Znaleziono 18 artykułów

Barbara Sienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu Barbara Sienkiewicz s. 22-23
"Obrazy języka" w tłumaczeniu prozy powieściowej Barbara Sienkiewicz s. 28-51
Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku Barbara Sienkiewicz s. 47-60
Strzemiński, Przyboś i konstruktywizm Barbara Sienkiewicz s. 47-66
O wielorybie : szkic filozoologiczny Barbara Sienkiewicz s. 51-75
Białoszewskiego obroty i rzeczy języka Barbara Sienkiewicz s. 103-123
Kto kusi Spinozę Barbara Sienkiewicz s. 171-177
Kostium semiologiczny Barbara Sienkiewicz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
">>Obrazy języka<< w tłumaczeniu prozy powieściowej", Barbara Sienkiewicz, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 207
Prawdziwy koniec hypallage? Barbara Sienkiewicz s. 212-222
"Literatura a sztuki wizualne", Seweryna Wysłouch, Warszawa 1994 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 214-220
"Powieść w świecie literackości : szkice", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1991 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 219-228
"Próba scalenia : obiegi - wzorce - style", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Bożena Tokarz Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Literackie «teorie widzenia» w prozie dwudziestolecia międzywojennego", Barbara Sienkiewicz, Poznań 1992 : [recenzja] Wojciech Tomasik Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta", Barbara Sienkiewicz, indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999 : [recenzja] Anna Sobieska Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Michał Srebro (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Dezautomatyzacyjna funkcja przekładu w przemianach prozy narracyjnej", Barbara sienkiewicz [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 347