Znaleziono 40 artykułów

Jerzy Faryno

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cztery świątynie Mandelsztama Jerzy Faryno s. 42-66
Próba rekonstrukcji podstaw języka poetyckiego : (na przykładzie wiersza Eugeniusza Winokurowa) Jerzy Faryno s. 113-128
O języku poetyckim Jerzy Faryno s. 117-144
O interpretacji semiotycznej : na przykładzie wierszy Tadeusza Kubiaka Jerzy Faryno s. 123-142
Semiotyczne aspekty poezji w sztuce : na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej Jerzy Faryno s. 123-145
"Nad przekładami Juliana Tuwima z Pasternaka i Swietłowa", Jerzy Faryno [w:] "Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu międzywojennym", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 124
"Próba objaśniająco-kombinatorycznego słownika języka rosyjskiego", Jurij D. Apresjan, Igor A. Mielczuk, Aleksander K. Żółkowski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jurij D. Apresjan (aut. dzieła rec.) Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) Aleksander K. Żółkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
Wędrówka Ulissesa w "Boskiej komedii" Dantego Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 127-138
"Struktura głęboka wykładnika >>jeśli..., to...<<", Jerzy Faryno [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 130
Metafora językowa (II) : (składnia i leksyka) Nina Dawidowna Arutiunowa Jerzy Faryno (tłum.) s. 138-153
"O języku poetyckim", Jerzy Faryno, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 142
"Kultura jako system semiotyczny", Jerzy Faryno, " Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 144
Konfrontacja poetyk Jerzy Faryno s. 148-158
"Próba rekonstrukcji podstaw języka poetyckiego (na podstawie wiersza Eugeniusza Winokurowa)", Jerzy Faryno, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 151
Propozycje semiotyków radzieckich Jerzy Faryno s. 158-173
Metafora językowa (I) : (składnia i leksyka) Nina Dawidowna Arutiunowa Jerzy Faryno (tłum.) s. 158-170
Wiersz Aleksandra Błoka "Kobieta" Zara G. Minc Jerzy Faryno (tłum.) s. 173-185
"Konfrontacja poetyk", Jerzy Faryno, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 189
O pojęciu tekstu Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 207-215
Problem przestrzeni artystycznej Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 213-226
"Trudy po znakowym sistiemam = Töid märgisüsteemide alalat = Sign Systems Studies", t. 26, Tartu 1998 : [recenzja] Jerzy Faryno s. 217-221
"Poemat powietrza" Mariny Cwietajewej : próby interpretacji Michaił Gasparow Jerzy Faryno (tłum.) s. 222-241
U źródeł radzieckiej poetyki strukturanej Jurij K. Szczegłow Aleksandr K. Żółkowski Jerzy Faryno (tłum.) s. 243-256
"Trudy po znakowym sistiemam : [t.] 27 = Töid märgisüsteemide alalat : [t.] 27 = Sign Systems Studies : Volume 27", editors: Peeter Torop, Michail Lotman, Kalevi Kull, Ülle Pärli, Tartu 1999 : [recenzja] Jerzy Faryno Kalevi Kull (aut. dzieła rec.) Michail Lotman (aut. dzieła rec.) Ülle Pärli (aut. dzieła rec.) Peeter Torop (aut. dzieła rec.) s. 247-256
Świat wewnętrzny dzieła literackiego Dmitrij S. Lichaczow Jerzy Faryno (tłum.) s. 257-272
Problem tekstu : próba analizy filozoficznej Michaił Bachtin Jerzy Faryno (tłum.) s. 265-288
O jedności poety i tekstu Władimir N. Toporow Jerzy Faryno (tłum.) s. 269-285
Czas i przestrzeń w powieści Michaił M. Bachtin Jerzy Faryno (tłum.) s. 273-311
Liryka w świetle komunikacji Jurij I. Lewin Jerzy Faryno (tłum.) s. 279-296
O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących Jurij M. Lotman Jerzy Faryno (tłum.) s. 279-294
O badaniu metru i jego wariantów rytmicznych Andriej N. Kołmogorow Jerzy Faryno (tłum.) s. 281-303
Przykłady analizy struktury tekstu za pomocą słowników semantycznych Siergiej I. Gindin Jerzy Faryno (tłum.) s. 283-325
Tak znaczyć muzyka nie zechce, bo: Jerzy Faryno s. 298-304
Komentarz semiotyczny do czeskiej książki o przekładzie Issak I. Riewzin Jerzy Faryno (tłum.) s. 305-314
Struktura literacka a historia literatury : język sztuki Robart Weimann Jerzy Faryno (tłum.) s. 305-319
Metafora Olga Frejdenberg Jerzy Faryno (tłum.) s. 321-348
Struktura wiersza Chlebnikowa "Меня проносят на слоновых..." Wiaczesław W. Iwanow Jerzy Faryno (tłum.) s. 323-336
Zagadnienia Teorii Tekstu Literackiego na łamach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Tartuskiego : (historia - dynamika - spójność - funkcja - typologia) Jerzy Faryno s. 364-381
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 381-394