Znaleziono 12 artykułów

Halina Stankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywy rycersko-żołnierskie w twórczości Aleksandra Fredry Halina Stankowska s. 79-88
Tragiczne nekrologi pokolenia Wielkiej Emigracji Halina Stankowska s. 109-128
"Sądy wartościujące twórczości Juliusza Słowackiego", Halina Stankowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Alegoryczna bajka polityczna w czasopismach Wielkiej Emigracji", Halina Stankowska, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Motywy rycersko-żołnierskie w twórczości Aleksandra Fredry", Halina Stankowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Tragiczne nekrologi pokolenia Wielkiej Emigracji. Materiały z czasopism emigracyjnych (lata 1832-1848)", Halina Stankowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 185
Interpretacja postaci Jana III Sobieskiego we wczesnych powieściach historycznych w Polsce Halina Stankowska s. 213-225
"Literatura i krytyka w czasopismach Wielkiej Emigracji (1832-1848)", Halina Stankowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Problematyka życia literackiego XVIII i XIX w. we współczesnych publikacjach", Halina Stankowska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Elementy krytyki w tekstach literackich polskiego Oświecenia", Halina Stankowska, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 238
"Interpretacja postaci Jan III Sobieskiego we wczesnych powieściach historycznych w Polsce", Halina Stankowska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Halina Gacowa Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 301
"Początki powieści historycznej w Polsce", Halina Stankowska, Opole 1965, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B, Studia i Rozprawy, Nr 11, ss. 166, 2 nlb. : [recenzja] Witold Billip Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 361-365