Znaleziono 91 artykułów

Stefan Żółkiewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce Stefan Żółkiewski s. 1-46
Problemy socjologii literatury Stefan Żółkiewski s. 1-30
Pomysły do teorii odbioru dzieł literackich Stefan Żółkiewski s. 3-41
Pomysły do teorii produkcji literackiej Stefan Żółkiewski s. 3-34
Periodyzacja historii kultury literackiej w nowożytnym okresie dziejów Polski Stefan Żółkiewski s. 5-16
Uwagi o funkcjonowaniu kultury literackiej Stefan Żółkiewski s. 5-23
Circuits sociaux de littérature et problème du public Stefan Żółkiewski Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 7-18
Z historii IBL Stefan Żółkiewski s. 15-24
Kazimierz Wyka - dyrektor Instytutu Badań Literackich Stefan Żółkiewski s. 21-24
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Franciszek Siedlecki i początki strukturalizmu polskiego Stefan Żółkiewski s. 41-42
Sprawozdania z podróży naukowych Feliksa Lichodziejewska Janusz Pelc Stefan Żółkiewski s. 43-45
Remarques sur l'étude du fonctionnement de la culture littéraire Stefan Żółkiewski L. Grobelak (tłum.) s. 47-77
Na przykładzie "Kuźnicy" Stefan Żółkiewski s. 59-75
Nauka o kulturze i semiotyka Stefan Żółkiewski s. 68-83
Dorobek instytutu badań literackich w zakresie wiedzy o kulturze literackiej, socjologii literatury i historii życia literackiego Stefan Żółkiewski s. 81-97
Sprawozdania z podróży naukowych Jadwiga Jagiełło Teresa Kostkiewiczowa Stefan Żółkiewski s. 83-88
Badania nad dwudziestowieczną kulturą literacką w Polsce Alina Brodzka Stefan Żółkiewski s. 103-113
"Nauka o kulturze i semiotyka", Stefan Żółkiewski, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 110-120
Semiotyka a kultura literacka Katarzyna Rosner Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Uniwersum kultury literackiej Marek Zaleski Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 118-122
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Sto lat kultury literackiej w Polsce (od schyłku XIX wieku) Stefan Żółkiewski s. 119, 119-0
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
Odpowiedź semiotyka in partibus... Stefan Żółkiewski s. 127-130
Badania w dziedzinie socjologii literatury Stefan Żółkiewski s. 127-148
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1973 : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 128-134
"Cezura roku 1932", Stefan Żółkiewski, Lublin 1971 : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 128
"Modele polskiej literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 130
W 10 rocznicę śmierci Kazimierza Budzyka Maria Renata Mayenowa Aleksandra Okopień-Sławińska Stefan Żółkiewski s. 133-141
"Kultura. socjologia. Semiotyka literacka", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1979 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Badania kultury literackiej i funkcji społecznych literatury", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Modele literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 138
Jadwiga Rużyło-Stasiakowa Stefan Żółkiewski s. 139-140
Z perspektywy odbiorcy Władysław Dynak Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 148-155
"Pomysły do teorii produkcji literackiej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 149
Glosa semiotyczna Stefan Żółkiewski s. 156-159
Ewa Korzeniewska (21 X 1910 - 23 VI 1983) Stefan Żółkiewski s. 156-159
Bachtin i podstawowy problem semiotyki Stefan Żółkiewski s. 163-178
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Stefan Żółkiewski s. 170-173
"Pomysły do teorii odbioru literackiego", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Kultura literacka (1918-1931)", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1973 : [recenzja] Maria Joczowa Stefan Żółkiewski s. 178
"O genezie współczesnej poetyki teoretycznej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Na przykładzie >>Kuźnicy<<", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty", Tadeusz Mikulski, redaktor naukowy Stefan Żółkiewski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 555, 1 nlb., 15 ilustracji ; [recenzja] Mieczysław Klimowicz Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Bachtin i podstawowy problem semiotyki", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 209
"O funkcjonowaniu kultury literackiej", Stefan Żółkiewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Rewolucja a przemiany kultury literackiej 1918-1939", Stefan Żółkiewski [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 228
Jubileusz Marii Renaty Mayenowej Stefan Żółkiewski s. 245-248
"Społeczne funkcje tekstów literakich i paraliterackich", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego, Maryli Hopfinger i Kamili Rudzińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 400 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Aleksander Wit Labuda Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 245-253
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Stefan Żółkiewski s. 268-270
Kamila Rudzińska (17 lipca 1943 - 4 kwietnia 1975) [nekrolog] Maryla Hopfinger Stefan Żółkiewski s. 271-274
"Entwicklungstendenzen der polnischen literarischen Kultur zwischen 1918 und 1939. /Tendencje rozwojowe w polskiej kulturze literackiej 1918-1939 Dietrich Scholze Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Lieratur in der Illegalität. Zur polnischen Kulturentwicklung während der faschistischen Okkupation. /Literatura w podziemiu. O polskiej kulturze w okresie okupacji niemieckiej Dietrich Scholze Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 484 : [recenzja] Zofia Mitosek Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 300-309
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", pod redakcją Stefana Żółkiewskiego i Maryli Hopfinger, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 204 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 303-316
"Wiedza o kulturze literackiej : główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefan Morawski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 304-316
Na marginesie Zjazdu Polonistów 8-12 maja 1950 r. Stefan Żółkiewski s. 308-328
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 484 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 320-329
Polska proza powojenna Stefan Żółkiewski s. 329-348
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 ; [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 329-337
"Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Kultura współczesna - audiowizualność", Maryla Hopfinger, Warszawa 1984 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"Étapes de la prospective", Jean Darcet, Paris 1967 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Jean Darcet (aut. dzieła rec.) s. 341-347
Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich Stefan Żółkiewski s. 345-352
Maria Renata Mayenowa (2 czerwca 1910 - 7 maja 1988) Stefan Żółkiewski s. 349-354
"Spór o Mickiewicza", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1952, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, pod red. Jana Kotta, t. 16, s. 276, nlb. 4, ryc. 10 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-364
"Między awangardą a kulturą masową : wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, przedmowy napisał Stefan Żółkiewski, tekst i indeks oprac. Maryla Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Urbański Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Teksty kultury : studia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Brodzka Jan Kordys Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 353-358
"Поэтика композиции структура художественного текста и типология композиционной формы", Б. А. Успенский, Москва 1970, «Искусство», Семиотические исследования по теории искусства, 1, ss. 224 + 30 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Żółkiewski Б. А. Успенский (aut. dzieła rec.) s. 354-363
"Koncepcje humanistów w drugiej połowie XX w.", Stefan Żółkiewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 361
"Spór o Mickiewica", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1952, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich, pod red. Jana Kotta, t. 16, s. 276, nlb. 4, ryc. 10 : [recenzja] Samuel Sandler Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 364-379
Do P.T. Redakcji „Tekstów” Stefan Żółkiewski s. 365-366
O genezie współczesnej poetyki teoretycznej Stefan Żółkiewski s. 367-383
"Wiedza o kulturze literackiej: główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, wyd.2, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Kultura - socjologia - semiotyka literacka : studia", Stefan Żółkiewski, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 376-385
"Teorie badań literackich : przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1983 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 378-382
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 381-394
Roman Jakobson (11 października 1896 - 18 lipca 1982) Stefan Żółkiewski s. 381-389
Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954 Stefan Żółkiewski s. 383-436
"Cetno i licho. Szkice 1938-1960", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 384
Odpowiedź na publikacje polemiczne Stanisława Dąbrowskiego Stefan Żółkiewski s. 393-396
"Socjologia komunikacji literackiej : problemy rozpowszechniania i odbioru literatury", Janusz Lalewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 398-404
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 384 + 54 wklejki ilustr. : [recenzja] Stefan Żółkiewski Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 408-421
"Z problemów literatury polskiej XX wieku", księga zbiorowa, komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz, t. 1: "Młoda Polska", redaktorzy: Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 2: "Literatura międzywojenna", redakorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 3: "Literatura Polski Ludowej", redaktorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Krystyna Najderowa, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instyutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 548, 4 nlb.; 494, 2 nlb.; 442, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Najderowa (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Henryk Wolpe (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 586-595
"Stare i nowe literaturoznawstwo. Szkice krytyczno-naukowe", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. 1, s. VII, 1 nlb., 148, 4 nlb. : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 610-615
"Przepowiednie i wspomnienia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 360, 4 nlb. : [recenzja] Maryla Hopfinger Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 618-621
"Perspektywy literatury XX wieku", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 417, 3 nlb. : [recenzja] Witold Billip Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 670-674
"Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 256, 4 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 688-697
"Творческий путь Пушкина (1813-1826)", Д. Д. Благой, Москва 1950, Изд. Акад. Наук CCCP, s. 579 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Д. Д. Благой (aut. dzieła rec.) s. 1152-1157