Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Maciejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetyka rysopisu postaci w powieści autobiograficznej Iwana Bunina "Życie Arsieniewa" Zbigniew Maciejewski s. 16-47
Retrospekcje w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich na tle tradycji gatunku Zbigniew Maciejewski s. 53-73
Od historii krytyki do historii literatury Zbigniew Maciejewski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 140-144
Pansymbolizm Zbigniew Maciejewski s. 158-166
Wielowarstwowość liryki miłosnej Maryny Cwietajewej Zbigniew Maciejewski s. 257-276
U źródeł estetyki romantyzmu : antyk i romantyzm Boris Reizow Zbigniew Maciejewski (tłum.) s. 291-309
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Поэтика – история литературы – кино", ответ ственные редакторы: В. А. Каверин и А. С. Мяснинков, издание приготовили В. А. Тоддес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова, Москва 1977 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski В. А. Каверин (aut. dzieła rec.) А. С. Мяснинков (aut. dzieła rec.) В. А. Тоддес (aut. dzieła rec.) А. П. Чудаков (aut. dzieła rec.) М. О. Чудакова (aut. dzieła rec.) s. 439-448