Znaleziono 20 artykułów

Wiesław Krajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O semantycznym wyznaczniku wartości artystycznej Wiesław Krajka s. 151-157
Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej Rodney B. Douglas Wiesław Krajka (tłum.) s. 203-210
Ograniczenia gatunkowe a sytuacja retoryki Kathleen M. Hall Jamieson Wiesław Krajka (tłum.) s. 211-219
Dziedzictwo kulturowe Conrada Anna Cichoń Wiesław Krajka (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Kapitalizm, rewolucja, tyrania. Studium o >>Nostromo<< Josepha Conrada", Wiesław Krajka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Tomasz Chachulski Wiesław Krajka (aut. dzieła rec.) s. 247
Akt mowy a definicja literatury Richard Ohmann Barbara Kowalik (tłum.) Wiesław Krajka (tłum.) s. 249-267
Literatura jako akt Richard Ohmann Barbara Kowalik (tłum.) Wiesław Krajka (tłum.) s. 269-286
Opis i interpretacja w badaniach literackich John F. Reichert Wiesław Krajka (tłum.) s. 321-339
O problemie interpretacji literackiej ponownie Helmut A. Hatzfeld Wiesław Krajka (tłum.) s. 341-353
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod redakcją Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie, ss. 550, 2 nlb. + errata na luźnej kartce : [recenzja] Wiesław Krajka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 363-373
"Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej", Jerzy Kmita, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 194, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiesław Krajka Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 365-372
"Joseph Conrad : Consciousness and Integrity", Steve Ressler, New York and London 1988 : [recenzja] Wiesław Krajka Steve Ressler (aut. dzieła rec.) s. 375-382
"The Study of Literature", George Watson, London 1969, Allen Lane The Penguin Press, ss. 240 : [recenzja] Wiesław Krajka George Watson (aut. dzieła rec.) s. 380-385
"Conrad in the nineteenth Century", Ian Watt, Berkeley, Los Angeles 1979 : [recenzja] Wiesław Krajka Ian Watt (aut. dzieła rec.) s. 384-391
"The Aim of Interpretation", Eric D. Hirsch, jr., Chicago-London 1976 : [recenzja] Wiesław Krajka Eric D. Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 389-399
"The Theory of Literary Criticism : a Logical Analysis", J. M. Ellis, Berkeley-Los Angeles-London 1975 : [recenzja] Wiesław Krajka J. M. Ellis (aut. dzieła rec.) s. 393-403
O recenzji książki "Literatura popularna - folklor - język" Wiesław Krajka s. 393-395
"Joseph Conrad : a Commemoration : Papers from the 1974 International Conference on Conrad", ed. Norman Sherry, London and Basingstoke 1976 : [recenzja] Wiesław Krajka Norman Sherry (aut. dzieła rec.) s. 402-411
"Validity in Interpretation", E. D. Hirsch, jr., New Haven-London 1967, Yale University Press, ss. XIV, 288 : [recenzja] Wiesław Krajka E. D. Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 412-419
Odzyskiwanie Conrada Małgorzata Medecka Wiesław Krajka (aut. dzieła rec.) s. 421-428