Znaleziono 238 artykułów

Marian Płachecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyboś prozą o poezji : mechanika zmiany w systemie krytycznym Marian Płachecki s. 21-58
Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w 85. rocznicę urodzin Marian Płachecki s. 26-33
Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa : sprawozdanie z konferencji naukowej. 18-22 listopada 1974 r. Marian Płachecki s. 60-66
Nerwy 16 Marian Płachecki s. 63-86
"Tak zwany wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wiersza", Adam Kulawik, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 69
"Kolor i słowo", Erazm Kuźma, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 69
"Gatunek staropolski-obiekt i narzędzie poznania historycznoliterackiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 71
"Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga", praca zbiorowa pod red. C. Pollaka, Wrocław 1975 : [recenzja] Marian Płachecki s. 71
Społeczne funkcje literatury i paraliteratury : (konferencja naukowa, Warszawa, 26-28 marca 1973 r.) Marian Płachecki s. 73-79
"Teoria stylu w traktatach retorycznych XVII wieku w Polsce. Przegląd ważniejszych zagadnień", Zbigniew Rynduch, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 75
"Przeszłość i teraźniejszość sztuki poetyckiej", Grażyna Szymczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 75
Powieściowa przestrzeń i poetyka sceny Marian Płachecki s. 77-93
"Metafora-powieść-światopogląd. Na materiale >>Fachowce<< Wacława Berenta", Marian Płachecki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 88
"Różewicz, czyli walka z aniołem", Małgorzata Dziewulska, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Dziewulska (aut. dzieła rec.) s. 89
Réflexions sur la critique littéraire, la circulation, le public Marian Płachecki s. 93-105
"Strukturalizm a pragmatyzm", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 100
"Światopogląd powieści", Stanisław Eile, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 100
"Ewolucja poezji", Mieczysław Kucner, Łódź 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Kucner (aut. dzieła rec.) s. 109
"Wiersze cmentarne. O współczesnej poezji nagrobnej", Jacek Kolbuszewski, "Literatura ludowa" nr 2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Wokół literatury popularnej", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 118
Krytyka literacka : obieg. Publiczność Marian Płachecki s. 118-132
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 119-121
"O konstrukcji temporalnej >>Kordiana<<", Włodzimierz Próchnicki, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 119
"Język poetycki Mirona Białoszewskiego a struktura mowy dziecięcej", Stanisław Barańczak, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Klasa, ideologia, literatura. Z problematyki związków literatury z ideologią", Witold Nawrocki, Poznań 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 120
"Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T.1,2", Maria Dłuska, Wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 123
"Lec: temat, forma, źródło", Karl Dedecius, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Karl Dedecius (aut. dzieła rec.) s. 124
"Platon i genologia", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Marian Płachecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 124
"Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski", Stanisław Dąbrowski, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Dialektyka >>Lalki<< Bolesława Prusa", Stanisław Eile, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 126
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
"Inwazja eseju", Krzysztof Dybciak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 126
Metafora - powieść - światopogląd : na materiale "Fachowca" Wacława Berenta Marian Płachecki s. 127-165
"Interakcja w teatrze", Kazimierz Kowalewicz, "Dialog" nr 6 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 127
"Leśmian: poezja przeznaczenia", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Świadectwo widza jako wyzwanie rzucone nauce o teatrze", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 6 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Eseje. Mit śródziemnomorski. Wolność wyboru. Historia Fausta", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 132
"Z dziejów osiemnastowiecznej walki o język polski", Wacław Walecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Czworakie rozumienie klasyczności", Władysław Tatarkiewicz, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133
"Literatura polska 1918-1975", red. Alina Brodzka [et al.], Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 133-136
"Wprowadzenie do krytyki autorskiej", Marian Płachecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Problemy odbioru i odbiorcy. Studia", Red. T.Bujnicki, J.Sławiński, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki s. 135
"Próba teorii eseju na tle historycznym", Irena Sikora-Jokiel, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Irena Sikora-Jokiel (aut. dzieła rec.) s. 135
"Recepcja twórczości M.K. Sarbiewskiego w polskim Oświeceniu", Gertruda Wichary, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Gertruda Wichary (aut. dzieła rec.) s. 137
"Problemy poetyki pragmatycznej", Red. E.Czaplejewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Płachecki s. 137
"Polski wiersz tomiczny. W poszukiwaniu formuły systemu", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 137
"Związki naturalne. Szkice literackie", Henryk Bereza, Wyd. 2 zmien. i poszerz., Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 139
"Peiper", Alfred Łaszowski, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Alfred Łaszowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Nie sądźcie, że wiecie wszystko o Stanisławie Lemie", Wojciech Jamroziak, "Nurt" nr 8 (1972): [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Jamroziak (aut. dzieła rec.) s. 140
"Teoria i typologia opowiadania (1945-1963). Z zagadnień struktury narracji", Bogdan Pięczka, Wrocław 1975 ; [recenzja] Marian Płachecki Bogdan Pięczka (aut. dzieła rec.) s. 141
"Między empirią a konstrukcją w >>prozie w dżinsach<<", Aleksander Flaker, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Flaker (aut. dzieła rec.) s. 141
"Teoretyczne problemy radia jako forma przekazu", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Arcydzieło w horyzoncie oczekiwań odbiorcy", Ryszard Handke, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 143
"Nowe perspektywy socjologii literatury", Marian Stępień, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 144
"Peiper i Majakowski", Stephen Lee, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Stephen Lee (aut. dzieła rec.) s. 144
Dyskusja s. 146-150
"O współczesnej kulturze literackiej", Pod red. S. Żółkiewskiego i M. Hopfinger, Tom II, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki s. 146
"Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza >>Ulissesa<< Jamesa Joyce'a oraz >>Wściekłości i wrzasku<< i >>Kiedy umieram<< Williama Faulknera", Zbigniew Lewicki, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 147
"O współczesnej kulturze literackiej", Pod red. S. Żółkiewskiego i M. Hopfinger, Tom I, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki s. 148
"Zarys problematyki sentymentalnej w powieściach Michała Dymitra Krajewskiego", Irena Łossowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Irena Łossowska (aut. dzieła rec.) s. 148
"Dramaturgia dziennika radiowego", Marian Płachecki, "Dialog" nr 7 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 149
"Dokąd, ale i skąd idziemy", Jan Zygmunt Jakubowski, Wybór: J.Jakubowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Literatura oralna", Alan Dundes, Tłum. J.Banach, "Literatura Ludowa" nr 4 Marian Płachecki Alan Dundes (aut. dzieła rec.) s. 150
"Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX w.", Zofia Florczak, Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 150
"Poezja Tadeusza Hollendra", Zbigniew Anders, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Anders (aut. dzieła rec.) s. 151
"Z zagadnień literackości tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 152
"Poetycka >>muzykologia<<", Anna Barańczak, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 152
"Peryfrazy współczesne", Michał Głowiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej", Stanisław Barańczak, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ze >>Słownika współczesnych komunałów krytycznoliterackich<<", Wojciech Głowala, "Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 154
"Przestrzeń domu w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 155
O kolonizacji i miłości podróży Marian Płachecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 155-162
"Kpina i terror", Zdzisław Jastrzębski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Zdzisław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Hermeneutyka", Maria Janion, "Teksty" z.2 (9172) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 156
"Pisarstwo Władysława Kowalskiego (1894-1958)", Tadeusz Błażejewski, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Piekło Conrada", Michał Komar, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 157
"Dwa wiersze Ernesta Brylla", Ewa Ostrowska, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków...", Józef Opalski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 158
"O typach wypowiedzi zestawionych. (Z zagadnień budowy tekstu)", Władysław Makarski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Makarski (aut. dzieła rec.) s. 158
"O spornych problemach realizmu socjalistycznego", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Jak był zrobiony >>Beniaminek<<", Henryk Markiewicz, "Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Dewiacyjny aspekt stylu", Aleksander Wilkoń, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 159
"Katastrofizm ocalający- z problematyki poezji tzw. >>Drugiej Awangardy<<", Janusz Kryszak, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 159
"O badaniach układów fabularnych", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ów halcyjon", Jerzy Paszek, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 160
"Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium", Zbigniew Osiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 160
"O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z problemów stylu polszczyzny mówionej", Maria Kamińska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Personologia i semiotyka", A. M. Piatiogorski, B. A. Uspienski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki A. M. Piatiogorski (aut. dzieła rec.) B. A. Uspienski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Krytyka jako niezrozumienie dzieła", Jan Prokop,"Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 162
"Próba systematyzacji faktów socjologicznoliterackich", Włodzimierz Pawłowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Włodzimierz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Alchemia słowa", Jakub Zdzisław Lichański, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 163
"Ucieczka Stanisława Lema", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych", Wiesław Paweł Szymański, Kraków 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 164
"Outsiderzy i słowiarze. Eseje, szkice, interpretacje", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Wiesław Paweł Szymański s. 164
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Groteska językowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 164
"Gombrowicz - teoretyk sztuki", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" z. 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Antynomie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 165
"Poetyka-gatunek-obraz. W kręgu poezji romantycznej", Marian Maciejewski, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Grochowiak, albo izolacja", Andrzej T. Kijowski, "Dialog" nr 1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Brzozowski - krytyk i powieściopisarz?", Andrzej Werner, "Teksty" z. 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 166
"Wcielenia narratora w >>Górach nad czarnym morzem<< Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 167
Dziesięć akapitów w związku ze "Światopoglądem powieści" Marian Płachecki Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"O poszukiwaniu światopoglądu. Interpretacja >>Granicy<< Zofii Nałkowskiej", Ewa Frąckowiak, "Pamiętnik Literacki" R. 64 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Ewa Frąckowiak (aut. dzieła rec.) s. 168
"Manifesty romantyzmu. 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 169
"Kochanowskiego poetyka przestrzeni. Wizja horyzontalna", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 169
"O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki", Jerzy Kwiatkowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Literatura i socjologia", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 171
"Pomysły do teorii odbioru literackiego", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Z dziejów polskiej sławy Luisa Camõesa w XIX w.", Józef Bachórz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ideologia, tekst, lektura", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 173
"Proza XX-lecia międzywojennego z perspektywy współczesnej", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 173
"Na początku była mądrość. (O aforyzmach St.J. Leca)", Helena Zaworska, "Twórczość nr 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Helena Zaworska s. 174
"Prelekcje paryskie- ale jakie?", Wiktor Wientraub, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 174
"Szkice krytyczne", Zdzisław Hierowski, Katowice 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wspomnienia Artura Gruszeckiego", Oprac. A. Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki s. 176
"Kompozycja opowiadań Gabrieli Zapolskiej", Andrzej Szubert, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Szubert (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wokół prozy Marka Nowakowskiego", Zbigniew Mentzel, "Twórczość" 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Mentzel (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Jędrychowska, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Bohaterowie poezji naszych czasów", Edward Balcerzan, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 181
"Kazimierz Wyka jako badacz literatury okresu Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Problem segmentacji tekstu prozatorskiego", Stanisław Balbus, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 182
">>Nadziemska moc wyobraźni<<. O metaforze Żeromskiego na przykładzie >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Poezja i rytuał. Rzecz o >>Hymnach<< Jana Kasprowicza", Marek Preis, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Marek Preis (aut. dzieła rec.) s. 183
"Przyboś prozą o poezji. Mechanika zmiany w systemie krytycznym", Marian Płachecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 184
"O derywacji stylistycznej (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru i >>gwary<< w literaturze)", Jerzy Bartmiński, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 184
"O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska", Michał Kaziów, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 185
"Norwidowski dramat słowa", Mieczysław Inglot, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 185
"Bohater opowiadań Schulza", Czesław Karkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Czesław Karkowski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Henryk Sienkiewicz w Gruzji", Wiera Chitariszwili, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Wiera Chitariszwili (aut. dzieła rec.) s. 187
"Z problemów poetyki science fiction. Konstrukcja powieści fantastyczno-naukowej Stanisława Lema", Piotr Krywak, "Ruch Literacki" z. 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Krywak (aut. dzieła rec.) s. 187
"Słonimski", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 188
"U źródeł osobowości krytycznej Stefana Kołaczkowskiego", Bolesław Faron, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 188
"Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej", Janusz Pelc, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 189
"Ziemia utracona. Refleksje o stosunku Kazimierza Wyki do romantyzmu", Stefan Treugutt, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 189