Znaleziono 92 artykuły

Janusz Sławiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Za co powinniśmy kochać Jana Błońskiego? Janusz Sławiński s. 1-9
Zaszkodzi niepolepszenie Janusz Sławiński s. 1-7
Teksty i teksty Janusz Sławiński s. 1-7
Głos zakulisowego współredaktora Janusz Sławiński s. 1-7
MRM Janusz Sławiński s. 1-11
Udzielenie głosu Stanisławowi Cichowiczowi Janusz Sławiński s. 1
Zaproszenie do tematu Janusz Sławiński s. 1-11
Z poradnika dla doktorantów Janusz Sławiński s. 1-5
O czym trzeba pomyśleć, zanim przystąpi się do układania programu szkolnej humanistyki? Janusz Sławiński s. 1-4
Rozszerzone pomyślenie jubileuszowe Janusz Sławiński s. 1-12
Historia "Tekstów" (krótki kurs) : odcinek pierwszy Janusz Sławiński s. 1-10
I cóż dalej, szary człowieku? Janusz Sławiński s. 1-9
Prawdziwie poruszeni informacją Janusz Sławiński s. 1
Literatura w szkole: dziś i jutro Janusz Sławiński s. 1-19
Florilegium I (1972-1975) Janusz Sławiński s. 1-6
Historio literatury - badaj się sama Janusz Sławiński s. 1-7
Gorzkie żale Janusz Sławiński s. 1-9
Zwłoki metodologiczne Janusz Sławiński s. 1-9
Trzy postrachy Janusz Sławiński s. 1-8
Jedno z poruszeń w przedmiocie Janusz Sławiński s. 1-5
Wzmianka o eklektyzmie Janusz Sławiński s. 1-8
Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim Janusz Sławiński s. 5-34
Bez przydziału (I) Janusz Sławiński s. 5-21
O dzisiejszych normach czytania (znawców) Janusz Sławiński s. 9-32
Bez przydziału (IV) Janusz Sławiński s. 9-17
Podziękowanie Stanisławowi Cichowiczowi Janusz Sławiński s. 9
Bez przydziału (XV) Janusz Sławiński s. 9-23
Pracownia Poetyki Historycznej Janusz Sławiński s. 14-16
Co nam zostało ze strukturalizmu Janusz Sławiński s. 15-19
Martwa pogoda Janusz Sławiński s. 16-26
Miejsce interpretacji Janusz Sławiński s. 27-44
La critique littéraire considérée comme un objet d'étude d'histoire littéraire Janusz Sławiński Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 31-54
Le Chercheur face a l'oeuvre: analyse - interprétation - évaluation Janusz Sławiński L. Grobelak (tłum.) s. 33-69
La "phrase métaphorique" chez les avant-gardistes polonais Janusz Sławiński Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 35-66
New Trends in Polish Poetry (1945-1965) Janusz Sławiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 47-62
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Zofia Florczak Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska Janusz Sławiński Alina Witkowska s. 54-64
Les Normes actuelles de la lecture (des connaisseurs) Janusz Sławiński Lucjan Grobelak (tłum.) s. 65-84
Prace nad projektem reformy programu polonistyki uniwersyteckiej Janusz Sławiński s. 78-79
Sociologie de la littérature et poétique historique Janusz Sławiński L. Grobelak (tłum.) s. 79-91
Wprowadzenie Janusz Sławiński s. 97-100
"Problemy odbioru i odbiorcy. Studia", red. Tadeusza Bujnickiego, Janusza Sławińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 99-109
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod red. Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976 : [recenzja] Z. Bolecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 106-118
The Gombrowicz case Janusz Sławiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 107-113
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
O opisie Janusz Sławiński s. 119-138
"Problemy socjologii literatury", red. Janusza Sławiński, Wrocław 1971 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 120-127
"Problemy literaturoznawczej terminologii", Janusz Sławiński [w:] "Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Sławiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 121
"Badania nad krytyką literacką", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 123-129
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
"Zwłoki metodologiczne", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 129
"Socjologia literatury a poetyka historyczna", Janusz Sławiński [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 132
Jakiej historii IBL-u nam potrzeba? Janusz Sławiński s. 137-154
Od historii krytyki do historii literatury Zbigniew Maciejewski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 140-144
O profesorze Kazimierzu Budzyku (wspomnienie) Janusz Sławiński s. 145-147
Kazimierz Budzyk - nauczyciel Janusz Sławiński s. 145-149
Trzeba grać w nowej sztuce Janusz Sławiński s. 146-153
"Semantyka poetycka Leśmiana", Janusz Sławiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 148
Pożegnanie Romana Z. Janusz Sławiński s. 151-156
Bez przydziału (VII) Janusz Sławiński s. 151-163
O kolonizacji i miłości podróży Marian Płachecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 155-162
"Literatura w szkole: dziś i jutro", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 157
Postmodernizm dla starszych i początkujących Janusz Sławiński s. 159-164
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dzieło, język, tradycja", Janusz Sławiński, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 175
Bez przydziału (VIII) Janusz Sławiński s. 181-191
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polska awangarda poetycka. Program lat 1917-1923. T. 1-2", Andrzej Lam, Kraków 1969 : [recenzja] Janusz Sławiński Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 185
List, którego nie wysłałem do Pana Włodzimierza Maciąga w dniu 23 marca 1977 roku najpierw z powodu czasowej niesprawności skrzynki pocztowej na ul. Włościańskiej w Warszawie, potem przez niedopatrzenie Janusz Sławiński s. 185-187
Wymiana listów Janusz Sławiński Zdzisław Łapiński s. 189-190
"O dzisiejszych normach czytania (znawców)", Janusz Sławiński, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 193
"O opisie", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 205
Zapowiedź nie dokonanego referatu Janusz Sławiński s. 215-218
"Szkice literackie", Bolesław Leśmian, opracował i wstępem poprzedził Jacek Trznadel, indeksy zestawiła Maria Skalska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, Z pism Bolesława Leśmiana, s. 538, 2 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Janusz Sławiński Bolesław Leśmian (aut. dzieła rec.) Maria Skalska (aut. dzieła rec.) Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 218-231
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, pod red. Janusza Sławińskiego, wydanie trzecie, poszerzone i poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Maciej Adamski Maciej Gorczyński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kotkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Martwa pogoda", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Liryka polska. Interpretacje", pod redakcją Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, s. 436 : [recenzja] Edward Balcerzan Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 280-289
"Wprowadzenie do badań nad konferencjami teoretycznoliterackimi", Janusz Sławiński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 297
"Wzmianka o eklektyzmie", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 332
"Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawił Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 320 : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Problemy socjologii literatury", pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 502, 4 nlb. : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 338-346
"Posłowie zamiast wstępu", Janusz Sławiński [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 351
"Studia o Leśmianie", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 28, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 426, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 356-369
"Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii", Stanisław Lem, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, ss. 608, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz Janusz Sławiński Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 357-376
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod redakcją Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie, ss. 550, 2 nlb. + errata na luźnej kartce : [recenzja] Wiesław Krajka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 363-373
"Pogranicza i korespondencje sztuk", pod red. Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Marek Skwara Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
"W kręgu zagadnień teorii powieści", pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom VII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 156 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 372-378
"Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Lidia Rola Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Piotr Stasiński Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Literatura wobec wojny i okupacji", studia pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeks nazwisk opracował Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom 43, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 312 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 393-401
"Teoretycznoliterackie tematy i problemy", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Wojciech Tomasik Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 404-415
"Zarys teorii literatury", Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, redaktor naukowy Kazimierz Budzyk, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 508 : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Stanisław Jaworski Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 590-604
"Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej", Janusz Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, tom IV, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, s. 210, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Łapiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 683-688
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod red Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 851-852