Znaleziono 44 artykuły

Wojciech Tomasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
O ludyczności tekstu literaturoznawczego Wojciech Tomasik s. 33-48
"Mściwe narodziny" : esej o Nowej Hucie Wojciech Tomasik s. 37-49
Burząc Moskwę : o postkomunistycznym ikonoklazmie Wojciech Tomasik s. 47-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Anty-Kraków : drugi esej o Nowej Hucie Wojciech Tomasik s. 61-74
Aparat bezpieczeństwa w literaturze polskiej okresu socrealizmu Wojciech Tomasik s. 73-85
Białoszewskiego sztuka-dla-iblu : glosa pokonferencyjna Wojciech Tomasik s. 79-81
Intertextualité et tendance Wojciech Tomasik Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 85-101
Socrealizm albo milczenie kobiet Wojciech Tomasik s. 89-94
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 89-99
Ubizm Wojciech Tomasik s. 94-100
Podmiot w doktrynie Wojciech Tomasik s. 101-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cnota i Rozkosz Wojciech Tomasik Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 105-111
Źródła i ujścia modernizmu : o historycznoliterackich zainteresowaniach Michała Głowińskiego Wojciech Tomasik s. 105-114
"Railway story" Wojciech Tomasik s. 107-124
"Szalona lokomotywa", albo: Witkacy kontra Zola Wojciech Tomasik s. 111-126
Kto mówi? : jeszcze o mowie pozornie zależnej Wojciech Tomasik s. 112-127
Od "etiolacji" do "ideologii szczerości" : teoria aktów mowy i literatura Wojciech Tomasik s. 115-144
O pisaniu i czytaniu w bibliotece Wojciech Tomasik s. 125-131
O interpretowaniu literackich aktów mowy Wojciech Tomasik s. 125-140
Socrealistyczne "miejsca wspólne" Wojciech Tomasik s. 129-149
Odojewski : literatura bliska wyczerpania Wojciech Tomasik s. 133-153
Kolej w polskiej literaturze : wstępna inwentaryzacja Wojciech Tomasik s. 134-147
Dialog asymetryczny Wojciech Tomasik s. 135-157
Z pogranicza gramatyki i metafizyki Wojciech Tomasik s. 140-144
"Poetyka bez granic", pod red. Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Inga Iwasiów Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Mówiąc przenośnie... studia o metaforze", Teresa Dobrzyńska, Warszawa 1994 : [recenzja] Wojciech Tomasik Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"W przedpokoju literatury nowej. Historycznoliteracki kontekst powieści Jalo Kofka >>Andrzej Panik<<", Wojciech Tomasik, "Ruch Literacki" z. 3 Aleksander Nawarecki Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 199
"Nowocześni w PRL : Przyboś i Sandauer", Grzegorz Wołowiec, Wrocław 1999 : [recenzja] Wojciech Tomasik Grzegorz Wołowiec (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Słownik realizmu socjalistycznego", red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków 2004 : [recenzja] Renata Jagodzińska Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Literackie «teorie widzenia» w prozie dwudziestolecia międzywojennego", Barbara Sienkiewicz, Poznań 1992 : [recenzja] Wojciech Tomasik Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Peereliada : komentarz do słów : 1976-1981", Michał Głowiński, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Tomasik Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Od Bally'ego do Banfield (i dalej) : sześć rozpraw o «mowie pozornie zależnej»", Wojciech Tomasik, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 248-253
"Modernizowanie miasta : zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej", Elżbieta Rybicka, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2003 : [recenzja] Wojciech Tomasik Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 252-260
Kazimierz Bartoszyński (7 stycznia 1921 - 26 stycznia 2015) Wojciech Tomasik s. 255-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Fabuła i propaganda. (Na marginesie polskiej powieści produkcyjnej)", Wojciech Tomasik [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 283
Kolej i nowoczesna tożsamość : trzy analizy Wojciech Tomasik s. 286-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
U wód : o nienowoczesności uzdrowiska Wojciech Tomasik s. 327-334
"Polska powieść tendencyjna 1949-1955 : problemy perswazji literackiej", Wojciech Tomasik, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Stanisław Gawliński Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 333-339
"Transparent Minds : Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction", Dorrit Cohn, Princeton, New Jersey 1978 : [recenzja] Wojciech Tomasik Dorrit Cohn (aut. dzieła rec.) s. 345-357
"Teoria i interpretacja : szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 363-376
"Młoda proza polska przełomu 1956", Wojciech Wielopolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Wojciech Tomasik Wojciech Wielopolski (aut. dzieła rec.) s. 363-369
"The Narrative Act : Point of View in Prose Fiction", Susan Sniader Lanser, Princeton, New Jersey 1981 : [recenzja] Wojciech Tomasik Susan Sniader Lanser (aut. dzieła rec.) s. 399-404
"Teoretycznoliterackie tematy i problemy", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Wojciech Tomasik Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 404-415