Znaleziono 10 artykułów

Witold Billip

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830. Antologia", Witold Billip, redaktor naukowy Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 396 : [recenzja] Maria Dernałowicz Witold Billip (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Nieznany list Słowackiego Witold Billip s. 212-214
"Miscellanea z okresu romantyzmu", pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Kazimierza Budzyka i Stanisława Pigonia, tom 1, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 349, 3 nlb. + 5 kart ilustracji : [recenzja] Witold Billip Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Z problemów stylistycznych »Ksiąg pielgrzymstwa«" Witold Billip s. 325-329
"Początki powieści historycznej w Polsce", Halina Stankowska, Opole 1965, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B, Studia i Rozprawy, Nr 11, ss. 166, 2 nlb. : [recenzja] Witold Billip Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822", Aniela Kowalska, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Syrenki, s. 370, 6 nlb. : [recenzja] Witold Billip Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 524-529
"Zjazd Naukowy Polonistów. 10-13 grudnia 1958", redaktor naukowy Kazimierz Wyka, współpraca redakcyjna: Aniela Piorunowa, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XXI, 1 nlb., 621 : [recenzja] Witold Billip Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 579-584
"Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia", Alina Witkowska, Warszawa 1962, Wiedza Powszechna, s. 326, 2 nlb. + 16 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Witold Billip Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 612-617
Sesja Naukowa IBL PAN w 75 rocznicę śmierci Norwida Witold Billip s. 634-640
"Perspektywy literatury XX wieku", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 417, 3 nlb. : [recenzja] Witold Billip Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 670-674