi w anegdotach : na marginesie książki Stanleya Fisha Henryk Markiewicz s. 188-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Vol. 1-4", red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Dernałowicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Wyczańska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 189-191
"W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie", Henryk Markiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Przekroje i zbliżenia dawne i nowe", Henryk Markiewicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 190
Dekonstrukcja "Przyjaciół" Mickiewicza Henryk Markiewicz s. 192-194
Twórcza zdrada "Przyjaciół" Mickiewicza Henryk Markiewicz s. 193-195
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
Odpowiedź miłoszologom Henryk Markiewicz s. 199-205
"Postać literacka i jej badanie", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
Czego nie rozumiem w "Traktacie moralnym"? Henryk Markiewicz s. 205-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak się dawniej dedykacje pisały Henryk Markiewicz s. 216-229
Prace o Pozytywizmie, 1946-1949 Henryk Markiewicz s. 221-237
Zapomniane artykuły Karola Irzykowskiego Karol Irzykowski Henryk Markiewicz s. 221-238
Narrator i autor w światowej teorii literatury Henryk Markiewicz s. 225-235
"Literatura pozytywizmu. Dzieje Literatury Polskiej. Synteza unowersytecka", Henryk Markiewicz, Red. J.Ziomek, PAN IBL, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
Do genezy "Ferdydurke" Henryk Markiewicz s. 232-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
"O pisarstwie krytycznym Stanisława Brzozowskiego", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Ewa Głębicka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wczesna krytyka literacka Stanisława Brzozowskiego", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 232
Radziecka nauka o literaturze w świetle ostatnich dyskusji teoretycznych Henryk Markiewicz s. 237-252
"Literatura a mity", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239
Marginalia do "Samoantysockrytyki" Henryk Markiewicz s. 239-243
"Pozytywizm. Historia literatury polskiej", Pod. red. K. Wyki, Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Problemy powieści w polskiej krytyce i teorii literatury okresu międzywojennego", Henryk Markiewicz, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, indeks zestawił Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
"Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce", Henryk Markiewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 264
"Die Literatur des polnischen Positivismus in nationaler und europäischer Sicht. /Literatura pozytywizmu polskiego w perspektywie krajowej i europejskiej Dietrich Scholze Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269
"Pytania do semiotyków", Henryk Markiewicz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269
Rościsław Skręt (20 czerwca 1926 - 19 lutego 2002) Henryk Markiewicz s. 273-276
"Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna", Maria Żmigrodzka, redaktor naukowy Henryk Markiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 418, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stefan Morawski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 283-298
Adolfa Warskiego przedmowa do "Przedwiośnia" s. 293-298
Uwagi fachowca (w swych intencjach) o tym, jak intelektualiści bronią humanistyki Henryk Markiewicz s. 295-299
"Eseje i studia o literaturze", Stanisław Brzozowski, wybór, wstęp i opracowanie Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Wojciech Głowala Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-304
Juliusz Kijas (23 kwietnia 1899 - 7 lutego 1967) [nekrolog] Zenon Jagoda Henryk Markiewicz s. 301-307
"Autor i narrator w badaniach literackich", Henryk Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 304
"O marksistowskiej teorii literatury. Szkice", Henryk Markiewicz, Wrocław 1952, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich, pod red. Jana Kotta, t. 14, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VI, 126 : [recenzja] Samuel Sandler Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 304-311
"Polifonia, dialogiczność i dialektyka. Bachtinowska teoria powieści", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 308
"Psychologia głębi a badania literackie", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 5 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 310
Aniela Łempicka (24 lutego 1920 - 10 września 1990) Henryk Markiewicz s. 314-322
"Dorobek i zadania nauki o dziejach polonistyki literackiej", Henryk Markiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". (Prace Historycznoliterackie z.63) : [recenzja] Wojciech Kado Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 314
"Odmiany intertekstualności", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" nr 4 Dorota Sosnowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 314
"O interpretacji semantycznej utworów literackich", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Barbara Marzęcka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego Henryk Markiewicz s. 331-352
"Świadomość literatury : rozprawy i szkice", Henryk Markiewicz, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1985 : [recenzja] Erazm Kuźma Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 334-340
"Polska nauka o literaturze. Zarys rozwoju", Henryk Markiewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 337
"„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego", Henryk Markiewicz, Kraków 1953, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 293, 3 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"Główne problemy wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Kraków 1965, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, 382, 2 nlb. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 342-355
Wieża Babel? : wokół dwu antologii Henryka Markiewicza Michał Głowiński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 345-358
Tomasz Weiss (7 marca 1929 - 13 marca 1988) Henryk Markiewicz s. 345-348
O specyficznych cechach litertury jako formy świadomości społecznej Henryk Markiewicz s. 353-361
Niemożliwa, ale niezbędna Henryk Markiewicz s. 355-360
"Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii", Stanisław Lem, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, ss. 608, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz Janusz Sławiński Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 357-376
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod redakcją Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie, ss. 550, 2 nlb. + errata na luźnej kartce : [recenzja] Wiesław Krajka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 363-373