Znaleziono 3 artykuły

Peeter Torop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoła tartuska jako szkoła Peeter Torop s. 73-85
Zagadnienie intekstu Peeter Torop Tadeusz Bogdanowicz (tłum.) s. 236-246
"Trudy po znakowym sistiemam : [t.] 27 = Töid märgisüsteemide alalat : [t.] 27 = Sign Systems Studies : Volume 27", editors: Peeter Torop, Michail Lotman, Kalevi Kull, Ülle Pärli, Tartu 1999 : [recenzja] Jerzy Faryno Kalevi Kull (aut. dzieła rec.) Michail Lotman (aut. dzieła rec.) Ülle Pärli (aut. dzieła rec.) Peeter Torop (aut. dzieła rec.) s. 247-256